Goed om te weten

Inschrijfvoorwaarden

Bij het inschrijven/registreren hanteren we algemene inschrijfvoorwaarden. Hieronder hebben we deze in het kort samengevat.
  1. Inschrijvingen die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. 
  2. Het bruto maandinkomen van de aanvrager dient aan de inkomenseis te voldoen.
  3. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd. 
  4. Deze inschrijving wordt 12 maanden na de inschrijvingsdatum als vervallen beschouwd, tenzij ondergetekende binnen die termijn om handhaving van de inschrijving verzoekt, of heeft aangegeven een huurwoning te zoeken over een termijn langer dan 12 maanden vanaf inschrijvingsdatum.
  5. De door de aanvrager verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
  6. Voor oplevering van de huurwoning dient de eerste huurnota worden voldaan. Daarnaast dient het huurcontract te worden ondertekend. 
  7. Voor het afsluiten van een huurovereenkomst is iedere nieuwe huurder eenmalige administratie- en contractkosten van € 113,74 inclusief BTW verschuldigd. Deze worden in rekening gebracht zodra de huurovereenkomst wordt getekend. Bij het annuleren van een geplande contracttekening korter dan 24 uur vóór de tekenafspraak zullen de administratie- en contractkosten eveneens in rekening worden gebracht.
  8. Bij het sluiten van een huurcontract vraagt Vesteda standaard 1 maand huur als waarborgsom voor huurders die in loondienst zijn. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom standaard 3 maanden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten.
  9. Mogelijk onderdeel van uw registratie is het uitvoeren van een credit-check door Vesteda. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingervaringen in de afgelopen jaren. 
  10. Vesteda verzamelt en verwerkt gegevens over belangstellenden en huurders ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen. In het kader van de kwaliteitsbewaking kunt u door een onderzoeksbureau worden benaderd voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor maakt Vesteda gebruik van onderzoeksbureaus die strikt gebonden zijn aan de AVG.

 

terug