Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Service en contact
 4. Veelgestelde vragen huurders

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u verzameld.

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw (huur)contract

Hoe kan ik een reparatieverzoek doorgeven aan Vesteda?

U kunt een reparatieverzoek voor niet-spoedeisende zaken melden via Mijn Vesteda. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op via E-mail of telefoon.

Heeft u geen Vesteda account? Mail dan naar: callcenter@vesteda.com. Wij zullen u z.s.m. inloggegevens opsturen voor het maken van een account.

Voor spoedeisende storingen belt u 088 456 16 56.

Log in mijn Vesteda

Storingen en reparaties

Hoe kan ik Vesteda bereiken met een spoedmelding?

Voor spoedgevallen zijn we dag en nacht bereikbaar.

Bel 088 456 16 56.

Voorbeelden van spoedgevallen zijn: een ernstige lekkage, het ontbreken van warm water, het uitvallen van de verwarming of een lift die stuk is.

bel ons voor spoed

Hoe dien ik een verzoek voor groot onderhoud in?

Heeft uw woning een buiten-schilderbeurt nodig, is de keuken aan vervanging toe of lekt het dak? Meld uw verzoek eenvoudig en snel via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Hoe kan ik een reparatieverzoek doorgeven aan Vesteda?

U kunt een reparatieverzoek voor niet-spoedeisende zaken melden via Mijn Vesteda. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op via E-mail of telefoon.

Heeft u geen Vesteda account? Mail dan naar: callcenter@vesteda.com. Wij zullen u z.s.m. inloggegevens opsturen voor het maken van een account.

Voor spoedeisende storingen belt u 088 456 16 56.

Log in mijn Vesteda

Ik wil zelf mijn woning aanpassen. Mag dat?

Gaatjes boren in de muur om gordijnen op te hangen of de toiletbril vervangen: voor kleine aanpassingen aan de woning hoeft u geen toestemming te vragen.

Een grote verandering doorvoeren? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig. Denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, nieuwe binnenwanden of -deuren of het leggen van een laminaatvloer.

Meer lezen over het aanpassen van uw huurwoning? Open de brochure "Helder over Huren" via Mijn Vesteda.

Een verzoek indienen om uw woning aan te passen? Doe dit online via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Bij wie kan ik terecht met vragen over of reparatieverzoeken van algemene ruimten?

Bent u huurder en heeft u vragen over het onderhoud? Of wilt u een reparatieverzoek van de algemene ruimte indienen? Dan kunt u dit doen via Mijn Vesteda.
Vesteda geeft uw reparatieverzoek door aan de onderhoudsdienst van de VvE.

Log in Mijn Vesteda

Welke kosten brengt Vesteda in rekening?

Vesteda hanteert onderstaande tarieven.

Administratiekosten
Administratiekosten huurcontract € 113,74 inclusief BTW
Administratiekosten contract parkeerplaats € 35,00 inclusief BTW

Wijziging naamplaatje
Heeft uw gebouw naamplaatjes bij de brievenbus? De kosten van het eerste naamplaatje zijn voor rekening van Vesteda. Wilt u later uw naamplaatje wijzigen? Bij een wijziging van het naamplaatje zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt het naamplaatje aanvragen via Mijn Vesteda onder het blok Reparatie/Storingen.

Sleutels
Bij verlies van een sleutel, parkeertag of parkeerkaart kunt u een nieuwe aanvragen via Mijn Vesteda. In het geval van diefstal van uw sleutels, parkeertag of parkeerkaart vragen wij u een proces verbaal als bijlage mee te sturen. Na ontvangst wordt een nieuwe pas verstrekt. Wilt u een extra sleutel bestellen? Geef dan via Mijn Vesteda zo gedetailleerd mogelijk aan wat u wilt bestellen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vesteda berekent voor zowel diefstal als verlies de volgende kosten door. Deze kosten zijn inclusief BTW:

Niet gecertifceerde sleutel €25,-
Gecertificeerde sleutel €35,-
Parkeren, pas/kaart €70,-
Parkeren, sleutel €35,-
Parkeren garagebox, zender €100,-
Parkeren handzender Q-park €150,-
Elektronische sleutel E-Key €70,-
DPI sleutel €35,-
Algemene toegangsdeur / fietsenstalling €35,-
Algemene toegangsdeur / voordeur €35,-
Algemene toegangsdeur / elektronisch €35,-
Keersleutel €35,-
Elektronische sleutel / teardrop €35,-

Per parkeerplaats wordt slechts 1 pas/tag uitgegeven.

Log in Mijn Vesteda

Mijn (huur)contract

Ik wil een medehuurder laten toevoegen aan mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar te laten toevoegen aan het contract. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan enkel zijn of haar gegevens aan ons door te geven. Voor woningdelers waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie gelden aparte regels.

Log in Mijn Vesteda

Ik ga verhuizen maar mijn huidige medehuurder wil de woning blijven huren. Wat moet ik doen?

Wanneer één van de huurders achterblijft in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze opzegging ondertekenen. Vervolgens beoordelen we de gegevens van de huurder die wil blijven. Denk hierbij aan een kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en een uittreksel GBA. Bij een positieve beoordeling waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, passen we het huurcontract aan.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd.

Scheiden of het verbreken van een geregistreerd partnerschap? Dien een verzoek in om het huurcontract te wijzigen.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn partner of dierbare is overleden. Waar doe ik dat?

Is uw partner of dierbare overleden? Geef dit dan door aan Vesteda.

Was uw partner de hoofdhuurder, dan wordt u als medehuurder automatisch contractueel huurder. Was uw partner medehuurder, dan wordt deze van rechtswege uit het contract uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst.

Gecondoleerd met uw verlies. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Log in Mijn Vesteda

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw (huur)contract

Ik ben een familielid en wil helpen bij het opzeggen van de huur.

De huur zegt u eenvoudig op via het online klantportaal Mijn Vesteda. Heeft de huurder geen toegang tot Mijn Vesteda? U kunt de huur ook schriftelijk opzeggen door de opzegging per aangetekende post te versturen naar :

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR AMSTERDAM

Ook kunt u een e-mail sturen naar opzeggingen@vesteda.com.
Vermeld in uw e-mail: uw huidig adres, uw toekomstige adres, uw contactgegevens, de gewenste opzegdatum en uw handtekening.

Staat u met twee personen op het huurcontract, dan dienen wij twee handtekening te ontvangen om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen.
Mocht u iemand willen voordragen als huurder, vermeld dan a.u.b. ook de contactgegevens van deze persoon.

Ik wil een verhuurdersverklaring hebben. Hoe vraag ik deze aan?

Vraagt uw nieuwe verhuurder om een verhuurdersverklaring?
Deze verklaring vraagt u snel en eenvoudig aan via Mijn Vesteda. Log in en klik op het blokje Contact.  U maakt een nieuw contactverzoek aan en klikt vervolgens op ' huurcontract' en dan ‘ aanvragen huurdersverklaring’. Wij verstrekken deze graag!

Ik kan niet bij de eindinspectie zijn. Waar kan ik het machtigingsformulier vinden?

Nadat uw huuropzegging is verwerkt door een medewerker van Vesteda, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de opzegging en een machtigingsformulier voor de eindinspectie.

Ik wil intern doorverhuizen. Wat kan ik doen?

U maakt een account aan en reageert op de woningen die u wilt bezichtigen. Vervolgens kunt u een e-mail sturen naar bezichtiging@vesteda.com zodat bij de toewijzing voorrang gegeven wordt aan uw aanvraag.

Huurverhoging 2021

Veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging

Waaraan dient Vesteda zich te houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2021?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2021 is de huurverhoging voor gereguleerde huurcontracten vastgesteld op 0%. Er vindt ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Op 23 maart 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat de huurprijs van geliberaliseerde contracten de komende 3 jaar maximaal met inflatie + 1% kan worden verhoogd. Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerd huurcontract minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale) huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurcontract. Bij een gereguleerd huurcontract zijn maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Er is ook een maximum gesteld aan de jaarlijkse huurverhoging.

Als bij de start van het huurcontract de huurprijs lager was dan de liberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector. In 2021 ligt de huurprijsliberalisatiegrens op 752,33 euro per maand.

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerd huurcontract als de aanvangshuurprijs van de woning hoger was dan de liberalisatiegrens.

Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl.

Log in mijn vesteda

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moeten wij u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Wat is de maximale huurverhoging in 2021?

Wij verhogen slechts één keer per 12 maanden de huurprijs van uw woning. Dit is wettelijk geregeld. Bij een nieuw huurcontract, kan de huurprijs binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten:

Voor 2021 is de huurverhoging voor gereguleerde huurovereenkomsten vastgesteld op 0%. Er vindt ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Wij moeten onze huurders minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging op 1 juli informeren. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 mei een bericht.

Geliberaliseerde huurcontracten:

Op 23 maart 2021 werd de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet bepaalt dat de huurprijs van geliberaliseerde contracten de komende 3 jaar maximaal met inflatie + 1% kan worden verhoogd. Als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft dan hoeven wij geen huurverhogingsbrief te sturen. Wij willen onze huurders echter graag tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Wij informeren huurders met een geliberaliseerde huurovereenkomst minimaal één maand voor de huurverhoging op 1 juli. U ontvangt dit jaar dus vóór 1 juni een bericht.

Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Er wordt dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Hoe komt Vesteda aan mijn inkomensgegevens?

Vesteda is woningeigenaar. Om die reden kan Vesteda een inkomensindicatie opvragen van een huurder als de maximale huurprijs van de woning, op basis van het aantal punten per 1 juli 2021, nog niet is bereikt.

De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De Belastingdienst kan overigens niet aangeven of een huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en mensen met een beperking behoort, omdat zij niet beschikt over deze gegevens. Deze aangewezen groep kan bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging.

Hoe wordt de samenstelling van het huishouden vastgesteld?

De samenstelling van het huishouden wordt bepaald op de voorgestelde datum van de huurverhoging (1 juli) en wordt gebaseerd op het aantal bewoners dat bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven.

Hoe wordt het huishoudinkomen berekend?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk inkomen (verzamelinkomen 2019 van de huurder en alle andere bewoners van de woning. Hierin tellen alleen bewoners mee, die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven.

Inwonende jongeren

Van inwonende jongeren, die op 1 januari 2021 nog geen 23 jaar zijn, wordt alleen het inkomen meegeteld dat hoger ligt dan het minimumloonniveau 2019.

Wanneer en waar kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u een gereguleerd huurcontract heeft, kunt u dit jaar geen bezwaar maken tegen de huurprijsverhoging. Deze is immers op 0% vastgesteld. Met een geliberaliseerd huurcontract kunt u vanaf dit jaar wél bezwaar maken tegen de huurprijsverhoging.

Mocht u bezwaar willen maken, dan kunt u uw bezwaarschrift voor 30 juni 2021 bij ons indienen. Uw bezwaarschrift moet aan enkele formele eisen voldoen. Gebrekkig onderhoud is overigens geen geldige reden om bezwaar te maken. Meer informatie vindt u op www.huurcommissie.nl.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houden wij ons uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat houdt een rappelprocedure in?

Als u uw huurverhoging niet betaalt en geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging bij Vesteda heeft ingediend, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

Rappelbrief

Een rappelbrief is een aangetekende brief met daarin het verzoek om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. U ontvangt een rappelbrief binnen drie maanden na ingang van de huurverhoging.

Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Zelf regelen

Wat moet u als nieuwe huurder zelf regelen bij het betrekken van uw woning?

Moet ik als nieuwe huurder zelf mijn water, gas en elektra-aansluiting regelen?

Als nieuwe huurder regelt u zelf een leverancier voor water, gas en elektra. Tijdens de oplevering van de woning ontvangt u van ons een rapport met de meterstanden. Maakt u gebruik van stadsverwarming of een warmte-koude installatie? Meldt u zich dan bij de leverancier!

Hoe kom ik aan internet, televisie en een telefoonaansluiting in mijn woning?

Een abonnement voor tv, internet en vaste telefonie vraagt u zelf aan bij een leverancier naar keuze.

Moet ik mij als huurder verzekeren?

Als huurder van Vesteda moet u een WA-verzekering en een inboedelverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Deze verplichting staat in de Algemene Bepalingen, waarvoor u heeft getekend bij het huurcontract.

Een WA-verzekering dekt bijvoorbeeld de schade die bij andere bewoners is veroorzaakt. Denk aan waterschade door bijvoorbeeld uw wasmachine.
Een inboedelverzekering dekt schade aan uw eigen inboedel, zoals vloerbedekking, meubelen en audio-apparatuur, door inbraak, storm en brand. Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Schade door lekkage wordt namelijk niet altijd gedekt door een reguliere inboedelverzekering.

Moet ik mij als nieuwe huurder inschrijven bij de gemeente?

Als nieuwe bewoner moet u zich altijd zelf inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit zo snel mogelijk na de ondertekening van het huurcontract en binnen vijf werkdagen na uw daadwerkelijke verhuizing. Zo zorgt u ervoor dat ook andere instanties op de hoogte zijn van uw verhuizing. Bij inschrijving op het nieuwe adres wordt u automatisch uitgeschreven op het oude. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Welk energielabel heeft mijn woning?

Wilt u weten over welk energielabel uw woning beschikt? Kijk op Mijn Vesteda. Het label laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Het zegt iets over de isolatie van vloeren, ramen, muren en het dak, en geeft aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warmwater en ventilatie zijn.

Het adres en de energieprestatie van de woning maken deel uit van het label. Het minst energiezuinig is een woning met label G, het meest energiezuinig is een woning met label A. Lees meer op www.energielabel.nl en op de website van de Rijksoverheid.

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

In sommige complexen verkoopt Vesteda appartementen. Vesteda is dan niet meer de enige eigenaar in het gebouw. Een complex dat bestaat uit huurders en eigenaren wordt ook wel een “gemengd complex” genoemd.

Zodra er meerdere eigenaren zijn in een gebouw moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Elke eigenaar is automatisch lid van de VvE.  Alle appartementseigenaren samen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de algemene ruimten in het gebouw.

Heeft u als Vesteda-huurder vragen over onderhoud? Of wilt u een reparatie- verzoek van de algemene ruimte indienen? Doe dit dan via Mijn Vesteda.
Wij geven uw verzoek dan door aan de onderhoudsdienst van de VvE.Servicekosten

Wat zijn de servicekosten van mijn woning?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Vesteda is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract. Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten:

Gemeenschappelijke ruimte

 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Huismeester
 • Verlichting

Individueel

 • Elektra
 • Verwarming
 • Water

Bij elk nieuw huurcontract voor een eengezinswoning, betaalt u ook servicekosten. Deze servicekosten hebben betrekking op o.a.: het storingsonderhoud van uw CV installatie, rioolontstopping of voor het onderhoud van een gezamenlijke tuin.

We proberen de serviceafrekening zo inzichtelijk mogelijk te maken, maar kunnen ons voorstellen dat u er toch vragen over heeft. Op deze pagina vindt u daarom het antwoord op de meest gestelde vragen over de servicekostenafrekening.

Ik heb een serviceafrekening ontvangen, maar ik heb toch al betaald?

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een serviceafrekening over het voorgaande kalenderjaar.

Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Soms krijgt u geld terug en soms moet u bijbetalen.

Voor welke kosten moet ik betalen?

In de serviceafrekening vindt u elke kostensoort welke in rekening wordt gebracht met een aparte vermelding in het overzicht terug. Ook staat er aangegeven wat uw aandeel in de totale servicekosten van het complex is. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook  terugvinden op mijnVesteda.com.

Waarom krijg ik een overzicht van Ista of Techem bij mijn afrekening?

De meters in uw woning worden beheerd door Ista of Techem. Aan de hand van deze meters wordt het verbruik in uw woning geregistreerd. Het is een overzicht van uw persoonlijke verbruik. Op basis van het totale verbruik in uw complex, de benodigde bewonersgegevens en de totaal te verdelen kosten (energiekosten) van het complex wordt voor iedere bewoner een individuele afrekening gemaakt.

Ik ben inmiddels verhuisd, ontvang ik nog een serviceafrekening?

Indien het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door verhuizing, krijgt u volgens de gangbare procedure na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen een serviceafrekening voor dat deel van het jaar dat u bij Vesteda heeft gehuurd.

Mijn maandelijkse voorschot wordt aangepast, waarom is dat?

We willen niet dat u een te hoog voorschot betaalt. Maar we willen ook niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de kosten zo goed mogelijk in en passen het voorschot eventueel aan. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Wordt uw voorschot aangepast, dan sturen wij u een bericht.

Krijgt iedereen een afrekening voor de service- en/of stookkosten?

Iedereen die maandelijks een voorschot voor servicekosten betaalt, ontvangt jaarlijks een serviceafrekening.

Vanaf heden wordt de jaarlijkse afrekening van de stook- en servicekosten niet meer per post verstuurd, maar via e-mail. Als u zich nog niet heeft aangemeld bij Mijn Vesteda, blijft u de jaarlijkse afrekening per post ontvangen.

Wat zijn de administratiekosten op mijn serviceafrekening?

Voor het samenstellen van de serviceafrekening brengen wij administratiekosten in rekening. Het minimumbedrag aan administratiekosten bedraagt € 7,50 per afrekening per woonruimte.

Mijn vraag over servicekosten staat hier niet tussen. Wat nu?

Staat uw vraag over servicekosten er niet bij? Stel dan uw vraag via mijn.vesteda.com of door  een mail te sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Waar kan ik in Mijn Vesteda de afrekening van de servicekosten terugvinden?

Deze kunt u vinden op www.mijn.vesteda.com >correspondentie>ontvangen documenten.