Vesteda  >  Corporate Governance

Corporate Governance

Binnen Vesteda is corporate governance ingericht in overeenstemming met de best practice richtlijnen, met nadruk op transparantie en betrokkenheid.
Vesteda Residential Fund FGR is een fonds voor gemene rekening naar nederlandse recht. Het fonds wordt gemanaged door Vesteda Investment Management B.V. De manager is verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie, het dagelijkse management en de administratie van het fonds en het beheerd vermogen. Het Supervisory Committee, bestaande uit minimaal vier leden, houdt toezicht op het fonds. 

Juridische structuur

Vesteda Residential Fund FGR

Vesteda Residential Fund FGR is een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds dat wordt gemanaged door Vesteda Investment Management B.V. De doelstelling van het fonds is het creëren van langetermijnwaarde voor beleggers. Deelname aan het fonds is mogelijk door een belang te nemen in het fonds.

Het fonds is fiscaal transparant. Institutionele beleggers kunnen daarom participeren in Vesteda via een entiteit met een naar eigen inzicht gestructureerde juridische en fiscale structuur.  

Vesteda Investment Management B.V. (manager)

De fondsvoorwaarden schrijven de Vesteda Investment Management B.V. (manager) voor om het fonds overeenkomstig de voorwaarden te managen. De manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en implementatie van de strategie. De Managing Board en medewerkers zijn in dienst van de manager.

Vesteda Finance B.V. en Vesteda Project Development B.V.

Vesteda Finance B.V. is belast met Vesteda’s financierings- activiteiten namens het fonds. Vesteda Project Development B.V. is verantwoordelijk voor het voltooien van de projecten in de pijplijn.

Bewaarders

De bewaarders zijn de juridische eigenaren van het vastgoed in het fonds. Het fonds is de economische eigenaar.