Vesteda  >  Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vesteda heeft een langetermijnvisie en -strategie waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Vesteda en Corporate Sustainability and Social Responsibility (CSSR)

De CSSR doelen van Vesteda zijn afgeleid van de ondernemingsdoelstellingen en zijn in lijn met onze missie. Ons CSSR plan is een integraal onderdeel van ons business plan en komt daarom tot uitdrukking in alle bedrijfsactiviteiten. Vesteda is ervan overtuigd dat alle inspanningen op het vlak van CSSR zowel direct als indirect bijdragen aan versterking, verbetering en (maatschappelijke) verantwoording van het fonds. 

Wij hebben onze nieuwe CSSR doelen vastgelegd in het CSSR plan. Hierbij hanteren wij het ESG model - Environmental, Social, Governance: 

Doel 1. Environment – Verhogen van duurzame prestaties

Dit doel houdt in dat we onze prestaties op het gebied van duurzaamheid continu willen verbeteren. Duurzame prestaties zorgen ervoor dat Vesteda een aantrekkelijk fondsprofiel behoudt. Tevens draagt het bij aan de optimalisatie van het rendement. Onze strategie is:
  • We investeren om de energie prestaties van onze complexen te verbeteren. Eind 2020 heeft maximaal 20% van onze woningen energielabel D. Minimaal 80% van onze woningen heeft energielabel A, B of C.
  • We meten en managen het energieverbruik van onszelf en waar mogelijk van onze huurders. Wij verminderen dit verbruik structureel door het toepassen van duurzame verbeteringen zoals ledverlichting en aanbrengen van isolatie. De energie die we gebruiken willen we van de meeste duurzame bron, zoals van zonnepanelen op onze eigen complexen.

Doel 2. Sociaal – Betrokken personeel en maatschappelijk betrokken organisatie

Met dit doel richten we ons op toename van de bewustwording, participatie en verantwoordelijkheid op gebied van duurzaamheid en CSSR. We willen het bewustzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers bij het behalen van de CSSR doelstellingen, als integraal onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen, bevorderen. Daarnaast willen we onze maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschappen die wij bedienen verder vergroten. Onze strategie is: 
  • We verweven duurzaamheid volledig in alle aspecten van onze business. Het is bijvoorbeeld een vast onderwerp op de management agenda en bij de beoordeling van ons personeel.  
  • We stellen een sociaal beleids- en communicatieplan op, zodat we onze maatschappelijke activiteiten gestructureerd kunnen implementeren en verder kunnen verbeteren. 
  • We ondersteunen stakeholders in het maken van duurzame keuzes. We organiseren bijvoorbeeld buurtdagen met een duurzaam informatief thema.

Doel 3. Governance – Verantwoord ondernemen en transparante organisatie

Dit doel houdt in dat we willen voldoen aan de hoogst mogelijk standaard bij het rapporteren over onze CSSR activiteiten en de voortgang die we maken op het gebied van duurzaamheid. Onze strategie is:
  • We rapporteren in ons jaarverslag op basis van de GRI-G4 standaard over ons CSSR beleid. 
  • We zijn transparant over onze voortgang op het gebied van duurzaamheid en rapporteren hier gestructureerd over.
  • We participeren in een internationale benchmark (GRESB) en verbeteren daarin continu onze score. Hierbij is GRESB een middel, geen doel. 
Laatst gewijzigd op: 04-04-2019

Direct naar...

Meer informatie

In het Vesteda Annual Report worden de doelstellingen van het CSSR-beleid en de geboekte voortgang uiteengezet.