Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Anti-discriminatie beleid

Anti-discriminatie beleid

Statement

Anti-discriminatie
Thuis bij Vesteda

Onze missie ‘Thuis bij Vesteda’ heeft betrekking op iedereen: (kandidaat-)huurders, investeerders, leveranciers en medewerkers. Het is onze ambitie om de beste verhuurder van Nederland te zijn. Om dit te bereiken, streven wij met mensen vanuit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden naar een optimale en professionele samenwerking. Resultaten behalen vinden wij belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden wij de manier waarop die resultaten worden behaald.

Geen ongewenst gedrag
Wij nemen actief deel aan overlegvormen waarin het voorkomen van discriminatie op de woningmarkt wordt besproken. Wij accepteren namelijk geen ongewenst of discriminerend gedrag. Bij ons speelt religie, etnische afkomst, handicap, sekse of seksuele geaardheid van (kandidaat-)huurders, investeerders, leveranciers of medewerkers geen enkele rol. Wij tolereren dan ook geen verbale of fysieke vormen van discriminatie, intimidatie of agressie. Ook pesterijen, misbruik en/of bedreigingen accepteren wij niet. Als we te maken krijgen met (vermoedens van) ongewenst of discriminerend gedrag, dan wordt de veroorzaker hierop aangesproken. Ongewenst gedrag heeft overigens niet zozeer te maken met de bedoeling achter de gedraging, maar eerder hoe een gedraging op de ander overkomt.

Huurvoorwaarden
Ons volledige huuraanbod staat vermeld op onze website. Bij de verhuur van woningen hanteren wij voor alle (kandidaat-)huurders dezelfde -voornamelijk financiële- huurvoorwaarden. Bij de toewijzing van een huurwoning maken wij geen gebruik van wachtlijsten. Vanwege de aard en ligging van sommige complexen kan er worden gedifferentieerd naar leeftijd (55+ of 65+). Om de financiële positie van een kandidaat-huurder te kunnen bepalen, vragen wij de originele inkomensgegevens van de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenverstrekker. Deze worden door ons geverifieerd bij de organisatie die de inkomensgegevens heeft verstrekt. Als een kandidaat-huurder over onvoldoende inkomen beschikt, of niet in staat is de juiste informatie aan te leveren, kan een aanvraag voor een bezichtiging -met als doel om de woning te huren- zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Geen discriminatie, wel diversiteit
Wij zijn tegen discriminatie, maar stimuleren wel diversiteit. Bij Vesteda wonen en werken verschillende mensen van verschillende sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd, geloofsovertuiging en culturele achtergrond.  Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij Vesteda.