Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onze voorwaarden en manier van toewijzen

eerlijk en duidelijk voor iedereen

Aan deze voorwaarden moet u als huurder voldoen

Bij Vesteda vinden we het belangrijk dat huurders ruimte overhouden voor andere uitgaven dan de huur. Ook zien we graag dat zij elkaar geen hinder bezorgen. Daarom hebben we duidelijke inkomens- en huurvoorwaarden die voor alle huurders gelden. Dat is wel zo eerlijk. Als u aan de eisen voldoet, bent u voor Vesteda een fijne huurder en voor onze huurders een fijne buur!

Veelgestelde vragen en antwoorden

Over de voorwaarden voor het huren van een woning bij Vesteda

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een woning bij Vesteda te huren?

Heeft u een mooie woning gevonden op onze website? Dan wilt u er natuurlijk voor in aanmerking komen. Belangrijk is dat u voldoet aan onze huurvoorwaarden en inkomensvoorwaarden.

Ik ben in loondienst. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Om te beoordelen of u een woning kunt huren, kijken we naar uw bruto-inkomen exclusief vakantiegeld en bonussen. Uw brutosalaris moet gebaseerd zijn op de vaste uren die in uw arbeidscontract staan.
Structurele onregelmatigheidstoeslagen over de laatste 12 maanden mogen worden opgeteld bij uw bruto-salaris.

Heeft u een tijdelijk arbeidscontract? Dan vragen we u een werkgeversverklaring toe te sturen. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot verlengen.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Als zelfstandig ondernemer berekent u uw brutomaandinkomen dan als volgt. Deel de gemiddelde nettojaarwinst vóór belasting van de afgelopen twee jaren door 24. De uitkomst hiervan geeft u op als brutomaandinkomen.

Aan zelfstandig ondernemers vragen we een borg van twee maanden huur.

We geven een rekenvoorbeeld:
Stel, de netto jaarwinst in 2020 = €20.000 en in 2021= €40.000. Dan is de gemiddelde netto jaarwinst = (20.000+40000)/2= €30.000
Uw gemiddelde netto jaarwinst voor belasting is dus €30.000,- van de afgelopen 2 jaar.

€30.000 gedeeld door 12 maanden = €2500,-.
Het bruto maandinkomen is in dit rekenvoorbeeld dus €2500,- per maand

 

Ik ben gepensioneerd. Aan welke inkomensvoorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Weten of u als gepensioneerde voldoende inkomen heeft voor een Vesteda-huurwoning? Bereken uw brutomaandinkomen door 30% bij uw beschikbare maandelijkse inkomen op te tellen.

Ik ben expat/diplomaat. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Wij ontvangen graag de volgende documenten van u:

 • Kopie paspoort, (maak een veilige kopie en dek zelf uw Burgerservicenummer (BSN) af) Tip: met de KopieID app van de Rijksoverheid maakt u met uw smartphone een veilige kopie.)
 • Werkgeversverklaring, voorzien van handtekening en contactgegevens van de HR-afdeling/salarisadministratie.
 • 3 meest recente salarisstroken in pdf.
 • Kopie bankafschrift, waarop de laatste salarisstorting, en uw NAW-gegevens op zichtbaar zijn. In pdf.
 1. Diplomatenclausule gewenst? Vermeld dit duidelijk bij de bezichtigingsaanvraag. Bij akkoord vermelden wij dit in de huurovereenkomst.

 2. Maakt u gebruik van de 30% BTW regeling/ruling; vermeld dit duidelijk bij de bezichtigingsaanvraag.
Mag ik mijn vermogen meetellen bij het berekenen van mijn maximale huur?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Heeft u privévermogen zoals spaargeld? Dan mag u 10% van dit vermogen, gedeeld door 12, optellen bij uw bruto maandinkomen.

We geven een rekenvoorbeeld:
Stel, u heeft € 12.000 euro spaargeld. Neem dan 10% van € 12.000 = € 1.200. Deel deze € 1.200 vervolgens door 12. Dan komt u uit op € 100 per maand. Deze € 100 mag u optellen bij uw brutomaandinkomen.

Ik moet aan de inkomensvoorwaarden voldoen. Wat houdt dat in?

Bij elke huurwoning op onze website, ziet u de vraag 'Kan ik deze woning huren?'. Daar leest u hoe hoog uw bruto inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Dit is onze inkomensvoorwaarde ofwel onze inkomenseis.

Hoe berekent Vesteda deze inkomensvoorwaarden?
Om de inkomenseis per woning te bepalen, gebruiken we deze tabel:

MaandhuurAantal huurdersBruto inkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013,5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur


We geven een rekenvoorbeeld: 
Stel, u wilt een woning huren met een maandhuur van €746. 

 • Wilt u de woning alleen huren? Dan moet u minstens €746 x 4 = €2.984 bruto per maand verdienen.
 • Heeft u een partner? dan moet u gezamenlijk minimaal €746 x 4,5 = € 3.357 bruto per maand verdienen om in aanmerking te komen voor deze woning.

Wat zijn jullie huurvoorwaarden?

Wilt u een woning huren bij Vesteda? Dan moet u in ieder geval aan onze huurvoorwaarden en inkomensvoorwaarden voldoen. We zetten ze graag voor u op een rij.

Kan ik samen met iemand een woning huren?

Huren met uw partner
Vormt u samen met uw partner een duurzame huishouding? En kunt u dat bewijzen met bijvoorbeeld rekeningafschriften, foto’s, telefoonafschriften, WhatsApp-berichten etc.? Dan komt u beiden op het huurcontract. U mag beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Bereken uw maximale huur

Huren met iemand die niet uw partner is (woningdelers)
Bij appartementen met twee slaapkamers kunt u een woning delen met bijvoorbeeld een vriend of collega. We noemen dit ‘woningdelen’. Lees hier alle informatie over woningdelen.

Goed om te weten: Vesteda verhuurt in principe geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden.

Ik wil samen met mijn partner een woning huren. Kan dat?

Vormt u samen met uw partner een duurzame huishouding? En kunt u dat bewijzen met bijvoorbeeld rekeningafschriften, foto’s, telefoonafschriften, WhatsApp-berichten etc.? Dan komt u beiden op het huurcontract. U mag beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Goed om te weten: Vesteda verhuurt in principe geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden.

Hoe bepalen jullie uit hoeveel personen een huishouden bestaat?

Om de grootte van het huishouden te bepalen, kijken we naar uw huidige adres. We vragen daarvoor bij de gemeente het aantal bewoners op dat op 1 juli (datum van de huurverhoging) op dit adres staat ingeschreven.

Ik heb extra inkomsten uit alimentatie. Mag ik deze meetellen bij mijn brutomaandinkomen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Ontvangt u partneralimentatie? Dan mag u dit maandelijkse bedrag optellen bij uw brutomaandinkomen.

Hoe wij woningen toewijzen

Bij de toewijzing van een woning checken we onder meer of u aan de volgende vier punten voldoet:

 1. Voldoet u aan de (inkomens)eisen?
 2. Kunt u direct huren op het moment dat de woning beschikbaar is?
 3. Heeft u alle gegevens ingevuld en de juiste documenten toegevoegd?
 4. Past de samenstelling van uw huishouden bij de woning?

Zijn er meerdere kandidaat-huurders die deze vragen met ja beantwoorden? Dan kijken we naar de datum waarop u de bezichtiging heeft aangevraagd.

NB: Verhuurmedewerkers van Vesteda worden steeds vaker geconfronteerd met ongewenste druk en pogingen tot omkoping door kandidaat-huurders en zelfs bedreiging via sociale media. Vooral de krappe verhuurmarkt zorgt voor dergelijke excessen. Om duidelijk te stellen dat dit niet wordt geaccepteerd, moeten verhuurmedewerkers ongewenst gedrag van kandidaat-huurders intern melden bij onze afdeling Compliance. De aanvraag van de desbetreffende kandidaat-huurder wordt stopgezet.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Over het toewijzen van een woning bij Vesteda

Hoe wijst Vesteda woningen toe aan kandidaten?

Of u een woning kunt bezichtigen of huren, hangt onder meer af van deze vier controlepunten:

 • Voldoet u aan de inkomenseisen?
 • Kunt u direct huren op het moment dat de woning beschikbaar is?
 • Heeft u alle gegevens ingevuld en de juiste documenten toegevoegd?
 • Past de samenstelling van uw huishouden bij de woning?

Zijn er meerdere kandidaat-huurders die deze vragen met ja beantwoorden? Dan kijken we naar de datum waarop u de bezichtiging heeft aangevraagd. Goed om te weten: Vesteda heeft geen wachtlijsten.

Let op: Als u geld aanbiedt of op andere wijze druk uitoefent op onze medewerkers om in aanmerking te komen voor een woning zullen wij uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.

Zijn er wachtlijsten?

Alle woningen die op onze website staan, zijn beschikbaar. Er zijn dus geen wachtlijsten.

Dit betekent overigens niet dat u automatisch aanmerking komt voor de woning. Uit alle inschrijvingen die we voor een woning krijgen, selecteren we de meest geschikte kandidaat. Tip: vul bij uw inschrijving uw gegevens zo volledig mogelijk in. Dat helpt ons om uw inschrijving beter te beoordelen.

Wilt u op de hoogte blijven van het aanbod van Vesteda?

Maak een gratis account aan!

Mag iemand anders (bijvoorbeeld mijn ouders) een woning voor mij huren?

Dit is niet mogelijk. Degene die in de woning gaat wonen en dus hoofdhuurder wordt, dient zich in te schrijven op het betreffende adres bij de gemeente. Het is in Nederland niet toegestaan om meer dan één adres als hoofdverblijf te hebben. Het is helaas ook niet mogelijk om met garantstelling van bijvoorbeeld uw ouders te huren bij Vesteda. Als huurder moet u zelf voldoen aan de inkomenseisen.

Wat zijn de regels voor woningdelers?

Heeft u een appartement met twee slaapkamers gezien in ons aanbod en wilt u deze samen met uw collega, vriend of zus huren? Dat kan. Vesteda verhuurt appartementen aan woningdelers. Lees alle informatie over woningdelen!

Niet gevonden wat u zocht?