Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. ;
  2. Home
  3. Consument
  4. Service en contact
  5. Belangen-klachten
  6. Huurdersvereniging

Huurders­vereniging

Vesteda Platform

Ontdek Vesteda Platform: Het platform is een vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties en behartigt de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen. Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel. Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder anderen het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijzenbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie. Kijk voor meer informatie op de website van Vestedaplatform.

Ga naar Vesteda platform