Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Huurverhoging 2022

Huurverhoging

Betaalbaarheid van wonen onder druk

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk.
Wij vinden dat een huurwoning betaalbaar voor u moet zijn en blijven. Om die reden wijzen wij onze huurwoningen verantwoord toe aan nieuwe huurders en werken we samen met het Nibud om uw woonkosten op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken.

Bent u gepensioneerd en heeft u onvoldoende financiële middelen om uw maandelijkse huur te kunnen betalen? Dan wordt uw huurverhoging dit jaar mogelijk kwijtgescholden

 

Beperken jaarlijkse huurverhoging

Elk voorjaar ontvangt u van ons een e-mail of brief waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Elk jaar bepaalt het kabinet de maximale huurverhoging van onze gereguleerde woningen.

In 2022 geldt voor gereguleerde woningen een maximale huurstijging van 2,3%. Het kabinet besloot in 2020 dat de huren van woningen in het geliberaliseerde segment tot 1 juli 2023 met maximaal inflatie + 1% kunnen worden verhoogd.

Dit betekent in 2022 een huurverhoging van maximaal  (2,3% + 1% =) 3,3% voor dit segment.

Wij werkten hieraan overigens actief mee en beperken onze jaarlijkse huurverhoging al meer dan vijf jaar. Onze investeerders zijn met ons van mening dat wij moeten streven naar een maatschappelijk verantwoord rendement en niet naar een zo hoog mogelijk rendement.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Wij maken geen gebruik van een inkomensafhankelijke huurverhoging.
Wij vinden dat de doorstroming op de woningmarkt vooral moet worden bevorderd door méér woningen te bouwen. Om die reden maken wij geen gebruik van de mogelijkheid om een extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging op te leggen aan huurder die meer huur zouden kunnen betalen.

Huurverhoging

Veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Heeft u een gereguleerde huurovereenkomst dan kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken.
Wij houden ons aan de wettelijke regels bij het verhogen van de huurprijs. Bezwaar maken hiertegen heeft geen zin. Mocht u basis van andere gronden bezwaar willen maken dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni 2022 bij ons indienen.
Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen. Gebrekkig onderhoud is geen geldige reden om bezwaar te maken. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Wilt u gebruik maken van de coulanceregeling? 
Dan kunt u uw aanvraag indienen via Mijn Vesteda. Dit doet u door het indienen van een nieuw contact via het plusje.  Bij de vraag "Waar gaat het over?" kiest u voor "Geldzaken" en bij de vraag over het onderwerp maakt u de keuze voor "Bezwaar huurverhoging".

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging?

Jaarlijks verhogen we de huur van onze woningen. Als u het hier niet mee eens bent, is het mogelijk om bezwaar in te dienen. Een handige modelbrief hiervoor is te vinden op www.huurcommissie.nl. Dien het bezwaarschrift uiterlijk 20 juni 2022 bij ons in.

Als we akkoord gaan met het bezwaar, krijgt u geen of een lagere huurverhoging. We sturen dan een aangepast voorstel. Wanneer we niet akkoord gaan, kunnen we de Huurcommissie vragen uitspraak te doen.

Wilt u gebruik maken van de coulanceregeling? 
Dan kunt u uw aanvraag indienen via Mijn Vesteda. Dit doet u door het indienen van een nieuw contact via het plusje.  Bij de vraag "Waar gaat het over?" kiest u voor "Geldzaken" en bij de vraag over het onderwerp maakt u de keuze voor "Bezwaar huurverhoging".

Waaraan moet Vesteda zich houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2022?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2022 is de maximale huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten vastgesteld op 2,3%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Op 23 maart 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat de huurprijs van geliberaliseerde contracten de komende 3 jaar maximaal met inflatie + 1% kan worden verhoogd. Dit betekent in 2022 een huurverhoging van maximaal (2,3% + 1% =) 3,3% voor dit segment. Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerd huurcontract minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Wat is de maximale huurverhoging in 2022?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract, kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2022 is de maximale huurverhoging voor gereguleerde huurovereenkomsten vastgesteld op 2,3%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Op 23 maart 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat de huurprijs van geliberaliseerde contracten de komende 3 jaar maximaal met inflatie + 1% kan worden verhoogd. Dit betekent in 2022 een huurverhoging van maximaal (2,3% + 1% =) 3,3% voor dit segment. Als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Er wordt dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat gebeurt er als u een bezwaarschrift indient?

Als wij uw bezwaar gegrond verklaren, ontvangt u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, sturen wij uw bezwaar binnen zes weken na 1 juli 2022 naar de Huurcommissie en vragen hen om een uitspraak te doen. Uiteraard informeren wij u hierover. Het is overigens mogelijk om uw bezwaarschrift tussentijds in te trekken. Als u dit wilt, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale)huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Ook aan de jaarlijkse huurverhoging is een maximum gesteld door de overheid. Als bij de start van het huurcontract de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst wanneer de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens. In 2022 bedraagt de huurprijs liberalisatiegrens € 763,47 per maand.

Log in mijn vesteda

Hoe past u uw huurbetaling aan, als de huurprijs wordt aangepast?

Als u gebruik maakt van een automatische incasso, dan wordt het maandbedrag automatisch door ons aangepast. Heeft u een periodieke overschrijving bij uw bank, dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag met ingang van 1-7-2022 aan te passen. Wilt u Vesteda alsnog machtigen voor een automatische incasso, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier downloaden op onze website mijn.vesteda.com.

Log in Mijn Vesteda

Contact met Vesteda

Wilt u meer informatie of in aanmerking komen voor de coulanceregeling voor gepensioneerden? Stuur ons gerust een bericht via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda