Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Inkomens-voorwaarden

Inkomens­voorwaarden

Een fijn thuis is een betaalbaar huis. Vind antwoord op de veelgestelde vragen over onze inkomenseisen en huurvoorwaarden.

Een betaalbaar nieuw thuis

Na het betalen van de huur, wilt u natuurlijk genoeg ruimte overhouden voor andere uitgaven.

Waarom staan er inkomenseisen bij elke woning?

De maandhuur heeft een flinke impact op uw budget. We willen voorkomen dat u financieel in de problemen komt doordat u de huur toch niet kunt opbrengen. Daarnaast werkt Vesteda voor professionele eigenaren als pensioenfondsen en beleggers. Net als onze huurders zijn zij ook klant van Vesteda en verwachten ze dat we op een weloverwogen manier geschikte huurders selecteren voor onze woningen. Bij deze selectie kijken we onder andere naar:

 • Uw inkomen versus de huurprijs
 • Uw kredietwaardigheid
 • ID fraude
 • Oneigenlijk gebruik van de huurwoning

We zijn ons ervan bewust dat we veel persoonlijke informatie van u vragen wanneer u zich inschrijft voor een huurwoning. Goed om te weten dat ook uw eventuele nieuwe buren op dezelfde manier worden geselecteerd.

Heeft u een vraag over hoe wij omgaan met uw privacy?

Neem contact op

Ik moet aan de inkomensvoorwaarden voldoen. Wat houdt dat in?

Bij elke huurwoning op onze website, ziet u de vraag 'Kan ik deze woning huren?'. Daar leest u hoe hoog uw bruto inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Dit is onze inkomensvoorwaarde ofwel onze inkomenseis.

Hoe berekent Vesteda deze inkomensvoorwaarden?
Om de inkomenseis per woning te bepalen, gebruiken we deze tabel:

MaandhuurAantal huurdersBruto inkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013,5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur


We geven een rekenvoorbeeld: 
Stel, u wilt een woning huren met een maandhuur van €746. 

 • Wilt u de woning alleen huren? Dan moet u minstens €746 x 4 = €2.984 bruto per maand verdienen.
 • Heeft u een partner? dan moet u gezamenlijk minimaal €746 x 4,5 = € 3.357 bruto per maand verdienen om in aanmerking te komen voor deze woning.

Bereken het zelf

Bereken uw maximale huur op basis van uw bruto maandinkomen.

Hoe bereken ik mijn maximale huur?
 • Ik wil huren op basis van één inkomen:

  Uw bruto maandinkomen / 4 = uw maximale huur

  Voorbeeld: u verdient €3.000 bruto per maand. U komt in aanmerking voor een woning met een maximale maandhuur van €3.000 / 4 = €750.

 • Ik wil huren samen met mijn partner huren:

  Uw gezamenlijke bruto maandinkomen / 4,5 = uw maximale huur

  Voorbeeld: u verdient samen €4.500 bruto per maand. U komt in aanmerking voor een woning met een maximale maandhuur van €4.500 / 4,5 = €1.000.

Bij elke huurwoning op onze site, ziet u onder het kopje 'Kan ik deze woning huren?' wat uw bruto inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Dit zijn onze inkomensvoorwaarden.

Ze worden als volgt berekend:

MaandhuurAantal huurdersBruto inkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013,5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur

Stel: u wilt een woning huren met een maandhuur van €746. 

 • Als u de woning alleen wilt huren, moet u minstens €746 x 4 = €2.984 bruto per maand verdienen.
 • Samen met uw partner moet u minstens €746 x 4,5 = € 3.357 bruto per maand verdienen om in aanmerking te komen voor deze woning.
Hoe bereken ik mijn bruto maandinkomen?

De manier waarop u het bruto maandinkomen berekent, hangt af van uw situatie:

 • Ik ben in loondienst.

  Uw maandinkomen bestaat uit uw bruto salaris exclusief vakantiegeld en bonussen.  Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op de vaste uren die in uw arbeidscontract staan. Structurele onregelmatigheidstoeslagen over de laatste 12 maanden mogen worden opgeteld bij uw bruto salaris.

  Heeft u een tijdelijk arbeidscontract? Dan vragen we u een werkgeversverklaring toe te sturen. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot verlengen.
 • Ik ben zelfstandig ondernemer.

  U deelt de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting van de afgelopen 2 jaar door 24. De uitkomst geeft u op als bruto maandinkomen.

 • Ik ben gepensioneerd.

  Bereken uw bruto maandinkomen door 30% bij het beschikbare maandelijkse inkomen op te tellen.

 • Ik heb zelf geen/onvoldoende inkomen, maar iemand anders wil garant staan.

  Vesteda verhuurt helaas geen woningen met garantstelling van derden. U dient echt zelf voldoende inkomen te hebben om één van onze woningen te huren.

Ik moet aan de inkomensvoorwaarden voldoen. Wat houdt dat in?

Bij elke huurwoning op onze website, ziet u de vraag 'Kan ik deze woning huren?'. Daar leest u hoe hoog uw bruto inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Dit is onze inkomensvoorwaarde ofwel onze inkomenseis.

Hoe berekent Vesteda deze inkomensvoorwaarden?
Om de inkomenseis per woning te bepalen, gebruiken we deze tabel:

MaandhuurAantal huurdersBruto inkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013,5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur


We geven een rekenvoorbeeld: 
Stel, u wilt een woning huren met een maandhuur van €746. 

 • Wilt u de woning alleen huren? Dan moet u minstens €746 x 4 = €2.984 bruto per maand verdienen.
 • Heeft u een partner? dan moet u gezamenlijk minimaal €746 x 4,5 = € 3.357 bruto per maand verdienen om in aanmerking te komen voor deze woning.

Hoe vul ik de Nibud Huurwijzer in?

Bekijk onze informatiepagina over de Nibud Huurwijzer, klik op de link en vul deze snel en eenvoudig in!

Vul de Nibud Huurwijzer in!

Extra inkomsten

Ontdek welke extra inkomsten u mee mag tellen bij het berekenen van uw maximale huur.

Mag ik mijn privévermogen meetellen bij het berekenen van mijn maximale huur?

Heeft u privévermogen zoals spaargeld? Dan mag u 10% van dit vermogen, gedeeld door 12, optellen bij uw bruto maandinkomen.

Stel: u heeft €12.000 euro spaargeld.

10% van €12.000 = €1.200 en €1.200 / 12 = €100

U mag €100 optellen bij uw bruto maandinkomen.

Mag ik partneralimentatie meetellen bij het berekenen van mijn maximale huur?

Wanneer u partneralimentatie ontvangt, mag u dit optellen bij uw bruto maandinkomen.

Mag ik kinderalimentatie meetellen bij het berekenen van mijn maximale huur?

Kinderalimentatie mag u niet optellen bij uw bruto maandinkomen. Dit wordt dus niet meegenomen bij het berekenen van de maximale huur.

Specifieke voorwaarden

Bekijk welke specifieke voorwaarden er gelden voor uw situatie.

Ik ben in loondienst. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Om te beoordelen of u een woning kunt huren, kijken we naar uw bruto-inkomen exclusief vakantiegeld en bonussen. Uw brutosalaris moet gebaseerd zijn op de vaste uren die in uw arbeidscontract staan.
Structurele onregelmatigheidstoeslagen over de laatste 12 maanden mogen worden opgeteld bij uw bruto-salaris.

Heeft u een tijdelijk arbeidscontract? Dan vragen we u een werkgeversverklaring toe te sturen. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot verlengen.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Als zelfstandig ondernemer berekent u uw brutomaandinkomen dan als volgt. Deel de gemiddelde nettojaarwinst vóór belasting van de afgelopen twee jaren door 24. De uitkomst hiervan geeft u op als brutomaandinkomen.

Aan zelfstandig ondernemers vragen we een borg van twee maanden huur.

We geven een rekenvoorbeeld:
Stel, de netto jaarwinst in 2020 = €20.000 en in 2021= €40.000. Dan is de gemiddelde netto jaarwinst = (20.000+40000)/2= €30.000
Uw gemiddelde netto jaarwinst voor belasting is dus €30.000,- van de afgelopen 2 jaar.

€30.000 gedeeld door 12 maanden = €2500,-.
Het bruto maandinkomen is in dit rekenvoorbeeld dus €2500,- per maand

 

Ik ben gepensioneerd. Aan welke inkomensvoorwaarden moet ik voldoen?

Bij elke huurwoning op onze website ziet u de vraag ‘Kan ik deze woning huren?’. Daar leest u hoe hoog uw brutomaandinkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Weten of u als gepensioneerde voldoende inkomen heeft voor een Vesteda-huurwoning? Bereken uw brutomaandinkomen door 30% bij uw beschikbare maandelijkse inkomen op te tellen.

Ik heb zelf geen/onvoldoende inkomen, maar iemand anders wil garant staan. Kan dat?

Vesteda verhuurt helaas geen woningen met garantstelling van derden. U dient echt zelf voldoende inkomen te hebben om één van onze woningen te huren.

Algemene vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over de betaling van de huur, de borg en overige voorwaarden.

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen. U kunt dit eenvoudig online via Mijn Vesteda doen.

Lees meer over uw (huur)contract

Moet ik een waarborgsom betalen als ik een woning wil huren?

Bij het sluiten van een huurcontract vraagt Vesteda standaard 1 maand huur als waarborgsom. Voor zelfstandig ondernemers, huurders met een buitenlands woonadres, huurders die korter dan 2 jaar in Nederland wonen met een verblijfsvergunning,  bedraagt de waarborgsom standaard 2 maanden. Vesteda kan op basis van uw situatie besluiten af te wijken van de standaard.

In dit schema ziet u de grootte van de waarborgsom in verschillende gevallen:

Waarborgsom

Standaard 1 maand huur

U bent zelfstandig ondernemer

Standaard 2 maanden huur

U heeft een buitenlands woonadres

Standaard 2 maanden huur

U woont korter dan 2 jaar in Nederland en u heeft een verblijfsvergunning

Standaard 2 maanden huur

Vesteda kan op basis van uw situatie besluiten af te wijken van de standaard.

Wat is de minimale huurtermijn?

U huurt de woning bij Vesteda voor minimaal 1 jaar. De minimale opzegtermijn is één maand.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een woning bij Vesteda te huren?

Heeft u een mooie woning gevonden op onze website? Dan wilt u er natuurlijk voor in aanmerking komen. Belangrijk is dat u voldoet aan onze huurvoorwaarden en inkomensvoorwaarden.

Ik wil samen met mijn partner een woning huren. Kan dat?

Vormt u samen met uw partner een duurzame huishouding? En kunt u dat bewijzen met bijvoorbeeld rekeningafschriften, foto’s, telefoonafschriften, WhatsApp-berichten etc.? Dan komt u beiden op het huurcontract. U mag beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Goed om te weten: Vesteda verhuurt in principe geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden.

Ik ben student. Kan ik een woning huren bij Vesteda?

Wij verhuren geen woningen aan studenten, ook niet met garantstelling van ouders.

Bij enkele woningen is woningdelen wel toegestaan. Dit staat dan duidelijk vermeld bij de woning op de website.
Bekijk hier de belangrijke informatie over het delen van een woning bij Vesteda.

Middenhuur

Voorrang aan middeninkomens bij verhuren van woningen in middensegment.

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een woning in het middensegment in de gemeente waar ik wil wonen?

Per gemeente zijn er wisselende voorwaarden met betrekking tot inkomensvoorwaarden en maximale huurprijsrange in het middenhuur segment.

Met ingang van 1 januari 2024 is de liberalisatiegrens verhoogd naar € 879,66.
Voor een middenhuur woning kunt u geen huurtoeslag krijgen en het kan zijn dat de gemeente aanvullende voorwaarden stelt, bijvoorbeeld aan keyworkers, doorstromers vanuit sociale huur, etc.

Voor vragen over middenhuur verwijzen wij u graag naar de website van de overheid: Volkshuisvestingnederland.

Huurvoorwaarden

Wat zijn de huurvoorwaarden van Vesteda?

We hebben de voorwaarden over huren bij Vesteda samengevat in het document Huurvoorwaarden.

Woning delen

Wij verhuren diverse appartementen met 2 slaapkamers ook aan woningdelers!

Kan ik samen met iemand een woning huren?

Huren met uw partner
Vormt u samen met uw partner een duurzame huishouding? En kunt u dat bewijzen met bijvoorbeeld rekeningafschriften, foto’s, telefoonafschriften, WhatsApp-berichten etc.? Dan komt u beiden op het huurcontract. U mag beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Bereken uw maximale huur

Huren met iemand die niet uw partner is (woningdelers)
Bij appartementen met twee slaapkamers kunt u een woning delen met bijvoorbeeld een vriend of collega. We noemen dit ‘woningdelen’. Lees hier alle informatie over woningdelen.

Goed om te weten: Vesteda verhuurt in principe geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden.

Wat zijn de regels voor woningdelers?

Heeft u een appartement met twee slaapkamers gezien in ons aanbod en wilt u deze samen met uw collega, vriend of zus huren? Dat kan. Vesteda verhuurt appartementen aan woningdelers. Lees alle informatie over woningdelen!