Vesteda  >  Investor Relations beleid

Investor Relations beleid

Open en transparante dialoog. Tijdige, volledige en eenduidige informatie.

Actief Investor Relations beleid

Vesteda heeft een actief investor relations beleid. Voorop staat een continue communicatie met beleggers, zowel met de verschaffers van het vreemd vermogen als met de participanten. Vesteda geeft op transparante wijze inzicht in haar strategie, financiële en operationele resultaten, en operationele en marktontwikkelingen door regelmatig bijeenkomsten met beleggers te organiseren, door het publiceren van kwartaalrapportages en via persberichten.
Vesteda realiseert liquiditeit voor haar beleggers door het samenbrengen van een brede groep van institutionele beleggers met een lange termijn visie en het voeren van een actief investor relations beleid. Op dit moment participeren negentien institutionele beleggers in Vesteda.
Lees meer over Vesteda in het Vesteda Jaarverslag.

InvestorWeb

Via InvestorWeb voorziet Vesteda haar participanten elk kwartaal van financiële updates. U kunt inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.