Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Consument
  3. Corona-maatregelen

Corona-maatregelen bij Vesteda

Vesteda neemt maatregelen

Vesteda volgt de maatregelen die het kabinet instelt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vesteda heeft het kabinetsbeleid vertaald naar specifieke maatregelen voor huurders, medewerkers en leveranciers. Als vuistregel houden onze medewerkers en leveranciers altijd een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar en van huurders aan.

Onze maatregelen op een rij

Bezichtigen van een leegstaande huurwoning
Onze verhuurmakelaars en -medewerkers nemen vooraf telefonisch contact op met toekomstige huurders die een leegstaande huurwoning willen bezichtigen. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van degene die de woning gaat bezichtigen. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst. Wij willen u vragen om alleen naar een bezichtiging te komen. Wilt u samen met iemand komen, bespreek de mogelijkheden dan met onze medewerker.

Bezichtigen van een bewoonde huurwoning
Als een huurder het huurcontract heeft opgezegd, is een bezichtiging van de bewoonde huurwoning door een nieuwe huurder alleen mogelijk als beide partijen instemmen met een bezichtigingsafspraak, dat wil zeggen: de zittende en de potentiële nieuwe huurder. Mocht een van beiden verkoudheidsverschijnselen vertonen, dan wordt verwacht dat diegene de bezichtigingsafspraak annuleert en Vesteda informeert. Als een van beiden niet instemt met het inplannen van een bezichtiging, kan contact worden opgenomen met Vesteda door een e-mail te sturen naar bezichtiging@vesteda.com. Dan wordt een alternatieve bezichtigingsmogelijkheid ingepland. Bij bezichtigingen verwachten we uiteraard dat alle RIVM-voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Inspecteren van een huurwoning
Na het opzeggen van het huurcontract vindt telefonisch overleg plaats met de bestaande huurder om de huidige staat van de huurwoning te kunnen inspecteren. Deze inspectie bestaat uit een voor- en eindinspectie. De voorinspectie vindt in veel gevallen fysiek plaats, tenzij op dat moment niet kan worden voldaan aan alle voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen worden voorafgaand aan een inspectie tijdens het telefonisch overleg met de huurder besproken. De huurder wordt gevraagd om tijdens de voorinspectie alleen thuis te zijn en minimaal 1,5 meter afstand te houden. Bij verkoudheidsklachten van de huurder of Vesteda-medewerker kan een voorinspectie eventueel via videobellen worden uitgevoerd.
Ook bij een eindinspectie wordt vooraf contact opgenomen met de huurder en worden de voorzorgsmaatregelen opnieuw besproken. De huurder wordt gevraagd om tijdens de eindinspectie alleen thuis te zijn en minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Opleveren van een nieuwe huurwoning
Na het ondertekenen van een huurcontract vindt telefonisch overleg plaats met de huurder om de oplevering van de nieuwe huurwoning door te nemen. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst of wordt er gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Ook wordt de huurder gevraagd om bij de oplevering alleen te komen.

Uitvoeren van reparaties en het afhandelen van storingen
Onze leveranciers en medewerkers van de technische dienst nemen vooraf telefonisch contact op met huurders die een reparatieverzoek indienen of een storing melden. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en er wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van de huurder. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.

Spoedeisende reparaties die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag worden ook na invoering van de avondklok opgepakt. In sommige gevallen moeten reparaties uitgevoerd worden door meer dan 1 persoon. De medewerkers van onze onderhoudspartijen werken daarbij altijd volgens de RIVM-richtlijnen.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Welke maatregelen nemen wij om verdere verspreiding te voorkomen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Ik heb een afspraak met een Vesteda-medewerker. Welke corona richtlijnen hanteren jullie?

Vesteda volgt de RIVM richtlijnen met betrekking tot het coronavirus.

1,5 meter afstand
Tijdens de afspraak op locatie volgen wij strikt de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat wij tijdens de afspraak geen handen schudden en op 1,5 meter afstand zullen blijven. Deze 1,5 meter grens dient gewaarborgd te kunnen blijven op de locatie.

Maximaal 3 personen aanwezig
Daarnaast mogen er maximaal 3 personen op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen we de 1,5 meter afstand grens beter waarborgen. Mocht dit niet het geval zijn, heeft onze medewerker ook de mogelijkheid de afspraak op locatie af te breken.

Annuleer de afspraak bij lichte klachten
Heeft u lichte klachten zoals verkoudheid of hoesten, dan kunnen wij de afspraak niet laten doorgaan. Wij vragen u om de afspraak te annuleren. Hiervoor rekenen wij geen annuleringskosten.

De Vesteda medewerker zal u voorafgaand aan de afspraak op de hoogte brengen van de maatregelen die op dat moment gelden.

Er wordt een reparatie uitgevoerd in mijn woning. Welke corona maatregelen hanteert de leverancier?

Vesteda heeft het kabinetsbeleid vertaald naar specifieke maatregelen voor huurders, medewerkers en leveranciers. Vuistregel is dat onze medewerkers en leveranciers altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en van huurders.

Onze leveranciers en medewerkers van de technische dienst nemen vooraf telefonisch contact op met huurders die een reparatieverzoek indienen of een storing melden. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en er wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van de huurder. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.