Veel gestelde vragen

Welke inkomenseis hanteert Vesteda?

U berekent welke huurprijs past bij uw inkomen. De maximale huur is het bruto maandinkomen, gedeeld door 4,5 voor 1 huurder of gedeeld door 5 voor 2 huurders. Standaard geldt een borg van een maand huur. 
 
Bent u in loondienst?
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld en bonussen. Variabele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslag of gevarentoeslag, kunnen in sommige gevallen worden meegenomen in uw inkomensberekening. De beoordeling hiervan gebeurt door Vesteda. De arbeidsduur moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
 
Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting over de afgelopen 2 jaar delen door 24 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.
 
Bent u gepensioneerd ?
U mag 30% bij het beschikbare maandelijks  inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te komen.
 
Extra inkomsten:
Indien u vermogen heeft  dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen.
Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen.
(kinderalimentatie wordt niet meegeteld)
 
Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen.
Wij verhuren geen woningen aan studenten, woningdelers of met garantstellingen van derden.