Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Ik zoek een woning
  3. Corona maatregelen

Corona maatregelen bij Vesteda

Vesteda neemt maatregelen

Vesteda volgt de maatregelen die het kabinet instelt om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vesteda heeft het kabinetsbeleid vertaald naar specifieke maatregelen voor huurders, medewerkers en leveranciers. Als vuistregel houden onze medewerkers en leveranciers altijd een minimale afstand van 1,5 meter van elkaar en van huurders aan.

Onze maatregelen op een rij

Bezichtigen van een leegstaande huurwoning
Onze verhuurmakelaars en -medewerkers nemen vooraf telefonisch contact op met toekomstige huurders die een leegstaande huurwoning willen bezichtigen. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van degene die de woning gaat bezichtigen. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.

Bezichtigen van een bewoonde huurwoning
Als een huurder het huurcontract heeft opgezegd is een bezichtiging van de bewoonde huurwoning door een nieuwe huurder alleen mogelijk als beide partijen instemmen met een bezichtigingsafspraak. Ook in dit geval worden onze voorzorgsmaatregelen van te voren toegelicht en wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.

Inspecteren van een huurwoning
Na het opzeggen van het huurcontract vindt telefonisch overleg plaats met de bestaande huurder om de huidige staat van de huurwoning te kunnen inspecteren. Deze inspectie bestaat uit een voor- en eindinspectie. De voorinspectie vindt in veel gevallen fysiek plaats, tenzij op dat moment niet kan worden voldaan aan alle voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen worden voorafgaand aan een inspectie tijdens het telefonisch overleg met de huurder besproken. De huurder wordt gevraagd om tijdens de voorinspectie alleen thuis te zijn en minimaal 1,5 meter afstand te houden. Bij verkoudheidsklachten van de huurder of Vesteda-medewerker kan een voorinspectie eventueel via videobellen worden uitgevoerd.
Ook bij een eindinspectie wordt vooraf contact opgenomen met de huurder en worden de voorzorgsmaatregelen opnieuw besproken. De huurder wordt gevraagd om tijdens de eindinspectie alleen thuis te zijn en minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Opleveren van een nieuwe huurwoning
Na het ondertekenen van een huurcontract vindt telefonisch overleg plaats met de huurder om de oplevering van de nieuwe huurwoning door te nemen. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst of wordt er gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Ook wordt de huurder gevraagd om bij de oplevering alleen te komen.

Uitvoeren van reparaties en het afhandelen van storingen
Onze leveranciers en medewerkers van de technische dienst nemen vooraf telefonisch contact op met huurders die een reparatieverzoek indienen of een storing melden. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en er wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van de huurder. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.

Maandelijkse huurbetaling
Op dit moment is een eigen plek om te wonen nog belangrijker dan ooit. Vesteda ondersteunt tijdens de coronacrisis financieel-getroffen huurders met een maatwerkoplossing, zoals uit- of eventueel zelfs afstel van een huurbetaling. Daarnaast geldt een aantal generieke maatregelen:

  • Huurders die vanwege de corona-maatregelen in acute huurbetalingsproblemen komen, hoeven niet te vrezen voor huisuitzetting.
  • Huurders die huurachterstand oplopen, betalen geen wettelijke incassokosten. Vesteda berekent overigens nooit incassokosten, zolang achterstallige huurtermijnen bij Vesteda in behandeling zijn.
  • Huurders met een tijdelijk huurcontract wordt, waar mogelijk, een verlenging aangeboden.

Jaarlijkse huurverhoging
Vesteda beperkt op 1 juli de huurverhoging voor alle huurders. Voor gereguleerde huurwoningen geldt alleen een inflatiecorrectie; voor geliberaliseerde huurwoningen wordt de huur verhoogd met inflatie + maximaal 1%. Een huurdersbrief met deze informatie is toegevoegd aan de jaarlijkse huurverhogingsbrief, die inmiddels aan alle Vesteda-huurders is verstuurd.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Welke maatregelen nemen wij om verdere verspreiding te voorkomen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Ik kan de huur niet betalen vanwege de corona-crisis. Wat moet ik doen?

Op dit moment is een eigen plek om te wonen nog belangrijker dan ooit. Komt u door de corona-maatregelen in acute huurbetalingsproblemen? 

Vesteda ondersteunt tijdens de corona crisis financieel-getroffen huurders met een maatwerkoplossing, zoals uit- of eventueel zelfs afstel van een huurbetaling. Daarnaast geldt een aantal generieke maatregelen:

  • Huurders die vanwege de corona-maatregelen in acute huurbetalingsproblemen komen, hoeven niet te vrezen voor huisuitzetting.
  • Huurders die huurachterstand oplopen, betalen geen wettelijke incassokosten. Vesteda berekent overigens nooit incassokosten, zolang achterstallige huurtermijnen bij Vesteda in behandeling zijn.
  • Huurders met een tijdelijk huurcontract wordt, waar mogelijk, een verlenging aangeboden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Vesteda via collections@vesteda.com.

Ik heb een afspraak met een Vesteda-medewerker. Welke corona richtlijnen hanteren jullie?

Vesteda volgt de RIVM richtlijnen met betrekking tot het coronavirus.

1,5 meter afstand
Tijdens de afspraak op locatie volgen wij strikt de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat wij tijdens de afspraak geen handen schudden en op 1,5 meter afstand zullen blijven. Deze 1,5 meter grens dient gewaarborgd te kunnen blijven op de locatie.

Maximaal 3 personen aanwezig
Daarnaast mogen er maximaal 3 personen op de locatie aanwezig te zijn. Hierdoor kunnen we de 1,5 meter afstand grens beter waarborgen. Mocht dit niet het geval zijn, heeft onze medewerker ook de mogelijkheid de afspraak op locatie af te breken.

Annuleer de afspraak bij lichte klachten
Heeft u lichte klachten zoals verkoudheid of hoesten, dan kunnen wij de afspraak niet laten doorgaan. Wij vragen u om de afspraak te annuleren. Hiervoor rekenen wij geen annuleringskosten.

De Vesteda medewerker zal u voorafgaand aan de afspraak op de hoogte brengen van de maatregelen die op dat moment gelden.

Er wordt een reparatie uitgevoerd in mijn woning. Welke corona maatregelen hanteert de leverancier?

Vesteda heeft het kabinetsbeleid vertaald naar specifieke maatregelen voor huurders, medewerkers en leveranciers. Vuistregel is dat onze medewerkers en leveranciers altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en van huurders.

Onze leveranciers en medewerkers van de technische dienst nemen vooraf telefonisch contact op met huurders die een reparatieverzoek indienen of een storing melden. Hierbij worden onze voorzorgsmaatregelen toegelicht en er wordt geïnformeerd naar eventuele verkoudheidsklachten van de huurder. Bij verkoudheidsklachten wordt de afspraak verplaatst.