Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. ;
  2. Home
  3. Consument
  4. Nibud Huurwijzer

Nibud Huurwijzer

Nibud Huurwijzer

Vesteda werkt met inkomensvoorwaarden. Hieraan moet u als huurder voldoen. Maar hoe betaalbaar is de woning? Wij vinden dat een huurwoning betaalbaar voor u moet zijn en blijven.
De Nibud huurwijzer maakt inzichtelijk welk budget u kunt besteden aan uw huurwoning.

Met de Huurwijzer van het Nibud wordt met meer zaken rekening gehouden dan alleen uw inkomen/vermogen. Er wordt gekeken naar het type huishouden, uw inkomensgegeven en uw energielasten.

Vesteda is een proef gestart met het Nibud om te kijken naar de betaalbaarheid van onze woningen.

Hoe werkt het?

In de Nibud huurwijzer vult u uw inkomen en andere gegevens in. Vervolgens wordt de betaalbaarheid van de huurwoning weergegeven door een kleur, van rood (niet betaalbaar) naar groen (betaalbaar). Wij vragen u de resultaten van de Huurwijzer toe te voegen aan uw woningdossier.

Uw privacy is gegarandeerd, want wij ontvangen geen persoonlijke of financiële gegevens vanuit de Nibud huurwijzer.
De Nibud huurwijzer is vooral bedoeld om u meer inzicht te geven in de betaalbaarheid van een huurwoning. Daarnaast onderzoeken wij in hoeverre de Nibud huurwijzer door (kandidaat-)huurders wordt gebruikt.

Het idee is om de Nibud huurwijzer in de toekomst onderdeel te laten worden van de financiële toetsing van kandidaat-huurders. Op dit moment kunt u dus nog geen rechten ontlenen aan het gepresenteerde resultaat.

Tip
Wilt u minder uitgeven aan uw maandelijkse huur? Bekijk ons actuele woningaanbod en schrijf u in voor een of meer woningen met een lagere huurprijs. Zodra zo’n woning vrijkomt, ontvangt u een e-mail met meer informatie.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hier vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de Nibud Huurwijzer.

Waarom doet Vesteda deze pilot met de Huurwijzer van het Nibud?

Het Nibud is een onafhankelijke organisatie met veel expertise op het gebied van betaalbaarheid. Vesteda wil in deze pilot haar inkomenseisen en toetsingsmethodiek vergelijken met die van het Nibud. Zo kijken we hoe we (kandidaat) huurders beter kunnen helpen met het kiezen van een woning die bij hun situatie past.

Welke resultaten laat de Huurwijzer zien?

De vernieuwde Huurwijzer onderscheidt 6 uitkomsten, van donkergroen tot en met donkerrood. Hieronder volgt bij iedere kleur een omschrijving.

Donkergroen:
Bij deze huur kunt u vrij gemakkelijk alle uitgaven blijven doen die bij uw huishoudsituatie en uw inkomen passen. Zorg er ook voor dat u alle regelingen aanvraagt waar u recht op heeft.

Groen:
Deze huur past goed in uw budget. Heeft u in de toekomst plannen voor grote uitgaven? Dan is het slim om na te gaan of deze passen in uw begroting. Zorg er ook voor dat u alle regelingen aanvraagt waar u recht op heeft.

Geel:
Deze huur past nog in uw budget. Het is wel aan te raden om spaargeld achter de hand te houden voor onverwachte, of onvermijdbare uitgaven, zoals een reparatie aan de auto of een dure tandartsrekening. Bezuinigen op andere uitgavenposten geeft u meer financiële ruimte. Zorg er ook voor dat u alle regelingen aanvraagt waar u recht op heeft.

Oranje:
Deze huur kunt u alleen met moeite opbrengen. De marge is echter wel smal en dat maakt u kwetsbaar. Voor onverwachte kosten of leuke dingen zal weinig financiële ruimte zijn. Wellicht moet u wat bezuinigen ten opzichte van datgene wat bij uw inkomen gebruikelijk is. Zorg er ook voor dat u alle regelingen aanvraagt waar u recht op heeft.

Oranjerood:
Deze huur kunt u alleen met veel moeite opbrengen. Uw inkomen gaat vrijwel geheel naar noodzakelijke uitgaven en voor onverwachte kosten of leuke dingen zal nauwelijks financiële ruimte zijn. U kunt ook geen geld opzij leggen om noodzakelijke dingen te vervangen als ze stuk gaan. Zorg er ook voor dat u alle regelingen aanvraagt waar u recht op heeft. Ga na waarop u kunt bezuinigen.

Donkerrood:
Met deze huur is het bijna onmogelijk om uw andere noodzakelijke uitgaven te doen: zoals boodschappen, kleding, of onverwachte rekeningen. Voor leuke dingen is al helemaal geen financiële ruimte. Het best kunt u op zoek gaan naar een woning die beter bij uw budget past.

Hoe zit het met mijn privacy als ik de Huurwijzer invul?

De Huurwijzer werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. Het invullen van de Huurwijzer gebeurt anoniem. Noch het Nibud, noch Vesteda heeft inzicht in deze gegevens. De gegevens worden niet bewaard of opgeslagen en zijn niet te herleiden tot een persoon. Vesteda krijgt het resultaat alleen te zien, als een kandidaat deze uploadt in het woningdossier.

Hoe worden de inkomensvoorwaarden berekend?

Bij elke huurwoning op onze website, ziet u onder het kopje 'Kan ik deze woning huren?' wat uw bruto inkomen minimaal moet zijn om de woning te huren. Dit zijn onze inkomensvoorwaarden.

Ze worden als volgt berekend:

MaandhuurAantal huurdersBruto inkomen per maand
€700 - €1.00014 x de huur
€700 - €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013,5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur

Stel: u wilt een woning huren met een maandhuur van €746. 

  • Als u de woning alleen wilt huren, moet u minstens €746 x 4 = €2.984 bruto per maand verdienen.
  • Samen met uw partner moet u minstens €746 x 4,5 = € 3.357 bruto per maand verdienen om in aanmerking te komen voor deze woning.

Ik ben in loondienst. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Uw maandinkomen bestaat uit uw bruto salaris exclusief vakantiegeld, bonussen of andere variabele toeslagen. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op de vaste uren die in uw arbeidscontract staan.

Heeft u een tijdelijk arbeidscontract? Dan vragen we u een werkgeversverklaring toe te sturen. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering.

Ik ben zelfstandig ondernemer. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U deelt de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting van de afgelopen 2 jaar door 24. De uitkomst geeft u op als bruto maandinkomen.

Aan zelfstandig ondernemers vragen we een borg van drie maanden huur.
Rekenvoorbeeld:

Stel de netto jaarwinst in 2020 = €20.000 en in 2021= €40.000. Dan is de gemiddelde netto jaarwinst = (20.000+40000)/2= €30.000
Uw gemiddelde netto jaarwinst voor belasting is dus €30.000,- van de afgelopen 2 jaar.

€30.000 gedeeld door 24 maanden = €1250,-.
Het bruto maandinkomen is in dit rekenvoorbeeld dus €1250,- per maand

Ik ben gepensioneerd. Aan welke inkomensvoorwaarden moet ik voldoen?

Bereken uw bruto maandinkomen door 30% bij het beschikbare maandelijkse inkomen op te tellen.

Mag ik mijn privévermogen meetellen bij het berekenen van mijn maximale huur?

Heeft u privévermogen zoals spaargeld? Dan mag u 10% van dit vermogen, gedeeld door 12, optellen bij uw bruto maandinkomen.
Stel: u heeft €12.000 euro spaargeld.
10% van €12.000 = €1.200 en €1.200 / 12 = €100
U mag €100 optellen bij uw bruto maandinkomen.Waar kan ik de uitslag van de Nibud Huurwijzer uploaden?

U kunt de uitslag van de Huurwijzer uploaden in uw account hurenbij.vesteda.com.
In het tabblad documenten wordt bij 'optionele aanvullende documenten' de mogelijkheid geboden uw pdf van de Nibud Huurwijzer toe te voegen.

Waarom is de uitslag van de Nibud Huurwijzer positief, maar word ik toch afgewezen?

De uitslag van de Huurwijzer is één van de documenten in uw woningdossier. Vesteda beoordeelt alle stukken en kijkt naar het gehele dossier. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u wordt afgewezen. De reden van afwijzing krijgt u van ons per e-mail uitgelegd.