Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Consument
  3. Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Vesteda

Benodigde documenten

De volgende documenten (graag aanleveren als pdf bestand) zijn noodzakelijk en zullen gebruikt worden om uw inkomen te toetsen:

kopie paspoort / ID kaart (maak een veilige kopie en dek zelf uw Burgerservicenummer (BSN) en QR code af) Tip: met de KopieID app van de Rijksoverheid maakt u met uw smartphone een veilige kopie.

U bent werknemer in vaste dienst:
• geldig legitimatiebewijs (Vesteda accepteert alleen een veilige kopie*)
• kopie 3 recente salarisstroken
• kopie 1 recent bankafschrift met salarisstorting
• werkgeversverklaring*
• kopie bankpas en IBAN voor automatische incasso

U bent zelfstandig ondernemer:
•geldig legitimatiebewijs (Vesteda accepteert alleen een veilige kopie*)
•recente kopie inschrijving handelsregister KvK (max. 3 maanden oud)
• door een accountant geaccordeerde jaarrekening van de afgelopen 2 jaar
• definitieve aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar (verkrijgbaar via Belastingdienst)
• kopie bankpas en IBAN voor automatische incasso

U bent werknemer met een tijdelijk contract:
• geldig legitimatiebewijs (Vesteda accepteert alleen een veilige kopie*)
• kopie 3 meest recente salarisstroken
• kopie 1 recent bankafschrift met meest recente salarisstorting (waarop uw naam en bankrekeningnummer zichtbaar is)
• werkgeversverklaring(niet ouder dan 3 maanden)** 
• kopie bankpas en IBAN voor automatische incasso

* Vesteda mag uw paspoort of ID-kaart alleen verwerken als veilige kopie.
Scherm uw BSN-nummer af: op de kopie van uw paspoort maakt u alleen het BSN-nummer onleesbaar. Op Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten die na 30 augustus 2021 zijn
uitgegeven, is een QR code zichtbaar in plaats van het BSN. Door het scannen van deze QR code kan het BSN worden uitgelezen. Let daarom op dat de QR code is afgeschermd.
Schrijf 'KOPIE VOOR VESTEDA' met de datum schuin op de kopie.

** In verband met verificatie accepteren wij alleen een werkgeversverklaring niet ouder dan 3 maanden en met een vast telefoonnummer.

U bent gepensioneerd:
• geldig legitimatiebewijs
(Vesteda accepteert alleen een veilige kopie*)
• kopie AOW-strook
• kopie recente pensioenstrook
• 1 recente storting
• kopie bankpas en IBAN voor automatische incasso


Aanvullende inkomsten:
• Alimentatie: kopie echt-scheidingsconvenant
• Vermogen: kopie bankafschrift

Overige voorwaarden

1. Vesteda vraagt voor het afsluiten van het contract (éénmalig) € 113,74 (inclusief BTW) contractkosten.

2. De minimale huurperiode is 1 jaar.

3. De minimale leeftijd voor het huren van een woning is 18 jaar.

4. Een onderdeel van uw registratie is het uitvoeren van een credit-check door Vesteda. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

5. Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat Vesteda ter verduidelijking van het dossier aanvullende gegevens opvraagt naast de gevraagde documentatie.

6. Inschrijvingen die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

7. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd.

8. Het huurcontract dient te worden ondertekend en voor de oplevering dient de eerste huurnota te worden voldaan.

Waarborgsom

Bij het sluiten van een huurcontract vraagt Vesteda standaard één maand waarborgsom. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom standaard 2 maanden. Voor huurders met een buitenlands woonadres en huurders die korter dan twee jaar in Nederland woonachtig zijn en een verblijfsvergunning hebben, bedraagt de waarborgsom standaard 2 maanden, omdat het uitvoeren van een credit check, wat onderdeel is van onze voorwaarden, dan niet mogelijk is.

In dit schema ziet u de grootte van de waarborgsom in verschillende gevallen:

Waarborgsom

Standaard 1 maand huur

U bent zelfstandig ondernemer

Standaard 2 maanden huur

U heeft een buitenlands woonadres

Standaard 2 maanden huur

U woont korter dan 2 jaar in Nederland en u heeft een verblijfsvergunning

Standaard 2 maanden huur

Vesteda kan op basis van uw situatie besluiten af te wijken van de standaard.

Inkomensnorm

Vesteda hanteert de volgende inkomensnorm:

Welke huurprijs past bij uw inkomen?

• Voor huren tot €1000:
De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 4 voor 1 huurder of gedeeld door 4,5 voor 2 huurders.

• Voor huren vanaf €1000:
De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 3,5 voor 1 huurder of gedeeld door 4 voor 2 huurders.

Huurprijs per maandAantal huurdersBruto norminkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024.5 x de huur
meer dan €1.00013.5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur

Bent u in loondienst?
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld en bonussen. Variabele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslag of gevarentoeslag, kunnen in sommige gevallen worden meegenomen in uw inkomensberekening. De beoordeling hiervan gebeurt door Vesteda. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
Wij kunnen contact opnemen met uw werkgever om uw werkgeversverklaring te controleren. Indien nodig kan de werkgeversverklaring ter verificatie worden toegezonden aan uw werkgever.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting over de afgelopen 2 jaar delen door 24, om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van twee maanden huur.

Bent u gepensioneerd?
U mag uw beschikbare maandinkomen uit AOW en pensioen met 30% verhogen. Dit bedrag geldt als uw toetsingsinkomen voor de huur.
Extra inkomsten? Indien u vermogen heeft, dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen. Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen. Kinderalimentatie mag u niet meetellen.

Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Woningdelen wordt alleen toegestaan in speciaal daarvoor aangewezen complexen.

Studenten
Wij verhuren geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden.