Vesteda  >  Strategie en doelstellingen

Strategie en doelstellingen

Strategische doelstellingen van Vesteda

  • Bieden van een aantrekkelijk fondsprofiel 
  • Optimaal portfolio management 
  • Behoud van een professionele en kostenefficiënte organisatie
  • Optimalisatie van rendement

Missie en strategie

Vesteda is een betrouwbare woningbelegger die haar huurders gedurende hun gehele wooncyclus een goede kwaliteit van wonen biedt.
 
Vesteda richt zich op het midden huursegment en heeft vaak de mogelijkheid om haar huurders binnen hun zoekgebied meerdere alternatieven tegen een redelijke prijs te bieden.

Vesteda’s strategie richt zich op de groei van de portefeuille en een verbetering van de performance met als gevolg een hoger rendement en toegenomen liquiditeit tezamen met tevreden huurders.

Het is onze ambitie om het best presterende woningbeleggingsfonds in Nederland zijn.

Direct naar ...

Meer informatie

Lees meer over de strategie en doelstellingen van Vesteda in het Vesteda Annual Report
Woningtekort in 2020 (als % van de voorraad in 2015)
Bron: Vesteda Jaarverslag 2015, Market Developments