Toelichting
Wij hanteren diverse criteria om de betaalbaarheid van uw woonwens te beoordelen.

Vuistregel
Als vuistregel kunt u hanteren dat uw bruto maandinkomen minimaal 4,5 maal de maandhuur van de door u geselecteerde Vesteda-woning moet bedragen.

Heeft u eigen vermogen?

Naast inkomen houden wij ook rekening met eigen vermogen.

Begrippen
Bruto maandinkomen = vast bruto maandinkomen uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld.
Betalingsverplichtingen = maandelijkse financiële verplichtingen (lening, alimentatie, etc.).