Vesteda  >  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vesteda heeft een langetermijnvisie en -strategie waarin MVO een belangrijke rol speelt.

Vesteda en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De MVO doelen van Vesteda zijn afgeleid van de ondernemingsdoelstellingen en zijn in lijn met onze missie. Ons MVO plan is een integraal onderdeel van ons business plan en komt daarom tot uitdrukking in alle bedrijfsactiviteiten. Vesteda is ervan overtuigd dat alle inspanningen op het vlak van MVO zowel direct als indirect bijdragen aan versterking, verbetering en (maatschappelijke) verantwoording van het fonds. 

Wij hebben onze nieuwe MVO doelen vastgelegd in het MVO plan 2016 – 2020. Hierbij hanteren wij het ESG model - Environmental, Social, Governance: 

Doel 1. Environment – Verhogen van duurzame prestaties

Dit doel houdt in dat we onze prestaties op het gebied van duurzaamheid continu willen verbeteren. Duurzame prestaties zorgen ervoor dat Vesteda een aantrekkelijk fondsprofiel behoudt. Tevens draagt het bij aan de optimalisatie van het rendement. Onze strategie is:
  • We investeren om de energie prestaties van onze complexen te verbeteren. Eind 2020 heeft maximaal 20% van onze woningen energielabel D. Minimaal 80% van onze woningen heeft energielabel A, B of C.
  • We zorgen ervoor dat de bouw van onze nieuwe complexen, en het onderhoud van onze bestaande complexen duurzaam en milieuverantwoord plaatsvindt. We leggen deze eisen ook neer bij onze business partners en leveranciers. 
  • We verminderen ons verbruik van grondstoffen, en we minimaliseren de negatieve impact van ons gebruik van grondstoffen. We meten en managen het energie– en grondstoffenverbruik van onszelf en waar mogelijk van onze huurders.

Doel 2. Sociaal – Betrokken personeel en maatschappelijk betrokken organisatie

Met dit doel richten we ons op toename van de bewustwording, participatie en verantwoordelijkheid op gebied van duurzaamheid en MVO. We willen het bewustzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers bij het behalen van de MVO doelstellingen, als integraal onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen, bevorderen. Daarnaast willen we onze maatschappelijke bijdrage aan de gemeenschappen die wij bedienen verder vergroten. Onze strategie is: 
  • We verweven duurzaamheid volledig in alle aspecten van onze business. Het is bijvoorbeeld een vast onderwerp op de management agenda en bij de beoordeling van ons personeel.  
  • We stellen een sociaal plan op, zodat we onze maatschappelijke activiteiten gestructureerd kunnen implementeren en verder kunnen verbeteren. 

Doel 3. Governance – Verantwoord ondernemen en transparante organisatie

Dit doel houdt in dat we willen voldoen aan de hoogst mogelijk standaard bij het rapporteren over onze MVO activiteiten en de voortgang die we maken op het gebied van duurzaamheid. Onze strategie is:
  • We rapporteren in ons jaarverslag op basis van de GRI-G4 standaard over ons MVO beleid. 
  • We zijn transparant over onze voortgang op het gebied van duurzaamheid en rapporteren hier gestructureerd over.
  • We participeren in een internationale benchmark (GRESB) en verbeteren daarin continu onze score. Hierbij is GRESB een middel, geen doel. 
Laatst gewijzigd op: 10-05-2016

Direct naar...

Meer informatie

In het Vesteda Annual Report worden de doelstellingen van het MVO-beleid en de geboekte voortgang uiteengezet.

logo duurzaamheid vesteda