Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Regel het zelf online!

Samenwonen, trouwen, scheiden of een overlijden: veranderingen in uw persoonlijke situatie vragen om een wijziging in de huurovereenkomst. Selecteer uw reden hieronder en regel het meteen via Mijn Vesteda.

4 redenen om uw huurcontract wijzigen

Kies de reden die voor u van toepassing is en regel het direct via Mijn Vesteda.

Ik wil een medehuurder laten toevoegen aan mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar te laten toevoegen aan het contract. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan enkel zijn of haar gegevens aan ons door te geven. Voor woningdelers waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie gelden aparte regels.

Log in Mijn Vesteda

Ik ga verhuizen maar mijn huidige medehuurder wil de woning blijven huren. Wat moet ik doen?

Wanneer één van de huurders achterblijft in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze opzegging ondertekenen. Vervolgens beoordelen we de gegevens van de huurder die wil blijven. Denk hierbij aan een kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en een uittreksel GBA. Bij een positieve beoordeling waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, passen we het huurcontract aan.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd.

Scheiden of het verbreken van een geregistreerd partnerschap? Dien een verzoek in om het huurcontract te wijzigen.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn partner of dierbare is overleden. Waar doe ik dat?

Is uw partner of dierbare overleden? Gecondoleerd met uw verlies. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Was uw partner de hoofdhuurder, dan wordt u als medehuurder automatisch contractueel huurder. Was uw partner medehuurder, dan wordt deze van rechtswege uit het contract uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst.

Wilt u de huur opzeggen?
De huur zegt u eenvoudig op via het online klantportaal Mijn Vesteda. Heeft de huurder geen toegang tot Mijn Vesteda? U kunt de huur ook schriftelijk opzeggen door de opzegging per aangetekende post te versturen naar :

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR AMSTERDAM

Ook kunt u een e-mail sturen naar opzeggingen@vesteda.com.
Vermeld in uw e-mail: uw huidig adres, uw toekomstige adres, uw contactgegevens, de gewenste opzegdatum en uw handtekening.


Log in Mijn Vesteda

Antwoord niet gevonden? Hier vindt u alle informatie over uw huurcontract.