Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Regel het zelf online!

Samenwonen, trouwen, scheiden of een overlijden: veranderingen in uw persoonlijke situatie vragen om een wijziging in de huurovereenkomst. Selecteer uw reden hieronder en regel het meteen via Mijn Vesteda.

4 redenen om uw huurcontract wijzigen

Kies de reden die voor u van toepassing is en regel het direct via Mijn Vesteda.

Ik wil een medehuurder laten toevoegen aan mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar te laten toevoegen aan het contract. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan enkel zijn of haar gegevens aan ons door te geven. Voor woningdelers waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie gelden aparte regels.

Log in Mijn Vesteda

Ik ga verhuizen maar mijn huidige medehuurder wil de woning blijven huren. Wat moet ik doen?

Wanneer één van de huurders achterblijft in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze opzegging ondertekenen. Vervolgens beoordelen we de gegevens van de huurder die wil blijven. Denk hierbij aan een kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en een uittreksel GBA. Bij een positieve beoordeling waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, passen we het huurcontract aan.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd.

Scheiden of het verbreken van een geregistreerd partnerschap? Dien een verzoek in om het huurcontract te wijzigen.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn partner of een andere dierbare is overleden. Hoe doe ik dat?

Allereerst willen wij u condoleren met het verlies van uw partner of andere dierbare. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Is uw partner overleden? Wilt u dit via Mijn Vesteda aan ons melden? Dan zijn wij hiervan op de hoogte en kunnen wij onze administratie hierop aanpassen. Hiermee voorkomt u ook dat uw overleden partner post of e-mails van ons blijft ontvangen.

  • Was uw partner de hoofdhuurder en staat u als medehuurder vermeld op de huurovereenkomst, dan wordt u contractueel automatisch hoofdhuurder.
  • Bent u hoofdhuurder en was uw partner medehuurder, dan blijft u hoofdhuurder. De naam van uw partner komt van rechtswege te vervallen in de aangepaste huurovereenkomst.

Is een andere dierbare overleden? Er zijn verschillende manieren op de huurovereenkomst op te zeggen.

  • Was uw dierbare de enige huurder, dan wordt de huurovereenkomst via opzegging na een maand beëindigd. U kunt de huurovereenkomst eenvoudig opzeggen via het online klantportaal Mijn Vesteda. Heeft u geen toegang tot het persoonlijke Mijn Vesteda-account van uw overleden dierbare, dan kunt u de huur ook via e-mail of per aangetekende post opzeggen. U kunt de opzegging sturen naar opzeggingen@vesteda.com en per aangetekende post naar: Vesteda, Postbus 75675, 1070 AR AMSTERDAM. Vermeld het adres van de woning waarvan u de huur wilt opzeggen, uw contactgegevens (of de gegevens van een andere contactpersoon), de opzegdatum (met inachtneming van een maand opzegtermijn) en uw handtekening. Wilt u ook een kopie van de Akte van Overlijden toevoegen?
  • Wordt de huurovereenkomst niet opgezegd, dan eindigt deze van rechtswege aan het eind van de tweede volledige kalendermaand na het overlijden.

Eventuele erfgenamen nemen alle rechten en plichten vanuit de huurovereenkomst over. Als er geen erfgenamen zijn of als de erfenis beneficiair wordt aanvaard of verworpen, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het eind van de tweede volledige kalendermaand na het overlijden. De inboedel wordt hierna tijdelijk opgeslagen, zodat de woning opnieuw kan worden verhuurd.

Log in Mijn Vesteda

Antwoord niet gevonden? Hier vindt u alle informatie over uw huurcontract.