Vesteda  >  Managing Board  >  Gertjan van der Baan - CEO

G.S. (Gertjan) van der Baan - 1968

Gertjan van der Baan werd in januari 2014 benoemd tot CEO van Vesteda.

CEO, Nederlandse nationaliteit

Verantwoordelijkheden Asset Management, Property Management, Human Resources, Facilities en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Benoemd januari 2014, tweede zittingstermijn eindigt in december 2021.

Meer informatie