Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Consument
 3. Servicekosten

Servicekosten

Bij elk nieuw huurcontract voor een woning betaalt u ook servicekosten. Lees hier wat dit voor u betekent.

Over servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Deze kosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf met u is afgesproken en is vastgelegd in het huurcontract. In het huurcontract worden de servicekosten duidelijk gescheiden van de kale huurprijs.

Bij elk nieuw huurcontract voor een woning, betaalt u ook servicekosten. Deze servicekosten hebben betrekking op onder meer het storingsonderhoud van uw cv-installatie, rioolontstopping en/of voor het onderhoud van een gemeenschappelijke tuin. Onder servicekosten kunnen onder meer de volgende kosten vallen:

Kosten voor de gemeenschappelijke ruimte

 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Huismeester
 • Verlichting
 • Verwarming

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt van ons elk jaar een servicekostenafrekening over het voorgaande kalenderjaar. Op de afrekening staat wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Soms krijgt u geld terug en soms moet u bijbetalen. 

De onderstaande kosten zijn voor rekening van de huurder zelf, tenzij anders afgesproken

 • Elektra van de eigen woning
 • Verwarming van de eigen woning
 • Water van de eigen woning

(Voor een paar gebouwen zijn de kosten voor elektra, verwarming en water inclusief)

Vragen over servicekosten

We proberen de servicekostenafrekening zo inzichtelijk mogelijk te maken, maar kunnen ons voorstellen dat u er toch vragen over heeft. Wij hebben de meest gestelde vragen met antwoorden voor u verzameld.

Ik heb een servicekostenafrekening ontvangen, maar ik heb toch al betaald?

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een servicekostenafrekening over het voorgaande kalenderjaar.

Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Soms krijgt u geld terug en soms moet u bijbetalen. Goed om te weten is dat u uiteindelijk altijd betaalt voor de werkelijke kosten, het voorschot wordt altijd verrekend.

Voor welke servicekosten moet ik betalen?

In uw contract en in het voorstel voor de verhoging van de maandelijkse service en/of stookkosten voor 2023 vindt u elke kostensoort, die in rekening wordt gebracht, met een aparte vermelding terug in het overzicht. Dit vindt u ook in de service- en/of stookkostenafrekening. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op mijn.vesteda.com.

Ik ben inmiddels verhuisd, ontvang ik nog een servicekostenafrekening?

U krijgt een servicekostenafrekening in het jaar na het kalenderjaar waarin het huurcontract afliep. Deze afrekening heeft uiteraard alleen betrekking op de periode van het jaar waarin u uw woning bij ons huurde.

Ontvangt iedereen een servicekostenafrekening?

Iedereen die maandelijks een voorschot voor servicekosten betaalt, ontvangt jaarlijks een serviceafrekening. De jaarlijkse servicekostenafrekening wordt via e-mail verstuurd. Alleen als wij uw e-mailadres niet hebben blijft u de jaarlijkse afrekening per post ontvangen.

De afrekening met de specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op Mijn Vesteda.

Wat zijn de administratiekosten op mijn servicekostenafrekening?

Voor het samenstellen van de servicekostenafrekening brengen wij administratiekosten in rekening. Het minimumbedrag aan administratiekosten bedraagt € 7,50 per afrekening per woonruimte, zoals vastgesteld door de Huurcommissie.

Mijn vraag over servicekosten staat hier niet tussen. Wat nu?

Staat uw vraag over servicekosten niet in het overzicht van veel gestelde vragen? Stel dan uw vraag via Mijn Vesteda of stuur een e-mail naar sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Log in Mijn Vesteda

Waar kan ik in Mijn Vesteda de afrekening van de servicekosten terugvinden?

Deze kunt u vinden in Mijn Vesteda.

Klik op het blokje ' Correspondentie'  en ga dan naar ' ontvangen documenten'.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om een verzoek in te dienen om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de service- en/of stookkosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij kijken dan graag samen met u naar deze aanpassing. Echter, wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden.Waarom wordt de afrekening van de service- en/of stookkosten zo laat verstuurd?

Ons streven is om de jaarlijkse afrekening voor 1 juli te versturen. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij echter mede-afhankelijk van leveranciers zoals water- en energiebedrijven. Wij hebben de planning dus helaas niet geheel in eigen hand. Wij kunnen immers pas een definitieve afrekening opstellen op het moment dat alle gegevens compleet bij ons zijn aangeleverd.

Vragen over verhoging voorschot servicekosten

Veelgestelde vragen en antwoorden over de verhoging van het maandelijkse voorschot voor service(- en stook)kosten

Moet ik zelf mijn maandelijkse voorschot aanpassen of doet Vesteda dat?

Als u uw maandelijkse voorschotbedrag voor service- en/of stookkosten via een automatische incasso aan ons betaalt, dan wordt het maandelijkse bedrag door ons aangepast. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als u uw voorschot via een periodieke overboeking aan ons betaalt, denkt u er dan aan om deze tijdig aan te (laten) passen.

Wat betekent het prijsplafond voor blokverwarming / gedeelde aansluitingen, zoals een appartementencomplex met één hoofdaansluiting?

Het ‘gewone’ energie- of prijsplafond in het jaar 2023 werkte niet goed voor huishoudens met een gedeelde aansluiting, zoals blokverwarming of een collectief energiecontract. Een gebouw met blokverwarming of een collectief contract werd in de plannen van het prijsplafond namelijk als één huishouden gezien, omdat het maar één aansluiting heeft. Het kabinet heeft een subsidieregeling uitgewerkt, zodat deze huishoudens in 2023 ook een tegemoetkoming konden krijgen in de hoge energiekosten.

Als u woont in een appartement met blokverwarming dan kon u deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen. Dit moest worden verzorgd door de energiecontracthouder. Afhankelijk van het complex was dit óf Vesteda óf de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor gemengde complexen (koop- en huurwoningen) heeft de VvE de subsidieaanvraag verzorgd; voor alle andere complexen met blokverwarming deden wij dat.

De tegemoetkoming kon van 25 april tot en met 31 oktober 2023 worden aangevraagd. Wij hebben bewoners in een appartement met blokverwarming (zonder VvE) inmiddels geïnformeerd over de wijze waarop de subsidie wordt uitgekeerd. Bewoners in gemengde complexen worden geïnformeerd zodra de VvE-beheerder ons informeert over hun werkwijze.

Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/prijsplafond

Kunt u het maandelijkse voorschotbedrag zomaar verhogen?

Wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse service- en/of stookkosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden, maar u kunt een beredeneerd verzoek indienen om uw voorschotbedrag aan te passen via sskhuurdersvragen@vesteda.com.

Waarom wordt de afrekening van de service- en/of stookkosten zo laat verstuurd?

Ons streven is om de jaarlijkse afrekening voor 1 juli te versturen. Bij het opstellen van de afrekening zijn wij echter mede-afhankelijk van leveranciers zoals water- en energiebedrijven. Wij hebben de planning dus helaas niet geheel in eigen hand. Wij kunnen immers pas een definitieve afrekening opstellen op het moment dat alle gegevens compleet bij ons zijn aangeleverd.

Waarom moet ik toch betalen voor energie terwijl ik mijn verwarming heb uitgezet?

Naast de energietarieven voor gas en elektra moeten toeslagen en heffingen, zoals energiebelasting worden doorberekend. De exacte tarieven voor deze diensten zijn in december helaas nog niet vastgesteld door de netbeheerder en de overheid en zijn door ons dus ook ingeschat.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om een verzoek in te dienen om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de service- en/of stookkosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij kijken dan graag samen met u naar deze aanpassing. Echter, wij willen niet dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen. Daarom schatten we de jaarlijkse servicekosten zo goed mogelijk in. Op basis hiervan ontvangt u een voorstel voor een maandelijks voorschotbedrag. Wij adviseren om dit voorschotbedrag aan te houden.Voor welke servicekosten moet ik betalen?

In uw contract en in het voorstel voor de verhoging van de maandelijkse service en/of stookkosten voor 2023 vindt u elke kostensoort, die in rekening wordt gebracht, met een aparte vermelding terug in het overzicht. Dit vindt u ook in de service- en/of stookkostenafrekening. Een specificatie van uw voorschot kunt u ook terugvinden op mijn.vesteda.com.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat kan ik doen?

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via Mijn Vesteda. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Vesteda

Ik wil niet meer betalen voor de schoonmaak van de algemene ruimte, omdat er te weinig of niet goed wordt schoongemaakt

De schoonmaak van de algemene ruimte maakt onderdeel uit van de servicekosten. Als u klachten heeft over de kwaliteit van de schoonmaak in uw complex kunt u dit melden via Mijn Vesteda. Bij meerdere klachten nemen wij contact op met het schoonmaakbedrijf dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak.

Vragen over de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is een eenmalige subsidie van de overheid voor hoge energiekosten van bewoners in een complex met blokverwarming.

Wat betekent het prijsplafond voor blokverwarming / gedeelde aansluitingen, zoals een appartementencomplex met één hoofdaansluiting?

Het ‘gewone’ energie- of prijsplafond in het jaar 2023 werkte niet goed voor huishoudens met een gedeelde aansluiting, zoals blokverwarming of een collectief energiecontract. Een gebouw met blokverwarming of een collectief contract werd in de plannen van het prijsplafond namelijk als één huishouden gezien, omdat het maar één aansluiting heeft. Het kabinet heeft een subsidieregeling uitgewerkt, zodat deze huishoudens in 2023 ook een tegemoetkoming konden krijgen in de hoge energiekosten.

Als u woont in een appartement met blokverwarming dan kon u deze tegemoetkoming niet zelf aanvragen. Dit moest worden verzorgd door de energiecontracthouder. Afhankelijk van het complex was dit óf Vesteda óf de Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor gemengde complexen (koop- en huurwoningen) heeft de VvE de subsidieaanvraag verzorgd; voor alle andere complexen met blokverwarming deden wij dat.

De tegemoetkoming kon van 25 april tot en met 31 oktober 2023 worden aangevraagd. Wij hebben bewoners in een appartement met blokverwarming (zonder VvE) inmiddels geïnformeerd over de wijze waarop de subsidie wordt uitgekeerd. Bewoners in gemengde complexen worden geïnformeerd zodra de VvE-beheerder ons informeert over hun werkwijze.

Meer informatie vindt u via www.rijksoverheid.nl/prijsplafond

Wat houdt de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen in?

Vanwege de hoge energieprijzen stelde de overheid voor huishoudens met blokverwarming in 2023 een specifieke subsidieregeling in: de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen.

Via deze specifieke subsidieregeling konden huishoudens met blokverwarming ook in aanmerking komen voor korting op hun energierekening. Huishoudens met blokverwarming kwamen namelijk niet in aanmerking voor de algemene kortingsregeling via het energieprijsplafond.

Wij hebben deze subsidie voor onze complexen met blokverwarming aangevraagd en ontvangen.

Het toegekende subsidiebedrag wordt verrekend via de jaarlijkse servicekostenafrekening. Het toegekende bedrag staat vermeld op de afrekening van de servicekosten over 2023.

Hoe wordt het toegekende bedrag vanuit de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen verrekend?

In de subsidieregeling van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen staat dat de verdeling plaats moet vinden volgens de gebruikelijke verdeling van de energiekosten. Bijvoorbeeld: als een bewoner 5% van de totale energiekosten betaalt, dan krijgt die bewoner ook 5% van het toegekende subsidiebedrag.

De verdeling van het toegekende bedrag wordt ook binnen onze complexen met blokverwarming op deze wijze uitgevoerd.

Dit betekent dat het toegekende subsidiebedrag per adres kan verschillen en dat dus niet elk adres hetzelfde subsidiebedrag zal ontvangen.

Wanneer wordt het toegekende bedrag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen verrekend?

Het toegekende subsidiebedrag wordt verrekend met het voorschotbedrag voor stookkosten dat in 2023 al is betaald. Deze verrekening vindt dus plaats tijdens de jaarlijkse service- en stookkostenafrekening in 2024.

De service- en stookkostenafrekening voor appartementencomplexen met blokverwarming wordt met voorrang opgesteld, zodat deze bewoners niet nog langer op hun tegemoetkoming in de stookkosten hoeven te wachten.

Waarom hoef ik nauwelijks verwarmingskosten te betalen voor blokverwarming in 2023?

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen in 2023 was een eenmalige, generieke regeling. Om de uitvoering van deze regeling niet te ingewikkeld te maken, is vooraf slechts een beperkt aantal voorwaarden gesteld.

Het is dus mogelijk dat uw energiekosten in 2023 bijna geheel worden gecompenseerd.

Waarom krijgen mijn buren in 2023 meer compensatie voor blokverwarming dan ik?

In de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is vastgelegd dat de totale toegekende subsidie per complex op basis van verbruik moet worden uitgekeerd. Bewoners die in 2023 veel energie hebben verbruikt, ontvangen hierdoor een hogere compensatie dan bewoners die nauwelijks energie hebben verbruikt.

Waarom blijft mijn voorschotbedrag in 2024 gelijk (of wordt verhoogd), terwijl ik bij de jaarlijkse afrekening van de service- en stookkosten een bedrag retour ontvang?

U ontvangt een bedrag retour omdat u in 2023 in aanmerking kwam voor de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. Deze regeling is eenmalig en geldt dus alleen voor het jaar 2023.

Uw maandelijkse voorschot voor 2024 is vastgesteld op basis van uw daadwerkelijke energieverbruik en wat u zonder subsidieregeling in 2023 had moeten betalen.

Als u uw maandelijkse voorschot te hoog vindt, kunt u dit laten verlagen door een e-mail te sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com met daarin uw beredeneerde voorstel voor een nieuw maandelijks voorschot, de ingangsdatum en uw adres- en contactgegevens.

Elektra

Gas, water en elektriciteit vallen niet altijd onder de servicekosten. U betaalt deze dan apart. Deze heten de nutsvoorzieningen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot elektra.

Veelgestelde vragen elektra

Veelgestelde vragen en antwoorden over elektra

Waarom zijn de elektrakosten voor de algemene ruimte zo hoog?

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt veroorzaakt door de lift. De lift verbruikt namelijk niet alleen elektriciteit tijdens de liftbewegingen, maar ook tijdens stilstand (standby-modus van het besturingssysteem).

Het is bijna onmogelijk om energiebesparing te realiseren op de standby-modus. De enige mogelijkheid om elektriciteit te kunnen besparen is het beperken van de liftbewegingen. Dit betekent dat bewoners vaker de trap zouden moeten nemen. Vandaar dat wij op alle liften een sticker willen laten aanbrengen met een oproep om vaker de trap te nemen. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor huurders voor wie dit mogelijk is.

Kan ik mijn huidige elektriciteitsmeter laten vervangen door een slimme meter?

U ontvangt een bericht van uw netbeheerder als u aan de beurt bent voor het vervangen van uw huidige elektriciteitsmeter door een slimme meter.

Heeft de vorige huurder van uw woning het plaatsen van een slimme meter geweigerd, dan kunt u dit zelf regelen met uw netbeheerder. U neemt hiervoor eerst contact op met ons op via telefoon of Mijn Vesteda. Wij checken eerst of er inderdaad een niet-uitleesbare elektra- en/of gasmeter in de woning zit en willen voorkomen dat er verwarring ontstaat me niet-uitleesbare warmte- en/of koudemeters of eventuele meters op radiatoren bij blokverwarming.

Hierna maakt u een afspraak met uw netbeheerder om uw huidige meter te laten vervangen door een slimme meter. De vervangingskosten (maximaal 72,60 euro) betaalt u eerst zelf. Deze kosten kunt u binnen zes maanden declareren bij Vesteda door de betaalde factuur van de netbeheerder te sturen huurderszaken@vesteda.com.

Meer informatie: Wanneer krijg ik een slimme meter? | Rijksoverheid.nl

Waarom moet ik toch betalen voor energie terwijl ik mijn verwarming heb uitgezet?

Naast de energietarieven voor gas en elektra moeten toeslagen en heffingen, zoals energiebelasting worden doorberekend. De exacte tarieven voor deze diensten zijn in december helaas nog niet vastgesteld door de netbeheerder en de overheid en zijn door ons dus ook ingeschat.

Waarom wordt de verlichting in de algemene ruimte niet uitgedaan om energie te besparen?

Bij energiebesparing in algemene ruimten wordt vaak gedacht aan het verminderen van het aantal lichtpunten of het dempen van de verlichting. Dit levert echter een zeer beperkte energiebesparing op. Daarnaast is goede verlichting belangrijk voor ieders veiligheid, bijvoorbeeld om struikelen en vallen te voorkomen, maar ook om voor bewoners een gevoel van veiligheid te kunnen garanderen.

Het grootste deel van de elektrakosten voor de algemene ruimte, zo’n 80 tot soms 90%, wordt namelijk veroorzaakt door de lift.

Wanneer wordt de algemene ruimte voorzien van energiezuinige verlichting?

In de afgelopen drie jaar zijn in de algemene ruimten van minimaal 25 appartementencomplexen gloei- en halogeenlampen vervangen door energiezuinige verlichting.

Daar waar dit nog niet is gebeurd, wordt dit -afhankelijk van de ouderdom van de huidige armaturen- opgenomen in de toekomstige onderhoudsplanning. In sommige gevallen moeten de huidige armaturen namelijk worden vervangen en het is immers weinig duurzaam om deze armaturen vroegtijdig te vervangen, omdat energiezuinige verlichting slechts een beperkte energiebesparing oplevert.

Niet gevonden wat u zocht?