Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Energie besparen

Energie besparen

Hoge energielasten?
Het kabinet neemt maatregelen, Vesteda ook.
Ook u kunt energie besparen.

Hoge energielasten

Door de hoge energieprijzen en inflatie dreigen steeds meer mensen en bedrijven in financiële problemen te komen. Het kabinet neemt maatregelen om de hoge energierekeningen voor alle huishoudens te kunnen dempen.

Ook Vesteda neemt maatregelen om het energieverbruik van onze woningen zoveel mogelijk te temperen. Daarnaast kunt u mogelijk zelf ook energie besparen.

 

Verhoging voorschot service- en (stook)kosten

Veel gestelde vragen en antwoorden over de verhoging van het maandelijkse voorschot van service- en (stook) kosten

Moet ik zelf mijn maandelijkse voorschot aanpassen of doet Vesteda dat?

Als u uw maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten via een automatische incasso aan ons betaalt, dan wordt het maandelijkse bedrag door ons aangepast. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als u uw voorschot via een periodieke overboeking aan ons betaalt, denkt u er dan aan om deze tijdig aan te (laten) passen.

Wat betekent het prijsplafond voor blokverwarming / gedeelde aansluitingen, zoals een appartementencomplex met één hoofdaansluiting?

Het ‘gewone’ energie- of prijsplafond werkt niet goed voor huishoudens met een gedeelde aansluiting, zoals blokverwarming of een collectief energiecontract. Een gebouw met blokverwarming of een collectief contract wordt in de plannen van het prijsplafond namelijk als één huishouden gezien, omdat het maar één aansluiting heeft. Het kabinet heeft een subsidieregeling uitgewerkt, zodat deze huishoudens in 2023 ook een tegemoetkoming krijgen in de hoge energiekosten.

Als u woont in een appartement met blokverwarming dan kunt u deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen. Dit moet worden verzorgd door de energiecontracthouder. Afhankelijk van het complex is dit óf Vesteda óf de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor gemengde complexen (koop- en huurwoningen) verzorgt de VvE de subsidieaanvraag; voor alle andere complexen met blokverwarming doen wij dat.

De tegemoetkoming kan van 25 april tot en met 31 oktober worden aangevraagd. Wij hebben inmiddels alle subsidieaanvragen ingediend. Deze worden verwerkt binnen een termijn van 13 weken.

In oktober informeren wij bewoners in een appartement met blokverwarming (zonder VvE) over de wijze waarop de subsidie wordt uitgekeerd. Bewoners in gemengde complexen worden geïnformeerd zodra de VvE-beheerder ons informeert over hun werkwijze.

Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/prijsplafond

Welke energiecontracten heeft Vesteda afgesloten voor 2023?

De nieuwe energiecontracten zijn slechts één jaar geldig (tot 31 december 2023), vanwege de overspannen energiemarkt.

Anders dan andere jaren worden gas en elektra door ons in 2023 op uurbasis ingekocht. We volgen hiermee de tarieven op de energie(handels)markt. Hierdoor blijven we zo dicht mogelijk bij een eerlijke energieprijs, die niet is opgedreven door speculatie. Dit betekent echter wel dat er in 2023 geen vast energietarief voor gas of elektriciteit bestaat. Na afloop van elke maand wordt het tarief berekend, waartegen gas en elektriciteit zijn ingekocht.

Kunt u het maandelijkse voorschotbedrag zomaar verhogen?

Wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse service- en/of stookkosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden, maar u kunt een beredeneerd verzoek indienen om uw voorschotbedrag aan te passen via sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Waarom wordt de afrekening van de service- en/of stookkosten zo laat verstuurd?

Ons streven is om de jaarlijkse afrekening voor 1 juli te versturen. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij echter mede-afhankelijk van leveranciers zoals water- en energiebedrijven. Wij hebben de planning dus helaas niet geheel in eigen hand. Wij kunnen immers pas een definitieve afrekening opstellen op het moment dat alle gegevens compleet bij ons zijn aangeleverd.

Wanneer krijg ik meer informatie over het prijsplafond?

Deze informatie staat op www.rijksoverheid.nl/prijsplafond.

Staat het maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten vast voor het hele jaar?

Nee, uiterlijk in juni vindt een tussentijdse analyse plaats om te kunnen bepalen of het maandelijkse voorschot voor de energiekosten naar beneden of naar boven moet worden bijgesteld. U ontvangt van ons hierover uiteraard opnieuw een e-mail of brief.

Waarom moet ik toch betalen voor energie terwijl ik mijn verwarming heb uitgezet?

Naast de energietarieven voor gas en elektra moeten toeslagen en heffingen, zoals energiebelasting worden doorberekend. De exacte tarieven voor deze diensten zijn in december helaas nog niet vastgesteld door de netbeheerder en de overheid en zijn door ons dus ook ingeschat.

Mijn maandelijkse voorschot voor servicekosten wordt aangepast, waarom is dat?

We willen niet dat u een te hoog voorschot voor uw servicekosten betaalt. Maar we willen ook niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in en passen het voorschot eventueel aan. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Als uw voorschot wordt aangepast, dan ontvangt u hierover van ons een bericht.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de service- en/of stookkosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij passen dit voor u aan. Echter, wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden.

Hoe is het maandelijkse voorschotbedrag voor 2023 berekend?

De verhoging van het voorschotbedrag voor servicekosten per 1 februari 2023 is gebaseerd op een berekende inschatting. Zoals vermeld wordt elektriciteit voor de algemene ruimte vanaf 1 januari op uurbasis ingekocht. Het inkopen op uurbasis was de beste optie, omdat hierdoor de prijzen van de wereldhandelsmarkt worden betaald. Deze prijzen zijn/worden niet opgedreven door speculatie of opslagen vanwege risico-inschattingen. Het nadeel van zo’n contract is dat wij geen harde berekening van een voorschotbedrag kunnen maken, omdat het elektratarief vooraf niet bekend is.

Bij het vaststellen van het nieuwe voorschotbedrag wisten we wel dat het kale elektratarief -zonder toeslagen en heffingen- bijna acht maal hoger was dan een jaar geleden. Dit betekent niet dat het voorschot voor elektrakosten acht keer hoger is geworden, want de heffingen en toeslagen stegen veel minder hard. Voor heffingen en toeslagen zijn wij uitgegaan van een verhogingsfactor van twee. Het kale elektratarief telt voor zo’n 60% mee in de totale energiekosten; de heffingen en toeslagen voor ongeveer 40%. Vandaar dat er is gekozen voor een verhogingsfactor van vier voor elektra ten opzichte van 2022.

Dit is uiteraard een ruwe inschatting en prijzen fluctueren sterk. Op dit moment is er sprake van een prijsdaling, maar na maart wordt er mogelijk weer een prijsstijging verwacht. De situatie is dus heel onzeker, vandaar dat uiterlijk in juni opnieuw wordt gekeken naar onze huidige inschatting. Op dat moment weten wij namelijk ook welk energietarief in de eerste maanden van 2023 is betaald. Als de energieprijzen in die periode blijvend zijn gedaald, dan kan het voorschotbedrag mogelijk ook weer naar beneden worden bijgesteld.

Uiteindelijk wordt bij de eindafrekening het betaalde voorschot verrekend met de werkelijke servicekosten. U kent ongetwijfeld de systematiek: bij een positief verschil krijgt u het teveel betaalde bedrag retour; bij een negatief verschil moet u bij betalen. Dit laatste willen we graag voorkomen.

Wij doen onze uiterste best om de energieprijzen in 2023 zo goed mogelijk in te schatten en het voorschotbedrag gedurende het jaar bij te stellen als dit mogelijk of noodzakelijk is.

Voor welke servicekosten moet ik betalen?

In uw contract en in het voorstel voor de verhoging van de maandelijkse service en/of stookkosten voor 2023 vindt u elke kostensoort, die in rekening wordt gebracht, met een aparte vermelding terug in het overzicht. Dit vindt u ook in de service- en/of stookkostenafrekening. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op mijn.vesteda.com.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat kan ik doen?

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via Mijn Vesteda. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Vesteda

Waarom is het voorschot voor de elektrakosten voor de algemene ruimte zo fors gestegen?

Het hogere voorschotbedrag voor de elektrakosten voor de algemene ruimte heeft alles te maken met de verhoging van het elektratarief. Het kale elektratarief is bijna 8 keer hoger dan een jaar geleden.

Waarom wordt de verlichting in de algemene ruimte niet uitgedaan om energie te besparen?

Bij energiebesparing in algemene ruimten wordt vaak gedacht aan het verminderen van het aantal lichtpunten of het dempen van de verlichting. Dit levert echter een zeer beperkte energiebesparing op. Daarnaast is goede verlichting belangrijk voor ieders veiligheid, bijvoorbeeld om struikelen en vallen te voorkomen, maar ook om voor bewoners een gevoel van veiligheid te kunnen garanderen.

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt namelijk veroorzaakt door de lift.

Waarom zijn de elektrakosten voor de algemene ruimte zo hoog?

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt veroorzaakt door de lift. De lift verbruikt namelijk niet alleen elektriciteit tijdens de liftbewegingen, maar ook tijdens stilstand (standby-modus van het besturingssysteem).

Het is bijna onmogelijk om energiebesparing te realiseren op de standby-modus. De enige mogelijkheid om elektriciteit te kunnen besparen is het beperken van de liftbewegingen. Dit betekent dat bewoners vaker de trap zouden moeten nemen. Vandaar dat wij op alle liften een sticker willen laten aanbrengen met een oproep om vaker de trap te nemen. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor huurders voor wie dit mogelijk is.

Ik wil niet meer betalen voor de schoonmaak van de algemene ruimte, omdat er te weinig of niet goed wordt schoongemaakt

De schoonmaak van de algemene ruimte maakt onderdeel uit van de servicekosten. Als u klachten heeft over de kwaliteit van de schoonmaak in uw complex kunt u dit melden via Mijn Vesteda. Bij meerdere klachten nemen wij contact op met het schoonmaakbedrijf dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak.

Wanneer wordt de algemene ruimte voorzien van energiezuinige verlichting?

In de afgelopen drie jaar zijn in de algemene ruimten van minimaal 25 appartementencomplexen gloei- en halogeenlampen vervangen door energiezuinige verlichting.

Daar waar dit nog niet is gebeurd, wordt dit -afhankelijk van de ouderdom van de huidige armaturen- opgenomen in de toekomstige onderhoudsplanning. In sommige gevallen moeten de huidige armaturen namelijk worden vervangen en het is immers weinig duurzaam om deze armaturen vroegtijdig te vervangen, omdat energiezuinige verlichting slechts een beperkte energiebesparing oplevert.

Energie besparen?

Veelgestelde vragen en antwoorden over energiebesparing.

Wat doet Vesteda om de woonlasten betaalbaar te houden?

Ruim 93% van onze woningen heeft een groen energielabel A, B of C. Wij werken ondertussen hard aan het renoveren en verduurzamen van onze oudere woningen met energielabel D, E, F of G. Hierdoor kan het energieverbruik van deze woningen worden teruggedrongen. Of u uiteindelijk veel kunt besparen op uw energierekening hangt mede af van uw energieverbruik en de hoogte van de energieprijzen.

Wanneer wordt mijn woning (beter) geïsoleerd?

Het is ons doel dat 99% van onze woningen in 2024 een groen energielabel (A, B of C) heeft. Op dit moment geldt dit voor 93% van onze woningen; in 2017 was dit nog slechts 80%. Oudere woningen met een lager energielabel (D, E, F en G) worden als eerste verduurzaamd. Deze complexen hebben dus voorrang. Energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van dubbelglas, het isoleren van muren en daken en het aanbrengen van zonnepanelen, vinden altijd in overleg plaats met de bewoners van deze woningen. Mocht uw woning worden verduurzaamd dan wordt u hier ruim van te voren over geïnformeerd.

Hoeveel moeten wij bijbetalen bij de eindafrekening van de stook- en servicekosten over 2022?

Ons huidige energiecontract voor onze complexen met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming) loopt af op 31 december 2022. De energieprijs van dit contract is voor u gunstig, gezien de huidige energieprijzen. De eindafrekening over 2022 vindt zoveel mogelijk plaats voor 1 juli 2023 en geschiedt op basis van de oude energieprijs.

Of u moet bijbetalen hangt echter wel af van de hoogte van uw maandelijkse voorschotbedrag en uw energieverbruik in 2022. Als dit vergelijkbaar is met het jaar 2021, dan is de afrekening rond juli 2023 waarschijnlijk lager dan dit jaar, omdat de overheid in 2022 korting gaf op de energiebelasting.

Bovenstaande geldt alleen voor onze huurders van complexen waarvan wij volledig eigenaar zijn. Bij gemengde complexen met blokverwarming zorgt de VvE-beheerder voor het afsluiten van een energiecontract.

Hoe is het maandelijkse voorschotbedrag voor 2023 berekend?

De verhoging van het voorschotbedrag voor servicekosten per 1 februari 2023 is gebaseerd op een berekende inschatting. Zoals vermeld wordt elektriciteit voor de algemene ruimte vanaf 1 januari op uurbasis ingekocht. Het inkopen op uurbasis was de beste optie, omdat hierdoor de prijzen van de wereldhandelsmarkt worden betaald. Deze prijzen zijn/worden niet opgedreven door speculatie of opslagen vanwege risico-inschattingen. Het nadeel van zo’n contract is dat wij geen harde berekening van een voorschotbedrag kunnen maken, omdat het elektratarief vooraf niet bekend is.

Bij het vaststellen van het nieuwe voorschotbedrag wisten we wel dat het kale elektratarief -zonder toeslagen en heffingen- bijna acht maal hoger was dan een jaar geleden. Dit betekent niet dat het voorschot voor elektrakosten acht keer hoger is geworden, want de heffingen en toeslagen stegen veel minder hard. Voor heffingen en toeslagen zijn wij uitgegaan van een verhogingsfactor van twee. Het kale elektratarief telt voor zo’n 60% mee in de totale energiekosten; de heffingen en toeslagen voor ongeveer 40%. Vandaar dat er is gekozen voor een verhogingsfactor van vier voor elektra ten opzichte van 2022.

Dit is uiteraard een ruwe inschatting en prijzen fluctueren sterk. Op dit moment is er sprake van een prijsdaling, maar na maart wordt er mogelijk weer een prijsstijging verwacht. De situatie is dus heel onzeker, vandaar dat uiterlijk in juni opnieuw wordt gekeken naar onze huidige inschatting. Op dat moment weten wij namelijk ook welk energietarief in de eerste maanden van 2023 is betaald. Als de energieprijzen in die periode blijvend zijn gedaald, dan kan het voorschotbedrag mogelijk ook weer naar beneden worden bijgesteld.

Uiteindelijk wordt bij de eindafrekening het betaalde voorschot verrekend met de werkelijke servicekosten. U kent ongetwijfeld de systematiek: bij een positief verschil krijgt u het teveel betaalde bedrag retour; bij een negatief verschil moet u bij betalen. Dit laatste willen we graag voorkomen.

Wij doen onze uiterste best om de energieprijzen in 2023 zo goed mogelijk in te schatten en het voorschotbedrag gedurende het jaar bij te stellen als dit mogelijk of noodzakelijk is.

Kan er een elektrische of inductiekookplaat in mijn keuken worden geplaatst en wat zijn hiervan de kosten?

Het vervangen van uw gaskookplaat door een elektrische of inductiekookplaat vindt meestal gelijktijdig plaats met een volledige keukenrenovatie. Afhankelijk van de ouderdom van de huidige keuken (minimaal 25 jaar) kunt u hiervoor in aanmerking komen. U kunt via Mijn Vesteda uiteraard een aanvraag indienen voor het plaatsen van een elektrische of inductiekookplaat, maar als de gaskookplaat nog vrij nieuw is, dan is het weinig duurzaam om deze vroegtijdig te vervangen. Naast ouderdom wordt gekeken naar urgentie, planning en budget. Er wordt in de meeste gevallen wel een kleine financiële bijdrage gevraagd.

Huurt u een woning zonder ingebouwde keukenapparatuur, dan kunnen wij de elektrische voorziening in uw woning geschikt maken voor elektrisch koken. U kunt dan zelf een elektrische of inductiekookplaat aanschaffen en laten installeren.

Wanneer wordt mijn cv-ketel vervangen voor een warmtepomp of een energiezuinigere cv-ketel?

Het vervangen van uw cv-ketel vindt altijd complexgewijs plaats en is afhankelijk van de ouderdom van de cv-ketels (vanaf 20 jaar). Als uw cv-ketel aan vernieuwing toe is, wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Uiteraard worden dan verschillende mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van een energiezuinige cv-ketel of warmtepomp. Een warmtepomp vraagt bijvoorbeeld om een goed geïsoleerde woning en neemt veel meer ruimte in dan een cv-ketel. Deze factoren spelen ook een rol in het te nemen besluit.

Waarom heeft mijn vaatwasser maar energielabel C?

Sinds vorig jaar zijn de energielabels op vaatwassers, wasmachines, wasdroogcombinaties, koel- en vrieskasten, lampen en beeldschermen aangepast. De schaal is veranderd van A+++ tot D naar A tot G. Producten die nu een 'C' scoren, kunnen dus veel zuiniger zijn dan een ouder product met label A. De apparatuur die wij in onze woningen plaatsen, selecteren wij op basis van energiezuinigheid en prijs-kwaliteitverhouding.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het energielabel?

Alle informatie over het energielabel van woningen, apparaten én auto's is te vinden op een speciale website. U kunt hier onder andere het energielabel van uw eigen huurwoning bekijken.

lees meer op energielabel.nl

Zonnepanelen plaatsen?

Veel gestelde vragen en antwoorden over het plaatsen van zonnepanelen.

Kan ik via Vesteda zonnepanelen van Zonneplan aanvragen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wij willen binnen 5 jaar al onze eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Wij verrichten onderzoek naar welke woningen hiervoor in aanmerking kunnen komen en wanneer. Dit hangt af van de ligging, de staat van het dak en de onderhoudsplanning.

U kunt via Mijn Vesteda wel een aanvraag indienen voor een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) om zelf zonnepanelen te kunnen plaatsen.

Ik wil zelf zonnepanelen laten plaatsen, kan dat?

U kunt een aanvraag indienen via een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV) om zelf zonnepanelen te mogen plaatsen.
Dit kan via Mijn Vesteda. Ga naar ‘Contact’ en maak een nieuw contact aan, kies voor 'gehuurde' en vervolgens 'zelf aangebrachte voorziening'.
Wij willen alle geschikte woningen in de aankomende 10 jaar voorzien van zonnepanelen. Mocht u eerder en zelf zonnepanelen willen plaatsen, dan zijn de kosten en onderhoud voor uw rekening.

Log in Mijn Vesteda

Ik heb een storing aan mijn zonnepanelen, wat kan ik doen?

U kunt uw storing alleen melden als u uw zonnepanelen via Vesteda heeft laten plaatsen. Heeft u uw zonnepanelen zelf laten plaatsen? Dan is het onderhoud ook voor uw eigen rekening.

U kunt uw storing eenvoudig en snel melden via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Hoe krijg ik zonnepanelen bij Vesteda?

Er zijn drie manieren om zonnepanelen te kunnen krijgen bij Vesteda:

 • Uw woning staat op onze planning voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Hierbij wordt de aansluiting voor zonnepanelen daar waar mogelijk meteen meegenomen.
 • Uw wijk is door ons geselecteerd om gratis zonnepanelen aan te kunnen vragen. U wordt hierover door ons per brief geïnformeerd. Wij werken hierin samen met Zonneplan. Het is niet mogelijk om uw wijk hiervoor aan te melden. Wij willen binnen 10 jaar al onze eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Jaarlijks melden wij welke woningen hiervoor in aanmerking komen.
 • U kunt via Mijn Vesteda zelf zonnepanelen aanvragen via een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Na goedkeuring kunt u zelf zonnepanelen aanschaffen en plaatsen. Het onderhoud is geheel voor eigen rekening.
Welke wijken krijgen in 2023 een aanbod voor gratis zonnepanelen?

Waar mogelijk willen wij binnen 5 jaar onze eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Wij werken hierin samen met Zonneplan. Met enige regelmaat melden wij op onze website welke nieuwe complexen hiervoor in aanmerking komen.

In 2023 worden in ieder geval onderstaande complexen voorzien van gratis zonnepanelen:

 • Griffensteijn, Zeist
 • Mijndenhof, Amsterdam
 • Ittersumerlande 1, Zwolle
 • Danswijk, Almere
 • Muziekwijk Preludeweg, Almere
 • Seizoenenbuurt I, Almere
 • Seizoenenbuurt, Almere
 • Belle van Zuylenlaan, Castricum
 • Margaret Krophollerlaan, Castricum
 • Tolweid, Castricum
 • Woenselse Watermolen, Eindhoven
 • Cadansstraat, Rosmalen
 • Majeurhof, Rosmalen
 • Vlinderlaan, Rosmalen
 • Berline en Landauer, Sassenheim
 • Brik, Sassenheim
 • Reeshof, Tilburg

Deze complexen zijn door ons in afstemming met Zonneplan geselecteerd. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd. Het is niet mogelijk om uw woning hiervoor aan te melden.

Wanneer krijgen wij zonnepanelen?

In augustus 2021 startte onze samenwerking met Zonneplan om jaarlijks duizenden zonnepanelen op onze eengezinswoningen te plaatsen. Ons doel is om uiteindelijk, waar mogelijk, alle eengezinswoningen te voorzien van zonnepanelen. Bewoners reageren enthousiast, omdat er van hen geen enkele bijdrage wordt gevraagd en de opbrengsten volledig ten goede komen aan de bewoners.

Sinds de start van de zonnepanelenactie zijn inmiddels honderden eengezinswoningen voorzien van gratis zonnepanelen. In 2022 werden complexen in Amsterdam, Badhoevedorp, Emmen, Geldrop, Hoorn en Krommenie voorzien van zonnepanelen. In 2023 worden in ieder geval onderstaande complexen voorzien van gratis zonnepanelen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

 • Mijndenhof, Amsterdam Zuid-Oost
 • Griffensteijn, Zeist
 • Ittersumerlande I, Zwolle
 • Danswijk, Almere
 • Muziekwijk Preludeweg, Almere
 • Seizoenenbuurt I, Almere
 • Seizoenenbuurt, Almere
 • Belle van Zuylenlaan, Castricum
 • Margaret Krophollerlaan, Castricum
 • Tolweid, Castricum
 • Woenselse Watermolen, Eindhoven
 • Cadansstraat, Rosmalen
 • Majeurhof, Rosmalen
 • Vlinderlaan, Rosmalen
 • Berline en Landauer, Sassenheim
 • Brik, Sassenheim
 • Reeshof, Tilburg

Overigens kunt u naast onze zonnepanelenactie ook zonnepanelen krijgen als uw woning wordt verduurzaamd. Hierover wordt u vanzelf geïnformeerd als dit op u van toepassing is.

Wordt mijn huur verhoogd als er zonnepanelen worden aangebracht?

Nee, als u gebruik maakt van de gratis zonnepanelenactie via Zonneplan dan worden de zonnepanelen gratis geplaatst en er wordt ook geen financiële bijdrage gevraagd in de vorm van een extra (tussentijdse) huurverhoging.

Vesteda wil met het plaatsen van zonnepanelen zorgen voor een betere energieprestatie van haar woningen. Het plaatsen van zonnepanelen levert mogelijk wel een hoger puntenaantal op volgens het woningwaarderingsstelsel. Dit puntenaantal is namelijk een maatstaf voor de kwaliteit van de woning. Om de maximale huur van een woning te kunnen vaststellen, krijgt een woning punten voor onder meer de vloeroppervlakte, voorzieningen in keuken en badkamer en de energieprestatie van de woning. Door het laten plaatsen van zonnepanelen verbetert de energieprestatie van uw woning en kan dit resulteren in een verbetering van het huidige energielabel. Mocht het energielabel namelijk verbeteren, dan leidt dit tot een hogere kwaliteit van de woning en zal er een hoger puntenaantal ontstaan.

Een hoger puntenaantal levert op dit moment alleen een huurverhoging op voor huurders die al de maximale huurprijs voor hun gereguleerde huurwoning betalen. Echter, ook voor die huurders kan het laten plaatsen van gratis zonnepanelen nog steeds financiële winst betekenen, omdat er fors kan worden bespaard op het energieverbruik. Daarnaast is het woningwaarderingsstelsel ook onderhevig aan andere invloeden, waaronder de WOZ-waarde van uw woning en de methodiek van het stelsel. Ook door deze factoren kan het puntenaantal van uw woning worden beïnvloed.

Als het aanbrengen van zonnepanelen onderdeel uitmaakt van andere verduurzamingswerkzaamheden dan wordt dit niet in de huurverhoging opgenomen. Het aanbrengen van isolatieglas en/of isoleren van spouwmuren of het dak leidt vaak wel tot een kleine huurverhoging.

Contact met Vesteda

Heeft u een vraag? Stuur ons gerust een bericht via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda