Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Huurverhoging 2024
 5. Woningwaarderingsstelsel

Wet betaalbare huur

woningwaarderingsstelsel

Wet betaalbare huur

Het kabinet beoogt met de nieuwe Wet betaalbare huur de huren betaalbaar te maken en ervoor te zorgen dat de huurprijs passend is voor de kwaliteit van de woning.

De wet bestaat uit een aantal onderdelen:

 • De aanvangshuurprijzen van woningen in het middenhuursegment worden aan banden gelegd door middel van het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel. Hiermee wordt een nieuw gereguleerd middenhuursegment gecreëerd van woningen met een huurprijs tussen de 144 punten en 186 punten. Daaronder vallen woningen in het sociale huursegment, daarboven in het vrije-huursegment;
 • Het woningwaarderingsstelsel wordt gemoderniseerd waardoor bijvoorbeeld de energiezuinigheid van een woning, de buitenruimte en modernere voorzieningen beter worden gewaardeerd. Ook gaat een nieuwbouwopslag van 10% gelden. Deze opslag geldt gedurende 20 jaar na ingebruikname voor middenhuurwoningen waarvan de startbouwdatum voor 1 januari 2028 ligt;
 • De jaarlijkse huurprijsstijging in het middensegment wordt gemaximeerd op cao-loonontwikkeling + 1%. Deze afspraak geldt voor verhuringen vanaf 1 juli 2024. Voor bestaande huurovereenkomsten, met een contractdatum voor 1 juli, geldt tot 1 mei 2029 de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten. Voor die woningen blijft de maximale huurstijging de komende vijf jaar beperkt tot de laagste van inflatie +1% of cao +1%.
 • Gemeenten kunnen via een huisvestingsvergunning toewijzingsregels stellen aan gereguleerde middenhuurwoningen om ervoor te zorgen dat deze woningen terechtkomen bij middeninkomens. Middeninkomens zijn eenpersoonshuishoudens met een inkomen van 47.699 euro tot 62.191 euro en meerpersoonshuishoudens met een inkomen van 52.671 euro tot 82.921 euro (prijspeil 2024).

Woningwaarderingsstelsel

Per 1 juli 2024 vinden er met de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur een aantal veranderingen in de WWS* punten plaats. Gezien de korte tijd tussen de instemming van de wet en de inwerkingtreding ervan heeft Vesteda nog niet alle administratieve- en systeem aanpassingen kunnen afronden.

Vesteda werkt momenteel aan de aanpassing van de WWS puntenrapporten. Zodra het definitieve puntenrapport beschikbaar is kunt u dit inzien op Mijn Vesteda, daarvan zullen wij u op de hoogte stellen.

*WWS = woningwaarderingsstelsel

Veelgestelde vragen en antwoorden

Alle veelgestelde vragen en antwoorden over de Wet betaalbare huur en het WWS puntensysteem

Ik heb een huurovereenkomst gesloten vóór 1 juli 2024. Wat verandert er voor mij?

Indien u een huurovereenkomst heeft gesloten voor 1 juli 2024, verandert er in grote lijnen niets. Wel kan het zo zijn dat in bepaalde gevallen uw huurprijs omlaag kan.

U hebt mogelijk recht op een lagere huur als uw woning binnen de sociale huur valt. Dit wordt bepaalt door het aantal punten van uw woning.

Mijn woning heeft 143 punten of minder (sociale huur)

Heeft uw woning 143 punten? Of minder? Dan is het een sociale huurwoning. Voor veel sociale huurwoningen past de huurprijs bij het puntenaantal van de woning. Toch kan het voorkomen dat u een huurprijs betaalt die níet past bij het aantal punten van jouw woning. In dat geval heeft u recht op lagere huur. Soms is dat direct, en soms na een jaar. Dat ligt aan uw huurprijs bij de start van uw huurcontract.

 • Bij de start van mijn huurcontract was mijn huur lager dan de toen geldende liberalisatiegrens: 

U heeft per direct recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van uw woning.

 • Bij de start van mijn huurcontract was mijn huur hoger dan de toen geldende liberalisatiegrens: 

U heeft op 1 juli 2025 (een jaar na ingang van de wet) recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van uw woning.

Meer informatie over de liberalisatiegrens en de reden dat de huur niet altijd gelijk omlaag kan, leest u op de website van Volkshuisvesting Nederland.

Meer informatie over de liberalisatiegrens, en alle liberalisatiegrenzen vanaf 1989, is te vinden op de website van de Overheid.

Mijn woning heeft 144 tot en met 186 punten (middenhuur)

Als uw woning 144 tot en met 186 punten heeft, valt uw woning in de middenhuur. Er verandert voor u dan in principe niets. Pas bij het aangaan van een nieuw huurcontract moet de verhuurder zich aan de maximale huurprijs houden die past bij het aantal punten van de woning.

Mijn woning heeft 187 punten of meer

Heeft uw woning 187 punten of meer? Dan valt uw woning in de vrije sector. Er verandert dan niets. Er geldt geen maximale huurprijs voor uw woning.

Doe de huurprijscheck

Denkt u dat u recht hebt op een lagere huur? Controleer het aantal punten van uw woning met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Indien u denkt recht te hebben op een lagere huurprijs, neem dan contact met ons op via uw Mijn Vesteda account.

Wat betekent de Wet betaalbare huur voor mij?

Ik heb een huurovereenkomst gesloten ná of op 1 juli 2024. Wat verandert er voor mij?

Tekent u op of na 1 juli 2024 een nieuw huurcontract? Dan is de Wet betaalbare huur voor u van toepassing. Met deze nieuwe wet zijn er drie categorieën:

 • Sociale huur: dat zijn woningen met een kwaliteit van 143 punten of minder. Deze sector bestond al voor ingang van de nieuwe wet;
 • Midden huur: hieronder vallen woningen met een kwaliteit van 144 tot en met 186 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel. Hoe hoog de huur van deze woningen mag zijn, hangt voortaan af van de kwaliteit van de woning;
 • Vrije sector: woningen met een kwaliteit van 187 punten of meer, vallen in de vrije sector. Voor deze woningen is er geen maximale huurprijs vastgesteld.
Heb ik recht op een lagere huur?

U heeft mogelijk recht op een lagere huur als uw woning binnen de sociale huur valt. Dit wordt bepaalt door het aantal punten van uw woning.

Mijn woning heeft 143 punten of minder (sociale huur)

Heeft u een woning met 143 punten of minder? Dan is het een sociale huurwoning. Voor veel sociale huurwoningen past de huurprijs bij het puntenaantal van de woning. Toch kan het voorkomen dat u een huurprijs betaalt die níet past bij het aantal punten van uw woning. In dat geval heeft u recht op een lagere huur. Soms is dat direct, en soms na een jaar. Dat ligt aan uw huurprijs bij de start van uw huurcontract.

 • Bij de start van mijn huurcontract was mijn huur lager dan de toen geldende liberalisatiegrens: 

U heeft per direct recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van uw woning.

 • Bij de start van mijn huurcontract was mijn huur hoger dan de toen geldende liberalisatiegrens: 

U heeft op 1 juli 2025 (een jaar na ingang van de wet) recht op een huurprijs die hoort bij het aantal punten van uw woning.

Meer informatie over de liberalisatiegrens en de reden dat de huur niet altijd gelijk omlaag kan, leest u op de website van Volkshuisvesting Nederland.

Meer informatie over de liberalisatiegrens, en alle liberalisatiegrenzen vanaf 1989, is te vinden op de website van de Overheid.

Mijn woning heeft 144 tot en met 186 punten (middenhuur)

Als uw woning 144 tot en met 186 punten heeft, valt uw woning in de middenhuur. Er verandert voor u in principe niets. Pas bij het aangaan van een nieuw huurcontract moet de verhuurder zich aan de maximale huurprijs houden die past bij het aantal punten van de woning.

Mijn woning heeft 187 punten of meer

Heeft uw woning 187 punten of meer? Dan valt uw woning in de vrije sector. Er verandert dan niets. Er geldt geen maximale huurprijs voor uw woning.

Doe de huurprijscheck

Denkt u dat u recht hebt op een lagere huur? Controleer het aantal punten van uw woning met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Indien u denkt recht te hebben op een lagere huurprijs, neem dan contact met ons op via uw Mijn Vesteda account. Let op: dit geldt alleen voor huurcontracten met een ingangsdatum na 1 juli 2024!

Log in Mijn Vesteda

Hoe wordt het aantal punten van mijn woning vastgesteld?

De meeste woningen worden op afstand ingemeten. In enkele gevallen is er ook daadwerkelijk een kijkje achter de voordeur nodig. Indien dit in uw geval nodig blijkt te zijn, wordt er een afspraak met u gemaakt en wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Waar vind ik mijn puntenrapport?

Momenteel zijn wij druk bezig met het aanpassen van onze systemen aan de nieuwe wet. Hierdoor zijn de ‘nieuwe’ puntenrapporten helaas nog niet beschikbaar. Wij verwachten dat deze in het laatste kwartaal van 2024 worden gepubliceerd in uw Mijn Vesteda account. Wel kunt u tussentijds zelf uw puntenrapport invullen via de Huurprijscheck. 

Waar vind ik de WOZ-waarde van mijn huurwoning?

De WOZ-waarde van uw woning kunt u vinden op de website https://www.wozwaardeloket.nl/.

Waar vind ik het opnamerapport van het energielabel van mijn woning?

Via Mijn Overheid kunt u het achterliggende rapport van het label downloaden.

Heb ik toestemming van Vesteda nodig om mijn punten te laten toetsen?

U heeft geen toestemming van ons nodig om uw punten te laten berekenen. Bereken zelf uw punten via de Huurprijscheck van de Huurcommissie. U ziet dan ook meteen de huurprijs die past bij het aantal punten.

Doe de huurprijscheck

Ik kom er niet uit wat de Wet betaalbare huur precies voor mij betekent, kan ik bij Vesteda terecht met al mijn vragen?

Indien u vragen heeft over de wet zelf, raden wij u aan de website van Volkshuisvesting Nederland te raadplegen of contact op te nemen met het Juridisch Loket. Over inhoudelijke vragen betreffende uw huurovereenkomst en bijvoorbeeld de puntentelling, kunt u (na het uitvoeren van de huurprijscheck )contact met Vesteda opnemen via uw Mijn Vesteda account.

Log in Mijn Vesteda

Ik denk dat ik recht heb op een lagere huur, wat kan ik doen?

Controleer het aantal punten van je woning met de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Indien u denkt recht te hebben op een lagere huurprijs, neem dan contact met ons op via uw Mijn Vesteda account.

Doe de huurprijscheck

Wat houdt de nieuwbouwopslag in?

De nieuwbouwopslag gaat gelden voor woningen waarvan de bouw gestart is voor 1 januari 2028. Woningen die voor de nieuwbouwopslag in aanmerking komen, kunnen een opslag van 10% op de maximale huurprijs krijgen voor een periode van 20 jaar. In 2027 wordt gekeken of de nieuwbouwopslag ook gaat gelden voor woningen waarvan de bouw start na 1 januari 2028.

Waar kan ik meer informatie krijgen over het energielabel?

Alle informatie over het energielabel van woningen, apparaten én auto's is te vinden op een speciale website. U kunt hier onder andere het energielabel van uw eigen huurwoning bekijken.

lees meer op energielabel.nl