Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Servicekosten

Servicekosten

Bij elk nieuw huurcontract voor een woning betaalt u ook servicekosten. Lees hier wat dit voor u betekent.

Over servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Deze kosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf met u is afgesproken en is vastgelegd in het huurcontract. In het huurcontract worden de servicekosten duidelijk gescheiden van de kale huurprijs.

Bij elk nieuw huurcontract voor een woning, betaalt u ook servicekosten. Deze servicekosten hebben betrekking op onder meer het storingsonderhoud van uw cv-installatie, rioolontstopping en/of voor het onderhoud van een gemeenschappelijke tuin. Onder servicekosten kunnen onder meer de volgende kosten vallen:

Kosten voor de gemeenschappelijke ruimte

 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Huismeester
 • Verlichting
 • Verwarming

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt van ons elk jaar een servicekostenafrekening over het voorgaande kalenderjaar. Op de afrekening staat wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Soms krijgt u geld terug en soms moet u bijbetalen. 

De onderstaande kosten zijn voor rekening van de huurder zelf: 

 • Elektra
 • Verwarming
 • Water

(Voor een paar gebouwen zijn de kosten voor elektra, verwarming en water inclusief)

Veelgestelde vragen servicekosten

We proberen de servicekostenafrekening zo inzichtelijk mogelijk te maken, maar kunnen ons voorstellen dat u er toch vragen over heeft. Wij hebben de meest gestelde vragen met antwoorden voor u verzameld.

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen, maar ik heb toch al betaald?

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een servicekostenafrekening over het voorgaande kalenderjaar.

Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Soms krijgt u geld terug en soms moet u bijbetalen.

Voor welke servicekosten moet ik betalen?

In uw contract en in het voorstel voor de verhoging van de maandelijkse service en/of stookkosten voor 2023 vindt u elke kostensoort, die in rekening wordt gebracht, met een aparte vermelding terug in het overzicht. Dit vindt u ook in de service- en/of stookkostenafrekening. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op mijn.vesteda.com.

Ik ben inmiddels verhuisd, ontvang ik nog een servicekostenafrekening?

U krijgt een servicekostenafrekening in het jaar na het kalenderjaar waarin het huurcontract afliep. Deze afrekening heeft uiteraard alleen betrekking op de periode van het jaar waarin u uw woning bij ons huurde.

Ontvangt iedereen een servicekostenafrekening?

Iedereen die maandelijks een voorschot voor servicekosten betaalt, ontvangt jaarlijks een serviceafrekening. De jaarlijkse servicekostenafrekening wordt via e-mail verstuurd. Alleen als wij uw e-mailadres niet hebben blijft u de jaarlijkse afrekening per post ontvangen.

Wat zijn de administratiekosten op mijn servicekostenafrekening?

Voor het samenstellen van de servicekostenafrekening brengen wij administratiekosten in rekening. Het minimumbedrag aan administratiekosten bedraagt € 7,50 per afrekening per woonruimte.

Mijn vraag over servicekosten staat hier niet tussen. Wat nu?

Staat uw vraag over servicekosten niet in het overzicht van veel gestelde vragen? Stel dan uw vraag via Mijn Vesteda of stuur een e-mail naar sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Log in Mijn Vesteda

Waar kan ik in Mijn Vesteda de afrekening van de servicekosten terugvinden?

Deze kunt u vinden in Mijn Vesteda.

Klik op het blokje ' Correspondentie'  en ga dan naar ' ontvangen documenten'.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de service- en/of stookkosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij passen dit voor u aan. Echter, wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden.

Hoeveel moeten wij bijbetalen bij de eindafrekening van de stook- en servicekosten over 2022?

Ons huidige energiecontract voor onze complexen met een collectieve verwarmingsinstallatie (blokverwarming) loopt af op 31 december 2022. De energieprijs van dit contract is voor u gunstig, gezien de huidige energieprijzen. De eindafrekening over 2022 vindt zoveel mogelijk plaats voor 1 juli 2023 en geschiedt op basis van de oude energieprijs.

Of u moet bijbetalen hangt echter wel af van de hoogte van uw maandelijkse voorschotbedrag en uw energieverbruik in 2022. Als dit vergelijkbaar is met het jaar 2021, dan is de afrekening rond juli 2023 waarschijnlijk lager dan dit jaar, omdat de overheid in 2022 korting gaf op de energiebelasting.

Bovenstaande geldt alleen voor onze huurders van complexen waarvan wij volledig eigenaar zijn. Bij gemengde complexen met blokverwarming zorgt de VvE-beheerder voor het afsluiten van een energiecontract.

Waarom wordt de afrekening van de service- en/of stookkosten zo laat verstuurd?

Ons streven is om de jaarlijkse afrekening voor 1 juli te versturen. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij echter mede-afhankelijk van leveranciers zoals water- en energiebedrijven. Wij hebben de planning dus helaas niet geheel in eigen hand. Wij kunnen immers pas een definitieve afrekening opstellen op het moment dat alle gegevens compleet bij ons zijn aangeleverd.

Staat het maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten vast voor het hele jaar?

Nee, uiterlijk in juni vindt een tussentijdse analyse plaats om te kunnen bepalen of het maandelijkse voorschot voor de energiekosten naar beneden of naar boven moet worden bijgesteld. U ontvangt van ons hierover uiteraard opnieuw een e-mail of brief.

Verhoging voorschot service- en (stook)kosten

Veelgestelde vragen en antwoorden over de verhoging van de maandelijkse voorschot van service- en (stook)kosten

Moet ik zelf mijn maandelijkse voorschot aanpassen of doet Vesteda dat?

Als u uw maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten via een automatische incasso aan ons betaalt, dan wordt het maandelijkse bedrag door ons aangepast. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als u uw voorschot via een periodieke overboeking aan ons betaalt, denkt u er dan aan om deze tijdig aan te (laten) passen.

Wat betekent het prijsplafond voor blokverwarming / gedeelde aansluitingen, zoals een appartementencomplex met één hoofdaansluiting?

Het ‘gewone’ energie- of prijsplafond werkt niet goed voor huishoudens met een gedeelde aansluiting, zoals blokverwarming of een collectief energiecontract. Een gebouw met blokverwarming of een collectief contract wordt in de plannen van het prijsplafond namelijk als één huishouden gezien, omdat het maar één aansluiting heeft. Het kabinet heeft een subsidieregeling uitgewerkt, zodat deze huishoudens in 2023 ook een tegemoetkoming krijgen in de hoge energiekosten.

Als u woont in een appartement met blokverwarming dan kunt u deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen. Dit moet worden verzorgd door de energiecontracthouder. Afhankelijk van het complex is dit óf Vesteda óf de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor gemengde complexen (koop- en huurwoningen) verzorgt de VvE de subsidieaanvraag; voor alle andere complexen met blokverwarming doen wij dat.

De tegemoetkoming kan van 25 april tot en met 31 oktober worden aangevraagd. Wij hebben inmiddels alle subsidieaanvragen ingediend. Deze worden verwerkt binnen een termijn van 13 weken.

In oktober informeren wij bewoners in een appartement met blokverwarming (zonder VvE) over de wijze waarop de subsidie wordt uitgekeerd. Bewoners in gemengde complexen worden geïnformeerd zodra de VvE-beheerder ons informeert over hun werkwijze.

Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/prijsplafond

Welke energiecontracten heeft Vesteda afgesloten voor 2023?

De nieuwe energiecontracten zijn slechts één jaar geldig (tot 31 december 2023), vanwege de overspannen energiemarkt.

Anders dan andere jaren worden gas en elektra door ons in 2023 op uurbasis ingekocht. We volgen hiermee de tarieven op de energie(handels)markt. Hierdoor blijven we zo dicht mogelijk bij een eerlijke energieprijs, die niet is opgedreven door speculatie. Dit betekent echter wel dat er in 2023 geen vast energietarief voor gas of elektriciteit bestaat. Na afloop van elke maand wordt het tarief berekend, waartegen gas en elektriciteit zijn ingekocht.

Kunt u het maandelijkse voorschotbedrag zomaar verhogen?

Wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse service- en/of stookkosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden, maar u kunt een beredeneerd verzoek indienen om uw voorschotbedrag aan te passen via sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Waarom wordt de afrekening van de service- en/of stookkosten zo laat verstuurd?

Ons streven is om de jaarlijkse afrekening voor 1 juli te versturen. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij echter mede-afhankelijk van leveranciers zoals water- en energiebedrijven. Wij hebben de planning dus helaas niet geheel in eigen hand. Wij kunnen immers pas een definitieve afrekening opstellen op het moment dat alle gegevens compleet bij ons zijn aangeleverd.

Wanneer krijg ik meer informatie over het prijsplafond?

Deze informatie staat op www.rijksoverheid.nl/prijsplafond.

Staat het maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten vast voor het hele jaar?

Nee, uiterlijk in juni vindt een tussentijdse analyse plaats om te kunnen bepalen of het maandelijkse voorschot voor de energiekosten naar beneden of naar boven moet worden bijgesteld. U ontvangt van ons hierover uiteraard opnieuw een e-mail of brief.

Waarom moet ik toch betalen voor energie terwijl ik mijn verwarming heb uitgezet?

Naast de energietarieven voor gas en elektra moeten toeslagen en heffingen, zoals energiebelasting worden doorberekend. De exacte tarieven voor deze diensten zijn in december helaas nog niet vastgesteld door de netbeheerder en de overheid en zijn door ons dus ook ingeschat.

Mijn maandelijkse voorschot voor servicekosten wordt aangepast, waarom is dat?

We willen niet dat u een te hoog voorschot voor uw servicekosten betaalt. Maar we willen ook niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in en passen het voorschot eventueel aan. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Als uw voorschot wordt aangepast, dan ontvangt u hierover van ons een bericht.

Hoe is het maandelijkse voorschotbedrag voor 2023 berekend?

De verhoging van het voorschotbedrag voor servicekosten per 1 februari 2023 is gebaseerd op een berekende inschatting. Zoals vermeld wordt elektriciteit voor de algemene ruimte vanaf 1 januari op uurbasis ingekocht. Het inkopen op uurbasis was de beste optie, omdat hierdoor de prijzen van de wereldhandelsmarkt worden betaald. Deze prijzen zijn/worden niet opgedreven door speculatie of opslagen vanwege risico-inschattingen. Het nadeel van zo’n contract is dat wij geen harde berekening van een voorschotbedrag kunnen maken, omdat het elektratarief vooraf niet bekend is.

Bij het vaststellen van het nieuwe voorschotbedrag wisten we wel dat het kale elektratarief -zonder toeslagen en heffingen- bijna acht maal hoger was dan een jaar geleden. Dit betekent niet dat het voorschot voor elektrakosten acht keer hoger is geworden, want de heffingen en toeslagen stegen veel minder hard. Voor heffingen en toeslagen zijn wij uitgegaan van een verhogingsfactor van twee. Het kale elektratarief telt voor zo’n 60% mee in de totale energiekosten; de heffingen en toeslagen voor ongeveer 40%. Vandaar dat er is gekozen voor een verhogingsfactor van vier voor elektra ten opzichte van 2022.

Dit is uiteraard een ruwe inschatting en prijzen fluctueren sterk. Op dit moment is er sprake van een prijsdaling, maar na maart wordt er mogelijk weer een prijsstijging verwacht. De situatie is dus heel onzeker, vandaar dat uiterlijk in juni opnieuw wordt gekeken naar onze huidige inschatting. Op dat moment weten wij namelijk ook welk energietarief in de eerste maanden van 2023 is betaald. Als de energieprijzen in die periode blijvend zijn gedaald, dan kan het voorschotbedrag mogelijk ook weer naar beneden worden bijgesteld.

Uiteindelijk wordt bij de eindafrekening het betaalde voorschot verrekend met de werkelijke servicekosten. U kent ongetwijfeld de systematiek: bij een positief verschil krijgt u het teveel betaalde bedrag retour; bij een negatief verschil moet u bij betalen. Dit laatste willen we graag voorkomen.

Wij doen onze uiterste best om de energieprijzen in 2023 zo goed mogelijk in te schatten en het voorschotbedrag gedurende het jaar bij te stellen als dit mogelijk of noodzakelijk is.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de service- en/of stookkosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij passen dit voor u aan. Echter, wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden.

Voor welke servicekosten moet ik betalen?

In uw contract en in het voorstel voor de verhoging van de maandelijkse service en/of stookkosten voor 2023 vindt u elke kostensoort, die in rekening wordt gebracht, met een aparte vermelding terug in het overzicht. Dit vindt u ook in de service- en/of stookkostenafrekening. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op mijn.vesteda.com.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat kan ik doen?

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via Mijn Vesteda. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Vesteda

Ik wil niet meer betalen voor de schoonmaak van de algemene ruimte, omdat er te weinig of niet goed wordt schoongemaakt

De schoonmaak van de algemene ruimte maakt onderdeel uit van de servicekosten. Als u klachten heeft over de kwaliteit van de schoonmaak in uw complex kunt u dit melden via Mijn Vesteda. Bij meerdere klachten nemen wij contact op met het schoonmaakbedrijf dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak.

Elektra

Gas, water en elektriciteit vallen niet altijd onder de servicekosten. U betaalt deze dan apart. Deze heten de nutsvoorzieningen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot elektra.

Veelgestelde vragen elektra

Veelgestelde vragen en antwoorden over elektra

Waarom is het voorschot voor de elektrakosten voor de algemene ruimte zo fors gestegen?

Het hogere voorschotbedrag voor de elektrakosten voor de algemene ruimte heeft alles te maken met de verhoging van het elektratarief. Het kale elektratarief is bijna 8 keer hoger dan een jaar geleden.

Waarom zijn de elektrakosten voor de algemene ruimte zo hoog?

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt veroorzaakt door de lift. De lift verbruikt namelijk niet alleen elektriciteit tijdens de liftbewegingen, maar ook tijdens stilstand (standby-modus van het besturingssysteem).

Het is bijna onmogelijk om energiebesparing te realiseren op de standby-modus. De enige mogelijkheid om elektriciteit te kunnen besparen is het beperken van de liftbewegingen. Dit betekent dat bewoners vaker de trap zouden moeten nemen. Vandaar dat wij op alle liften een sticker willen laten aanbrengen met een oproep om vaker de trap te nemen. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor huurders voor wie dit mogelijk is.

Kan ik mijn huidige elektriciteitsmeter laten vervangen door een slimme meter?

U ontvangt een bericht van uw netbeheerder als u aan de beurt bent voor het vervangen van uw huidige elektriciteitsmeter door een slimme meter.

Heeft de vorige huurder van uw woning het plaatsen van een slimme meter geweigerd, dan kunt u dit zelf regelen met uw netbeheerder. U neemt hiervoor eerst contact op met ons op via telefoon of Mijn Vesteda. Wij checken eerst of er inderdaad een niet-uitleesbare elektra- en/of gasmeter in de woning zit en willen voorkomen dat er verwarring ontstaat me niet-uitleesbare warmte- en/of koudemeters of eventuele meters op radiatoren bij blokverwarming.

Hierna maakt u een afspraak met uw netbeheerder om uw huidige meter te laten vervangen door een slimme meter. De vervangingskosten (maximaal 72,60 euro) betaalt u eerst zelf. Deze kosten kunt u binnen zes maanden declareren bij Vesteda door de betaalde factuur van de netbeheerder te sturen huurderszaken@vesteda.com.

Meer informatie: Wanneer krijg ik een slimme meter? | Rijksoverheid.nl

Welke energiecontracten heeft Vesteda afgesloten voor 2023?

De nieuwe energiecontracten zijn slechts één jaar geldig (tot 31 december 2023), vanwege de overspannen energiemarkt.

Anders dan andere jaren worden gas en elektra door ons in 2023 op uurbasis ingekocht. We volgen hiermee de tarieven op de energie(handels)markt. Hierdoor blijven we zo dicht mogelijk bij een eerlijke energieprijs, die niet is opgedreven door speculatie. Dit betekent echter wel dat er in 2023 geen vast energietarief voor gas of elektriciteit bestaat. Na afloop van elke maand wordt het tarief berekend, waartegen gas en elektriciteit zijn ingekocht.

Waarom moet ik toch betalen voor energie terwijl ik mijn verwarming heb uitgezet?

Naast de energietarieven voor gas en elektra moeten toeslagen en heffingen, zoals energiebelasting worden doorberekend. De exacte tarieven voor deze diensten zijn in december helaas nog niet vastgesteld door de netbeheerder en de overheid en zijn door ons dus ook ingeschat.

Waarom wordt de verlichting in de algemene ruimte niet uitgedaan om energie te besparen?

Bij energiebesparing in algemene ruimten wordt vaak gedacht aan het verminderen van het aantal lichtpunten of het dempen van de verlichting. Dit levert echter een zeer beperkte energiebesparing op. Daarnaast is goede verlichting belangrijk voor ieders veiligheid, bijvoorbeeld om struikelen en vallen te voorkomen, maar ook om voor bewoners een gevoel van veiligheid te kunnen garanderen.

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt namelijk veroorzaakt door de lift.

Wanneer wordt de algemene ruimte voorzien van energiezuinige verlichting?

In de afgelopen drie jaar zijn in de algemene ruimten van minimaal 25 appartementencomplexen gloei- en halogeenlampen vervangen door energiezuinige verlichting.

Daar waar dit nog niet is gebeurd, wordt dit -afhankelijk van de ouderdom van de huidige armaturen- opgenomen in de toekomstige onderhoudsplanning. In sommige gevallen moeten de huidige armaturen namelijk worden vervangen en het is immers weinig duurzaam om deze armaturen vroegtijdig te vervangen, omdat energiezuinige verlichting slechts een beperkte energiebesparing oplevert.

Niet gevonden wat u zocht?