Vesteda  >  Managing Board  >  Gertjan van der Baan - CEO

G.S. (Gertjan) van der Baan - 1968

Gertjan van der Baan werd in januari 2014 benoemd tot CEO van Vesteda.

CEO, Nederlandse nationaliteit

Verantwoordelijkheden Asset Management, Property Management, Human Resources, Facilities en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Benoemd januari 2014, einde eerste zittingstermijn december 2017

Meer informatie