Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. ;
 2. Home
 3. Consument
 4. Service en contact
 5. Mijn huur
 6. Betalen

Ik wil mijn huur betalen

huur betalen

Automatische incasso

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken. U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingsformulier. Doe dit eenvoudig online via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Huurbetaling

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw (huur)contract

Ik wil mijn borg terugbetaald krijgen. Wat moet ik doen?

Mits er geen sprake is van een huurachterstand of mutatieschade, wordt uw bankgarantie of borg 2 maanden na de laatste huurincasso vrijgegeven. Op het moment dat u bij de eindinspectie de sleutel heeft ingeleverd, wordt de restitutie van de borg vrijgegeven.

Gedurende de looptijd van uw huurcontract, kan de borg of bankgarantie niet worden vrijgegeven. 
Staat er wel een bepaling in uw huurcontract over tussentijdse vrijgave van de borg? Ga dan naar Mijn Vesteda en dien uw aanvraag in.

Mijn Vesteda

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat kan ik doen?

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via Mijn Vesteda. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Vesteda

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Wijzig dan zelf uw bankrekeningnummer via Mijn Vesteda.

Ga hiervoor naar mijn.vesteda.com en volg de volgende stappen:
1 – klik op blok Contact
2 – kies Geldzaken
3 – klik op Wijzigen bankrekeningnummer

Vanuit compliance-overwegingen wordt u ook gevraagd om een kopie van de voorkant van uw nieuwe bankpas aan te leveren.

Mijn Vesteda

Huurachterstand

Ik kan mijn huur niet (meer) betalen. Wat moet ik doen?

Voorziet u problemen met uw huurbetaling? Informeer ons daar zo snel mogelijk over. U kunt ons bereiken via het klantportaal Mijn Vesteda of via collections@vesteda.com. We kijken dan samen naar de mogelijkheden:

 • Bij tijdelijke betalingsproblemen kunnen wij een betalingsregeling met u treffen.
 • Bij meer structurele betalingsproblemen kunnen wij samen met u op zoek naar een woning die beter past bij uw financiële mogelijkheden.
 • Leidt een gesprek niet tot een oplossing en bedraagt uw betalingsachterstand meer dan 30 dagen, dan moeten wij uw betalingsachterstand melden bij uw gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening
Op 1 januari 2021 trad de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Deze wetswijziging is bedoeld om te voorkomen dat een beginnende schuld of huurachterstand uitgroeit tot een problematische schuld. Concreet betekent deze wetswijziging dat wij -bij een huurachterstand van meer dan 30 dagen- uw contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand moeten overdragen aan de gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek. Hiermee wordt onze incassoprocedure tijdelijk stopgezet. Uiteraard worden uw gegevens niet zomaar overgedragen. Voorafgaand zijn de volgende stappen doorlopen:

 1. er is persoonlijk contact met u gezocht over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te beëindigen en te voorkomen;
 2. u bent gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
 3. u heeft minimaal één schriftelijke herinnering ontvangen;
 4. er is aangeboden om uw contactgegevens en huurachterstand aan te bieden bij uw gemeente en u heeft hier niet afwijzend op gereageerd.

Maakt u bezwaar tegen het informeren van de gemeente, dan stopt het vroegsignaleringsproces en wordt de normale incassoprocedure voortgezet.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande websites:

Vroegsignalering (NVVK)

Vroegsignalering (Projectbureau)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Rijksoverheid)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (VNG)

Log in Mijn Vesteda

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet betaal?

In uw huurcontract staat het moment waarop de maandelijkse huur moet zijn overgemaakt of wordt geïncasseerd. Dit is meestal de eerste dag van de maand. Als dit niet lukt, is er meteen sprake van huurachterstand. Wij sturen u vervolgens een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Wat gebeurt er als ik meer dan één maand huurachterstand heb?

In uw huurcontract staat het moment waarop de maandelijkse huur moet zijn overgemaakt of wordt geïncasseerd. Dit is meestal de eerste dag van de maand. Als dit niet lukt, is er meteen sprake van huurachterstand. Wij sturen u vervolgens een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Wat gebeurt er als ik meer dan twee maanden huurachterstand heb?

Vanaf twee maanden huurachterstand draagt Vesteda het incasseren van de huur over aan een deurwaarder. Dit geldt ook als u:

 • niet reageert op betalingsherinneringen,
 • geen betalingsregeling wilt treffen, of
 • zich niet houdt aan gemaakte afspraken.

De incassokosten zijn vanaf dat moment voor uw rekening.

Wat gebeurt er als er een deurwaarder wordt ingeschakeld?

Een deurwaarder geeft u nogmaals de mogelijkheid om uw huurachterstand, met bijkomende kosten, te betalen. Bij een huurachterstand van drie maanden of meer vraagt de deurwaarder bij de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand, inclusief bijkomende kosten. De rechter wijst een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst meestal toe. Hierna wordt overgegaan tot huisuitzetting.

Huurverhoging

Vaak gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging

Waaraan moet Vesteda zich houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2022?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2022 is de maximale huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten vastgesteld op 2,3%. Er vindt geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Op 23 maart 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat de huurprijs van geliberaliseerde contracten de komende 3 jaar maximaal met inflatie + 1% kan worden verhoogd. Dit betekent in 2022 een huurverhoging van maximaal (2,3% + 1% =) 3,3% voor dit segment. Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerd huurcontract minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke regels bij het verhogen van de huurprijs. U kunt dus geen bezwaar maken tegen 'een huurverhoging'. Gebrekkig onderhoud is bijvoorbeeld ook geen geldige reden om bezwaar te maken.

Mocht u basis van andere gronden bezwaar willen maken, dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni 2022 bij ons indienen. Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Wat gebeurt er als u een bezwaarschrift indient?

Als wij uw bezwaar gegrond verklaren, ontvangt u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, sturen wij uw bezwaar binnen zes weken na 1 juli 2022 naar de Huurcommissie en vragen hen om een uitspraak te doen. Uiteraard informeren wij u hierover. Het is overigens mogelijk om uw bezwaarschrift tussentijds in te trekken. Als u dit wilt, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale)huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Ook aan de jaarlijkse huurverhoging is een maximum gesteld door de overheid. Als bij de start van het huurcontract de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst wanneer de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens. In 2022 bedraagt de huurprijs liberalisatiegrens € 763,47 per maand.

Log in mijn vesteda

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Hoe past u uw huurbetaling aan, als de huurprijs wordt aangepast?

Als u gebruik maakt van een automatische incasso, dan wordt het maandbedrag automatisch door ons aangepast. Heeft u een periodieke overschrijving bij uw bank, dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag met ingang van 1-7-2022 aan te passen. Wilt u Vesteda alsnog machtigen voor een automatische incasso, dan kunt u hiervoor een machtigingsformulier downloaden op onze website mijn.vesteda.com.

Log in Mijn Vesteda

Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Er wordt dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat houdt een rappelprocedure in?

Als u uw huurverhoging niet betaalt en geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging bij Vesteda heeft ingediend, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

Rappelbrief

Een rappelbrief is een aangetekende brief met daarin het verzoek om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. U ontvangt een rappelbrief binnen drie maanden na ingang van de huurverhoging.

Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.