Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Ik huur een woning
 3. Mijn huur
 4. Betalen

Ik wil mijn huur betalen

huur betalen

Automatische incasso

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken. U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingsformulier. Doe dit eenvoudig online via Mijn Vesteda.

Log in Mijn Vesteda

Huurbetaling

Hoe betaal ik de maandelijkse huur?

Met een automatische incasso wordt de huur elke maand eenvoudig, op tijd en met het juiste bedrag betaald zonder dat u er zelf steeds aan hoeft te denken.

U hoeft enkel éénmalig Vesteda te machtigen via een machtigingformulier. Deze ontvangt u automatisch bij uw huurcontract.

Lees meer over uw huur(contract)

Wat zijn de servicekosten van mijn woning?
Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Vesteda  is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract. Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten: 

 • Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.

 • Bij een aantal gebouwen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

Bij elk nieuw huurcontract voor een eengezinswoning, brengt Vesteda €3,50 servicekosten per maand in rekening. Deze servicekosten hebben betrekking op: het storingsonderhoud van uw CV installatie, rioolontstopping en administratiekosten.

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een serviceafrekening over het voorgaande kalenderjaar.

In de serviceafrekening vindt u elke kostensoort welke in rekening wordt gebracht met een aparte vermelding in het overzicht terug. Er staat tevens aangegeven wat uw aandeel in de totale servicekosten van het complex is.

Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen.

Indien het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door verhuizing, krijgt u volgens de gangbare procedure na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen een serviceafrekening voor dat deel van het jaar dat u bij Vesteda heeft gehuurd.
Ik wil mijn borg terugbetaald krijgen. Wat moet ik doen?

Mits er geen sprake is van een huurachterstand of mutatieschade, wordt uw bankgarantie of borg 2 maanden na de laatste huurincasso vrijgegeven. Op het moment dat u bij de eindinspectie de sleutel heeft ingeleverd, wordt de restitutie van de borg vrijgegeven.

Gedurende de looptijd van uw huurcontract, kan de borg of bankgarantie niet worden vrijgegeven. 
Staat er wel een bepaling in uw huurcontract over tussentijdse vrijgave van de borg? Ga dan naar Mijn Vesteda en dien uw aanvraag in.

Mijn Vesteda

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat kan ik doen?

Voorziet u problemen met de huurbetaling? Informeer ons daar spoedig over via Mijn Vesteda. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn.

Mijn Vesteda

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?

Heeft u een nieuw bankrekeningnummer? Wijzig dan zelf uw bankrekeningnummer via Mijn Vesteda. Zo wordt uw huur netjes automatisch geïncasseerd en voorkomt u een huurachterstand.

Mijn Vesteda

Huurachterstand

Ik kan mijn huur niet (meer) betalen. Wat moet ik doen?

Voorziet u problemen met uw huurbetaling? Informeer ons daar zo snel mogelijk over. U kunt ons bereiken via het klantportaal Mijn Vesteda of via collections@vesteda.com. We kijken dan samen naar de mogelijkheden:

 • Bij tijdelijke betalingsproblemen, bijvoorbeeld vanwege de impact van de coronamaatregelen, kunnen wij een betalingsregeling met u treffen.
 • Bij meer structurele betalingsproblemen kunnen wij samen met u op zoek naar een woning die beter past bij uw financiële mogelijkheden.
 • Leidt een gesprek niet tot een oplossing en bedraagt uw betalingsachterstand meer dan 30 dagen, dan moeten wij uw betalingsachterstand melden bij uw gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening
Op 1 januari 2021 trad de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Deze wetswijziging is bedoeld om te voorkomen dat een beginnende schuld of huurachterstand uitgroeit tot een problematische schuld. Concreet betekent deze wetswijziging dat wij -bij een huurachterstand van meer dan 30 dagen- uw contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand moeten overdragen aan de gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek. Hiermee wordt onze incassoprocedure tijdelijk stopgezet. Uiteraard worden uw gegevens niet zomaar overgedragen. Voorafgaand zijn de volgende stappen doorlopen:

 1. er is persoonlijk contact met u gezocht over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te beëindigen en te voorkomen;
 2. u bent gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
 3. u heeft minimaal één schriftelijke herinnering ontvangen;
 4. er is aangeboden om uw contactgegevens en huurachterstand aan te bieden bij uw gemeente en u heeft hier niet afwijzend op gereageerd.

Maakt u bezwaar tegen het informeren van de gemeente, dan stopt het vroegsignaleringsproces en wordt de normale incassoprocedure voortgezet.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande websites:

Vroegsignalering (NVVK)

Vroegsignalering (Projectbureau)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Rijksoverheid)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (VNG)

Log in Mijn Vesteda

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet betaal?

In uw huurcontract staat het moment waarop de maandelijkse huur moet zijn overgemaakt of wordt geïncasseerd. Dit is meestal de eerste dag van de maand. Als dit niet lukt, is er meteen sprake van huurachterstand. Wij sturen u vervolgens een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Wat gebeurt er als ik meer dan één maand huurachterstand heb?

In uw huurcontract staat het moment waarop de maandelijkse huur moet zijn overgemaakt of wordt geïncasseerd. Dit is meestal de eerste dag van de maand. Als dit niet lukt, is er meteen sprake van huurachterstand. Wij sturen u vervolgens een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Wat gebeurt er als ik meer dan twee maanden huurachterstand heb?

Vanaf twee maanden huurachterstand draagt Vesteda het incasseren van de huur over aan een deurwaarder. Dit geldt ook als u:

 • niet reageert op betalingsherinneringen,
 • geen betalingsregeling wilt treffen, of
 • zich niet houdt aan gemaakte afspraken.

De incassokosten zijn vanaf dat moment voor uw rekening.

Wat gebeurt er als er een deurwaarder wordt ingeschakeld?

Een deurwaarder geeft u nogmaals de mogelijkheid om uw huurachterstand, met bijkomende kosten, te betalen. Bij een huurachterstand van drie maanden of meer vraagt de deurwaarder bij de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand, inclusief bijkomende kosten. De rechter wijst een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst meestal toe. Hierna wordt overgegaan tot huisuitzetting.

Wat doet Vesteda met huurachterstand die is opgelopen tijdens de corona-crisis?

Tijdens de corona-crisis wordt soepel omgegaan met huurachterstanden. Als u na 12 maart 2020 meer dan twee maanden huurachterstand hebt opgelopen, draagt Vesteda het incasseren van de huur niet meteen over aan een deurwaarder. U betaalt in deze periode dus ook geen incassokosten. Daarnaast hoeft u niet te vrezen voor huisuitzetting, tenzij u zorgt voor extreme overlast of zich bezighoudt met criminele activiteiten. Wel vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodra u problemen voorziet met uw huurbetaling. Meer informatie hierover vindt u onder ”Ik kan mijn huur niet (meer) betalen. Wat moet ik doen?”

Huurverhoging 2020

Veelgestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging

Waaraan dient Vesteda zich te houden bij het aankondigen van de huurverhoging per 1 juli 2020?

Vesteda kan slechts één keer per 12 maanden de huurprijs verhogen. Bij een nieuw huurcontract kan de huur binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract worden verhoogd.

Gereguleerde huurcontracten
Vesteda moet zich houden aan een vastgestelde maximum huurverhoging. Voor gereguleerde huurcontracten geldt in 2020 een maximale huurverhoging van 5,1 tot 6,6%. De stijging hangt af van uw inkomen in 2018.

Vesteda moet huurders met een gereguleerd huurcontract ten minste twee maanden voor ingang van de huurverhoging (1 juli) informeren, dus vóór 1 mei 2020. Vesteda verstuurt de huurverhogingsbrief uiterlijk eind april naar de huurders.

Geliberaliseerde huurcontracten
Vesteda is niet verplicht tot het versturen van een huurverhogingsbrief aan huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Vesteda wil huurders echter tijdig en correct informeren over de huurverhoging. Om die reden ontvangen huurders met een geliberaliseerd huurcontract ook een huurverhogingsbrief. Deze huurders moeten hun brief uiterlijk 1 maand voor de huurverhoging (1 juli) ontvangen. Vesteda verstuurt de huurverhogingsbrief voor eind mei naar de huurders.

Wanneer heb ik een gereguleerd huurcontract?

De ingangsdatum van het huurcontract en de daarbij behorende (kale) huurprijs bepalen of er sprake is van een gereguleerde of geliberaliseerde woning. Deze gegevens kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst.

Gereguleerd huurcontract

U heeft een gereguleerd huurcontract wanneer u een sociale huurwoning huurt, hierbij zijn de maximale huurprijzen door de overheid vastgesteld. De overheid stelt ook een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging.  Als de huurprijs bij de start van het huurcontract lager is dan de huurliberalisatiegrens, dan is er sprake van een huurwoning in de gereguleerde sector.

Geliberaliseerd huurcontract

U heeft een geliberaliseerd huurcontract (vrije sectorwoning) als de aanvangshuurprijs van uw woning hoger ligt dan de liberalisatiegrens. Bij een huurwoning met een geliberaliseerd huurcontract gelden andere regels en afspraken dan bij een gereguleerd huurcontract. Bij een woning met een geliberaliseerd huurcontract stelt de overheid geen maximumverhoging vast. Het huurverhogingspercentage is vastgelegd in de huurovereenkomst.

In onderstaande tabel staan de huurliberalisatiegrenzen per jaar. Kijk voor meer informatie en eisen op www.rijksoverheid.nl.

Tabel Huurliberalisatiegrenzen

Interim-maatregel

Nieuwe maatregel

jaargang*

Huurprijs

jaargang*

Huurprijs

1989
1990
1991
1992
1993

≥ ƒ 750,00 (€ 340,34)
> ƒ 775,00 (€ 351,68)
> ƒ 820,00 (€ 372,10)
> ƒ 865,42 (€ 392,71)
> ƒ 913,33 (€ 414,45)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

> ƒ 963,75 (€ 437,33)
> ƒ 1.007,50 (€ 457,18)
> ƒ 1.047,92 (€ 475,53)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.085,00 (€ 492,35)
> ƒ 1.107,00 (€ 502,33)
> ƒ 1.149,00 (€ 521,39)
> ƒ 1.193,00 (€ 541,36)
> € 565,44
> € 585,24
> € 597,54
> € 604,72
> € 615,01
> € 621,78
> € 631,73
> € 647,53
> € 647,53
> € 652,52
> € 664,66
> € 681,02
> € 699,48
> € 710,68
> € 710,68
> € 710,68
> € 710,68
> € 720,42
> € 737,14

Bent u van mening dat u een huurverhogingsbrief heeft ontvangen voor een gereguleerde woning en heeft u volgens onderstaand schema een geliberaliseerde woning, dan kunt u dit melden via Mijn Vesteda.

Log in mijn vesteda

Wat moet er in een huurverhogingsbrief staan?

Bij een gereguleerd huurcontract moet Vesteda u minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging een huurverhogingsvoorstel sturen. U moet dit voorstel dus uiterlijk 30 april hebben ontvangen, als de huurverhoging op 1 juli ingaat.

In de huurverhogingsbrief moeten de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

 • ingangsdatum van de huurverhoging
 • huidige en nieuwe kale huurprijs
 • percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of en sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (inclusief een inkomensindicatie van de Belastingdienst)
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging is ingediend bij de Huurcommissie, op grond van onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract worden geen eisen gesteld aan een eventuele huurverhogingsbrief.

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?

Inkomen tot 43.574 euro: 5,1%
Als het inkomen van uw huishouden in 2018 minder of gelijk was aan 43.574 euro, dan kan de huur van uw woning op 1 juli 2020 hooguit met 5,1% worden verhoogd. Dit percentage bestaat uit 2,5% verhoging en een inflatiecorrectie van 2,6%.

Inkomen boven 43.574 euro: 6,6%
In de volgende gevallen kan de huur met meer dan 5,1%, maar tot een maximum van 6,6%:

 • het inkomen van uw huishouden in 2018 is hoger dan 43.574 euro
 • in het huishouden heeft niemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
 • het huishouden bestaat uit maximaal drie personen.

Als uw huur met meer dan 5,1% (tot een maximum van 6,6%) stijgt, dan moet een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij het huurverhogingsvoorstel worden gevoegd. Uit die verklaring moet blijken dat het inkomen van uw huishouden in 2018 hoger was dan 43.574 euro.

Uitzonderingen
Er is dus een aantal uitzonderingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:

 • huishoudens waarvan één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging (meestal 1 juli)
 • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit vier of meer personen
 • chronisch zieken en mensen met een beperking
Heeft Vesteda dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd?

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Dit betekent dat wij geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Hoe komt Vesteda aan mijn inkomensgegevens?

Vesteda is woningeigenaar. Om die reden kan Vesteda een inkomensindicatie opvragen van een huurder als de maximale huurprijs van de woning, op basis van het aantal punten per 1 juli 2020, nog niet is bereikt.

De Belastingdienst verstrekt geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. De Belastingdienst kan overigens niet aangeven of een huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en mensen met een beperking behoort, omdat zij niet beschikt over deze gegevens. Deze aangewezen groep kan bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging.

Hoe wordt de samenstelling van het huishouden vastgesteld?

De samenstelling van het huishouden wordt bepaald op de voorgestelde datum van de huurverhoging (1 juli) en wordt gebaseerd op het aantal bewoners dat bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven.

Hoe wordt het huishoudinkomen berekend?

Het huishoudinkomen bestaat uit het gezamenlijk inkomen (verzamelinkomen 2018) van de huurder en alle andere bewoners van de woning. Hierin tellen alleen bewoners mee, die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven.

Inwonende jongeren

Van inwonende jongeren, die op 1 januari 2020 nog geen 23 jaar zijn, wordt alleen het inkomen meegeteld dat hoger ligt dan het minimumloonniveau 2018.

Wanneer en waar kan ik bezwaar indienen tegen de huurverhoging?

Gereguleerd huurcontract

Bij een gereguleerd huurcontract kunt u bezwaar maken bij Vesteda. Als Vesteda uw bezwaar ongegrond verklaart wordt u bezwaar voorgelegd aan de Huurcommissie.

Voorwaarden voor bezwaar

Als huurder met een gereguleerd huurcontract kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs van het puntensysteem te liggen.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 • Uw verhuurder wil binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • U heeft het nieuwe huurprijsvoorstel minder dan twee maanden voor de ingangsdatum ontvangen.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd wegens ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.

Bezwaar vanwege te laag inkomen

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging:

 • Uw inkomen is te laag of is gedaald.
 • Uw huishouden heeft één of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
 • Uw huishouden bestaat uit meer dan drie personen.
 • U bent chronisch ziek of u heeft een beperking.

Geen mogelijkheden voor bezwaar 

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken tegen huurverhoging:

 • De huurverhoging voor uw woning is minder dan 5,1%. Overigens: als de huurverhoging minder is dan 5,1%, maar als uw huur hierdoor wél boven de maximale huurprijs komt, is bezwaar wel mogelijk.
 • Bij onderhoudsgebreken.

Bij een geliberaliseerd huurcontract; hiervoor moet u naar de kantonrechter.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Gereguleerd huurcontract

Als u het niet eens bent met de huurverhoging dan kunt u uw bezwaar schriftelijk indienen bij Vesteda. Uw bezwaarschrift moet aan een aantal formele vereisten voldoen, voordat deze in behandeling kan worden genomen. U kunt gebruikmaken van de modelbrief bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Deze kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Wij moeten uw bezwaarschrift voor 30 juni 2020 hebben ontvangen. Na ontvangst van het bezwaarschrift beoordelen wij uw bezwaar.

Wordt uw bezwaar door ons gegrond verklaard, dan sturen wij u een aangepast voorstel. Als wij uw bezwaar ongegrond verklaren, dan informeren wij u hierover. Tevens sturen wij uw bezwaarschrift, binnen zes weken na de ingangsdatum van ons voorstel, naar de Huurcommissie en vragen hen om een officiële uitspraak.

Heeft u bezwaar ingediend, maar wilt u dit bij nader inzien intrekken? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op de website van de Huurcommissie.

Geliberaliseerd huurcontract

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u een geliberaliseerd huurcontract heeft. U kunt dan ook geen bezwaar indienen bij de Huurcommissie. In uw huurovereenkomst staat hoe de huur mag worden verhoogd. U kunt ons uiteraard wijzen op een eventuele verkeerde huurverhoging. Eventuele geschillen over een huurverhoging kunnen aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Een verschil in huurprijs tussen vergelijkbare woningen kan ontstaan door een verschil in de ingangsdatum van het huurcontract of het soort huurcontract (gereguleerd of geliberaliseerd).

De jaarlijkse huurverhoging wordt vooral bepaald door de markthuur. De markthuur wordt vastgesteld aan de hand van:

 • Marktanalyse op basis van marktontwikkelingen
 • Concurrentieanalyse op basis van vergelijkbare woningen/complexen
 • Leeftijd, mutatiegraad en leegstand van woningen (in het complex)
 • Onderhoud, afwerking en ligging van woningen
 • Betaalbaarheid

De ruimte tussen de contracthuur en de markthuur bepaalt de ruimte voor huurverhoging. Binnen deze ruimte houdt Vesteda zich uiteraard aan de wettelijke en contractuele afspraken.

Wat houdt een rappelprocedure in?

Als u uw huurverhoging niet betaalt en geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging bij Vesteda heeft ingediend, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

Rappelbrief

Een rappelbrief is een aangetekende brief met daarin het verzoek om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. U ontvangt een rappelbrief binnen drie maanden na ingang van de huurverhoging.

Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.