Vesteda  >  Kerncijfers

Kerncijfers

Kerncijfers 2015

 FY 2015

FY 2014

Opbrengsten (in € mln)    
Theoretische bruto huur

245

248

Huurderving

(8)

(11)
Bruto huuropbrengsten

237

237
Exploitatiekosten

(60)

(62)
Overige opbrengsten

(1)

1
Netto huuropbrengsten

176

176
Brutomarge projectontwikkeling

-

4
Verkoopresultaat

14

20
Managementlasten

(16)

(21)
Rentelasten (inclusfief amortisatie financieringskosten)

(38)

(53)

Afwikkelen derivatenpositie

(14)

(12)
Gerealiseerd resultaat (voor belastingen)

122

114
Ongerealiseerd resultaat

169

22
Resultaat voor belastingen

291

136
Operationele resultaat

 25

 (4)
Totaal resultaat (comprehensive)

316

132

 31-12-15

 31-12-14

Balans (in € mln)    
Balanstotaal

3.839

3.667

Eigen vermogen

 2.629

2.262

Leningen

 1.098

1.265

Leverage ratio (in %)

28,6

34,5

 

FY 2015 

FY 2014 

Vreemd vermogen (in € mln)

 

Rentelasten

 36

  47

EBITDA

 160

156

Direct naar ...

Meer informatie

Lees meer over Vesteda in het Vesteda Annual Report.

Contact Investor Relations

Investor Relations Officer

Highlights 2015

Average monthly rent

Interest expenses (including amortised fees)

Loss of rent

Total return (excl. revaluations on derivatives)

Management expenses

Investment pipeline