Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Ik huur een woning
 3. Contact
 4. Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij hebben de meest gestelde vragen en antwoorden voor u verzameld.

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw huur(contract)

Hoe kan ik een reparatieverzoek doorgeven aan Vesteda?

U kunt een reparatieverzoek voor niet-spoedeisende zaken melden via Mijn Vesteda.

Voor spoedeisende storingen belt u 088 456 16 56.

Log in mijn Vesteda

Storingen en reparaties

Hoe kan ik Vesteda bereiken met een spoedmelding?

Voor spoedgevallen zijn we dag en nacht bereikbaar.

Bel 088 456 16 56.

Voorbeelden van spoedgevallen zijn: een ernstige lekkage, het ontbreken van warm water, het uitvallen van de verwarming of een lift die stuk is.

bel ons voor spoed

Hoe dien ik een verzoek voor groot onderhoud in?

Heeft uw woning een buiten-schilderbeurt nodig, is de keuken aan vervanging toe of lekt het dak? Meld uw verzoek eenvoudig en snel via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Hoe kan ik een reparatieverzoek doorgeven aan Vesteda?

U kunt een reparatieverzoek voor niet-spoedeisende zaken melden via Mijn Vesteda.

Voor spoedeisende storingen belt u 088 456 16 56.

Log in mijn Vesteda

Ik wil zelf mijn woning aanpassen. Mag dat?

Gaatjes boren in de muur om gordijnen op te hangen of de toiletbril vervangen: voor kleine aanpassingen aan de woning hoeft u geen toestemming te vragen.

Een grote verandering doorvoeren? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig. Denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, nieuwe binnenwanden of -deuren of het leggen van een laminaatvloer.

Meer lezen over het aanpassen van uw huurwoning? Open de brochure "Helder over Huren" via Mijn Vesteda.

Een verzoek indienen om uw woning aan te passen? Doe dit online via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Bij wie kan ik terecht met vragen over of reparatieverzoeken van algemene ruimten?

Bent u huurder en heeft u vragen over het onderhoud? Of wilt u een reparatieverzoek van de algemene ruimte indienen? Dan kunt u dit doen via Mijn Vesteda.
Vesteda geeft uw reparatieverzoek door aan de onderhoudsdienst van de VvE.

Log in Mijn Vesteda

Welke kosten brengt Vesteda in rekening?

Vesteda hanteert onderstaande tarieven.

Administratiekosten
Administratiekosten huurcontract € 113,74 inclusief BTW
Administratiekosten contract parkeerplaats € 35,00 inclusief BTW

Wijziging naamplaatje
Heeft uw gebouw naamplaatjes bij de brievenbus? De kosten van het eerste naamplaatje zijn voor rekening van Vesteda. Wilt u later uw naamplaatje wijzigen? Bij een wijziging van het naamplaatje zijn de kosten voor uw eigen rekening. U kunt het naamplaatje aanvragen via Mijn Vesteda onder het blok Reparatie/Storingen.

Sleutels
Bij verlies van een sleutel, parkeertag of parkeerkaart kunt u een nieuwe aanvragen via Mijn Vesteda. In het geval van diefstal van uw sleutels, parkeertag of parkeerkaart vragen wij u een proces verbaal als bijlage mee te sturen. Na ontvangst wordt een nieuwe pas verstrekt. Wilt u een extra sleutel bestellen? Geef dan via Mijn Vesteda zo gedetailleerd mogelijk aan wat u wilt bestellen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vesteda berekent voor zowel diefstal als verlies de volgende kosten door. Deze kosten zijn inclusief BTW:

Niet gecertifceerde sleutel €25,-
Gecertificeerde sleutel €35,-
Parkeren, pas/kaart €70,-
Parkeren, sleutel €35,-
Parkeren garagebox, zender €100,-
Parkeren handzender Q-park €150,-
Elektronische sleutel E-Key €70,-
DPI sleutel €35,-
Algemene toegangsdeur / fietsenstalling €35,-
Algemene toegangsdeur / voordeur €35,-
Algemene toegangsdeur / elektronisch €35,-
Keersleutel €35,-
Elektronische sleutel / teardrop €35,-

Per parkeerplaats wordt slechts 1 pas/tag uitgegeven.

Log in Mijn Vesteda

Mijn (huur)contract

Ik wil een medehuurder laten toevoegen aan mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar te laten toevoegen aan het contract. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder. U hoeft dan enkel zijn of haar gegevens aan ons door te geven. Voor woningdelers waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie gelden aparte regels.

Log in Mijn Vesteda

Ik ga verhuizen maar mijn huidige medehuurder wil de woning blijven huren. Wat moet ik doen?

Wanneer één van de huurders achterblijft in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Beide huurders moeten deze opzegging ondertekenen. Vervolgens beoordelen we de gegevens van de huurder die wil blijven. Denk hierbij aan een kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en een uittreksel GBA. Bij een positieve beoordeling waaruit blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, passen we het huurcontract aan.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd.

Scheiden of het verbreken van een geregistreerd partnerschap? Dien een verzoek in om het huurcontract te wijzigen.

Log in Mijn Vesteda

Ik wil doorgeven dat mijn partner of dierbare is overleden. Waar doe ik dat?

Is uw partner of dierbare overleden? Geef dit dan door aan Vesteda.

Was uw partner de hoofdhuurder, dan wordt u als medehuurder automatisch contractueel huurder. Was uw partner medehuurder, dan wordt deze van rechtswege uit het contract uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst.

Gecondoleerd met uw verlies. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Log in Mijn Vesteda

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw huur(contract)

Wat zijn de servicekosten van mijn woning?
Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Vesteda  is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract. Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten: 

 • Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.

 • Bij een aantal gebouwen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

Bij elk nieuw huurcontract voor een eengezinswoning, brengt Vesteda €3,50 servicekosten per maand in rekening. Deze servicekosten hebben betrekking op: het storingsonderhoud van uw CV installatie, rioolontstopping en administratiekosten.

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een serviceafrekening over het voorgaande kalenderjaar.

In de serviceafrekening vindt u elke kostensoort welke in rekening wordt gebracht met een aparte vermelding in het overzicht terug. Er staat tevens aangegeven wat uw aandeel in de totale servicekosten van het complex is.

Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen.

Indien het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door verhuizing, krijgt u volgens de gangbare procedure na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen een serviceafrekening voor dat deel van het jaar dat u bij Vesteda heeft gehuurd.

Huurverhoging 2020

Veelgestelde vragen en antwoorden over de jaarlijkse huurverhoging

Waaraan dient Vesteda zich te houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2020?

Vesteda kan slechts één keer per 12 maanden de huurprijs verhogen. Bij een nieuw huurcontract kan de huur binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten
Vesteda moet zich houden aan een vastgestelde maximum huurverhoging. Voor gereguleerde huurcontracten geldt in 2020 een maximale huurverhoging van 5,1 tot 6,6%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018.

Vesteda moet huurders met een gereguleerd huurcontract ten minste twee maanden voor ingang van de huurverhoging (1 juli) informeren, dus vóór 1 mei 2020. Vesteda verstuurt de huurverhogingsbrief uiterlijk eind april naar de huurders.

Geliberaliseerde huurcontracten
Vesteda is niet verplicht tot het versturen van een huurverhogingsbrief aan huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Vesteda wil huurders echter tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Om die reden ontvangen huurders met een geliberaliseerd huurcontract ook een huurverhogingsbrief. Deze huurders moeten hun brief uiterlijk 1 maand voor de huurverhoging (1 juli) ontvangen. Vesteda verstuurt de huurverhogingsbrief voor eind mei naar de huurders.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale) huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst.

Gereguleerd huurcontract

U heeft een gereguleerd huurcontract wanneer u een sociale huurwoning huurt, hierbij zijn de maximale huurprijzen door de overheid vastgesteld. De overheid stelt ook een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging.  Als de huurprijs bij de start van het huurcontract lager is dan de huurliberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector.

Geliberaliseerd huurcontract

U heeft een geliberaliseerd huurcontract (vrije sectorwoning) als de aanvangshuurprijs van uw woning hoger ligt dan de liberalisatiegrens. Bij een huurwoning met een geliberaliseerd huurcontract gelden andere regels en afspraken dan bij een gereguleerd huurcontract. Bij een woning met een geliberaliseerd huurcontract stelt de overheid geen maximumverhoging vast. Het huurverhogingspercentage is vastgelegd in de huurovereenkomst.

In onderstaande tabel staan de huurliberalisatiegrenzen per jaar. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl.

Tabel Huurliberalisatiegrenzen

Interim-maatregel

Nieuwe maatregel

jaargang*

Huurprijs

jaargang*

Huurprijs

1989
1990
1991
1992
1993

≥ ƒ 750,00 (€ 340,34)
> ƒ 775,00 (€ 351,68)
> ƒ 820,00 (€ 372,10)
> ƒ 865,42 (€ 392,71)
> ƒ 913,33 (€ 414,45)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

> ƒ 963,75 (€ 437,33)
> ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
> ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
> ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
> ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
> € 565,44
> € 585,24
> € 597,54
> € 604,72
> € 615,01
> € 621,78
> € 631,73
> € 647,53
> € 647,53
> € 652,52
> € 664,66
> € 681,02
> € 699,48
> € 710,68
> € 710,68
> € 710,68
> € 710,68
> € 720,42
> € 737,14

Bent u van mening dat u een huurverhogingsbrief heeft ontvangen voor een gereguleerde woning en heeft u volgens onderstaand schema een geliberaliseerde woning, dan kunt u dit melden via Mijn Vesteda.

Log in mijn vesteda

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moet Vesteda u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

Inkomen tot 43.574 euro: 5,1%
Als het inkomen van uw huishouden in 2018 minder of gelijk was aan 43.574 euro, dan kan de huur van uw woning op 1 juli 2020 hooguit met 5,1% worden verhoogd. Dit percentage bestaat uit 2,5% verhoging en een inflatiecorrectie van 2,6%.

Inkomen boven 43.574 euro: 6,6%
In de volgende gevallen kan de huur met meer dan 5,1%, maar tot een maximum van 6,6%:

 • het inkomen van uw huishouden in 2018 is hoger dan 43.574 euro
 • in het huishouden heeft niemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
 • het huishouden bestaat uit maximaal drie personen.

Als uw huur met meer dan 5,1% (tot een maximum van 6,6%) stijgt, dan moet een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij het huurverhogingsvoorstel worden gevoegd. Uit die verklaring moet blijken dat het inkomen van uw huishouden in 2018 hoger was dan 43.574 euro.

Uitzonderingen
Er is dus een aantal uitzonderingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • huishoudens waarvan één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli)
 • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit vier of meer personen
 • chronisch zieken en mensen met een beperking
Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Hoe komt Vesteda aan mijn inkomensgegevens?

Vesteda is woningeigenaar. Om die reden kan Vesteda een inkomensindicatie opvragen van een huurder als de maximale huurprijs van de woning, op basis van het aantal punten per 1 juli 2020, nog niet is bereikt.

De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De Belastingdienst kan overigens niet aangeven of een huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en mensen met een beperking behoort, omdat zij niet beschikt over deze gegevens. Deze aangewezen groep kan bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging.

Hoe wordt de samenstelling van het huishouden vastgesteld?

De samenstelling van het huishouden wordt bepaald op de voorgestelde datum van de huurverhoging (1 juli) en wordt gebaseerd op het aantal bewoners dat bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven.

Hoe wordt het huishoudinkomen berekend?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk inkomen (verzamelinkomen 2018) van de huurder en alle andere bewoners van de woning. Hierin tellen alleen bewoners mee, die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven.

Inwonende jongeren

Van inwonende jongeren, die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar zijn, wordt alleen het inkomen meegeteld dat hoger ligt dan het minimumloonniveau 2018.

Wanneer en waar kan ik bezwaar indienen tegen de huurverhoging?

Gereguleerd huurcontract

Bij een gereguleerd huurcontract kunt u bezwaar maken bij Vesteda. Als Vesteda uw bezwaar ongegrond verklaart wordt u bezwaar voorgelegd aan de Huurcommissie.

Voorwaarden voor bezwaar

Als huurder met een gereguleerd huurcontract kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs van het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het nieuwe huurprijsvoorstel minder dan twee maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Bezwaar vanwege te laag inkomen

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging:

 • Uw inkomen is te laag of is gedaald.
 • Uw huishouden heeft één of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Uw huishouden bestaat uit meer dan drie personen.
 • U bent chronisch ziek of u heeft een beperking.

Geen mogelijkheden voor bezwaar 

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging voor uw woning is minder dan 5,1%. Overigens: als de huurverhoging minder is dan 5,1%, maar als uw huur hierdoor wél boven de maximale huurprijs komt, is bezwaar wel mogelijk.
 • Bij onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract; hiervoor moet u naar de kantonrechter.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Gereguleerd huurcontract

Als u het niet eens bent met de huurverhoging dan kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen bij Vesteda. Uw bezwaarschrift moet aan een aantal formele vereisten voldoen, voordat deze in behandeling kan worden genomen. U kunt gebruikmaken van de modelbrief bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Deze kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Wij moeten uw bezwaarschrift voor 30 juni 2020 hebben ontvangen. Na ontvangst van het bezwaarschrift beoordelen wij uw bezwaar.

Wordt uw bezwaar door ons gegrond verklaard, dan sturen wij u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, dan informeren wij u hierover. Tevens sturen wij uw bezwaarschrift, binnen zes weken na de ingangsdatum van ons voorstel, naar de Huurcommissie en vragen hen om een officiële uitspraak.

Heeft u bezwaar ingediend, maar wilt u dit bij nader inzien intrekken? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op de website van de Huurcommissie.

Geliberaliseerd huurcontract

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. U kunt dan ook geen bezwaar indienen bij de Huurcommissie. In uw huurovereenkomst staat hoe de huur mag worden verhoogd. U kunt ons uiteraard wijzen op een eventuele verkeerde huurverhoging. Eventuele geschillen over een huurverhoging kunnen aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houdt Vesteda zich uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat houdt een rappelprocedure in?

Als u uw huurverhoging niet betaalt en geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging bij Vesteda heeft ingediend, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

Rappelbrief

Een rappelbrief is een aangetekende brief met daarin het verzoek om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. U ontvangt een rappelbrief binnen drie maanden na ingang van de huurverhoging.

Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Zelf regelen

Wat moet u als nieuwe huurder zelf regelen bij het betrekken van uw woning?

Moet ik als nieuwe huurder zelf mijn water, gas en elektra-aansluiting regelen?

Als nieuwe huurder regelt u zelf een leverancier voor water, gas en elektra. Tijdens de oplevering van de woning ontvangt u van ons een rapport met de meterstanden. Maakt u gebruik van stadsverwarming of een warmte-koude installatie? Meldt u zich dan bij de leverancier!

Hoe kom ik aan internet, televisie en een telefoonaansluiting in mijn woning?

Een abonnement voor tv, internet en vaste telefonie vraagt u zelf aan bij een leverancier naar keuze.

Moet ik mij als huurder verzekeren?

Als huurder van Vesteda moet u een WA-verzekering en een inboedelverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Deze verplichting staat in de Algemene Bepalingen, waarvoor u heeft getekend bij het huurcontract.

Een WA-verzekering dekt bijvoorbeeld de schade die bij andere bewoners is veroorzaakt. Denk aan waterschade door bijvoorbeeld uw wasmachine.
Een inboedelverzekering dekt schade aan uw eigen inboedel, zoals vloerbedekking, meubelen en audio-apparatuur, door inbraak, storm en brand. Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten. Schade door lekkage wordt namelijk niet altijd gedekt door een reguliere inboedelverzekering.

Moet ik mij als nieuwe huurder inschrijven bij de gemeente?

Als nieuwe bewoner moet u zich altijd zelf inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit zo snel mogelijk na de ondertekening van het huurcontract en binnen vijf werkdagen na uw daadwerkelijke verhuizing. Zo zorgt u ervoor dat ook andere instanties op de hoogte zijn van uw verhuizing. Bij inschrijving op het nieuwe adres wordt u automatisch uitgeschreven op het oude. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente, afdeling Burgerzaken.

Welk energielabel heeft mijn woning?

Wilt u weten over welk energielabel uw woning beschikt? Kijk op Mijn Vesteda. Het label laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Het zegt iets over de isolatie van vloeren, ramen, muren en het dak, en geeft aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warmwater en ventilatie zijn.

Het adres en de energieprestatie van de woning maken deel uit van het label. Het minst energiezuinig is een woning met label G, het meest energiezuinig is een woning met label A. Lees meer op www.energielabel.nl en op de website van de Rijksoverheid.

Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

In sommige complexen verkoopt Vesteda appartementen. Vesteda is dan niet meer de enige eigenaar in het gebouw. Een complex dat bestaat uit huurders en eigenaren wordt ook wel een “gemengd complex” genoemd.

Zodra er meerdere eigenaren zijn in een gebouw moet een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Elke eigenaar is automatisch lid van de VvE.  Alle appartementseigenaren samen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de algemene ruimten in het gebouw.

Heeft u als Vesteda-huurder vragen over onderhoud? Of wilt u een reparatie- verzoek van de algemene ruimte indienen? Doe dit dan via Mijn Vesteda.
Wij geven uw verzoek dan door aan de onderhoudsdienst van de VvE.