Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. Home
 2. Privacy & cookies

Privacy & cookies

Hoe beschermen we uw privacy?

Cookies op vesteda.com

Privacyverklaring

Vesteda respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen. ​In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en hoe we uw privacy beschermen. In ons cookiebeleid lichten we toe welke cookies wij gebruiken en met welk doel wij de cookies inzetten.

Vesteda verwerkt in verschillende situaties persoonsgegevens van u:

 • Als u Vesteda.com of een andere website van Vesteda bezoekt;
 • Als u geïnteresseerd bent in het huren van een woning van Vesteda;
 • Als u een bezoeker, leverancier of andere derde bent;
 • Als u huurder bent bij Vesteda;
 • Als een huurder gegevens over u aan ons heeft gegeven.

VOOR BELANGSTELLENDEN, KANDIDAAT HUURDERS EN DERDEN

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen:

1. Privacyverklaring in het kort
Hierin leest u snel: 
 • welke organisatie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wat de belangrijkste persoonsgegevens zijn die wij verwerken;
 • hoe u ons kunt bereiken als u vragen hebt over privacy.
2.    Uitgebreide privacyverklaring
Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide privacyverklaring. Daarin beantwoorden wij de volgende vragen:
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 • Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
 • Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
 • Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe neemt u contact op met Vesteda?

1. IN HET KORT

Privacyverklaring in het kort

Verantwoordelijke organisatie
Vesteda Investment Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan De Boelelaan 759, 1082 RS in Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071789.
 
Belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Dit zijn de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

Als u een website van Vesteda bezoekt, dan verwerken wij deze gegevens:
- uw klikgedrag en andere marketinggegevens waarvoor u toestemming geeft via de cookiebanner;
- gegevens over uw apparaat.

Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda, dan verwerken wij deze gegevens:
- gebruikersnaam en wachtwoord;
- voor- en achternaam;
- geslacht;
- e-mailadres;
- uw woonvoorkeuren / criteria;
- de woning(en) die u opslaat of waarvoor u zich aanmeldt;
- uw taalvoorkeur.

Als u een bezichtiging aanvraagt dan kunnen wij, naast de gegevens die hierboven al staan, de volgende extra gegevens van u en een eventuele partner of medehuurder nodig hebben:
- adres;
- volledige voornamen;
- telefoonnummer;
- geboortedatum;
- gezinssamenstelling en burgerlijke staat;
- financiële gegevens;
- werksituatie;
- branche waarin u werkzaam bent;
- huidige woonsituatie;
- legitimatietype en documentnummer;
- de periode waarvoor u de woning wilt gaan huren.

Als u een optie neemt op een woning en/of een woning gaat huren dan verwerken wij, naast de bovenstaande gegevens, mogelijk de volgende gegevens van u en een eventuele partner of medehuurder:
- kopie van uw identiteitsbewijs inclusief het nummer daarvan (geen Burgerservicenummer);
- werkgeversverklaring en kopie arbeidsovereenkomst;
- gegevens ten aanzien van betaling;
- gegevens ten aanzien van inkomen, vermogen en schulden;
- andere documenten die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de geschiktheid van u als huurder;
- resultaten van diverse wettelijke verplichte onderzoeken;
- contractvoorwaarden en ingangsdatum huur.

Om te zien welke gegevens wij nog meer (mogelijk) verwerken en waarvoor wij deze gegevens allemaal nodig hebben verwijzen wij u graag naar de uitgebreide privacyverklaring.


Hebt u vragen over privacy?
In de uitgebreide privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:
Vesteda Investment Management B.V.
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM
Wanneer u van mening bent dat uw verzoek niet goed in behandeling is genomen of als u een klacht hebt neem dan contact met ons op. Dan proberen wij het samen met u zo snel mogelijk op te lossen. U hebt daarnaast ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De privacy wetgeving (AVG) geeft u de volgende rechten:
• Recht op informatie
• Recht op inzage
• Recht op correctie
• Recht op beperking
• Recht om bezwaar te maken
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens
• Recht om vergeten te worden2. UITGEBREID

Uitgebreide privacyverklaring

In deze uitgebreide privacyverklaring beantwoorden wij de volgende vragen:
 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
 3. Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 5. Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
 6. Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
 7. Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
 8. Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?
 9. Wat zijn uw rechten?
 10. Hoe neemt u contact op met Vesteda?

1. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens bevatten informatie die direct over iemand gaat, of die naar die persoon te herleiden is. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
Vesteda verwerkt persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, wissen of vernietigen. Dat kan voor een deel of volledig automatisch gebeuren. En dat kan ook handmatig gebeuren.

3. Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
Vesteda verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. Dat is in de volgende gevallen:

Als u met Vesteda een overeenkomst aan zou willen gaan
Heeft u een interessante woning gezien bij Vesteda of u wilt op de hoogte gehouden worden, dan schrijft u zich in als belangstellende. Daarmee gaat u hiervoor een overeenkomst met ons aan en mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij informeren u dan over de woningen waar u interesse in heeft, wij communiceren over bezichtigingen en gebruiken de gegevens om te beoordelen wie er uitgenodigd wordt voor een bezichtiging, wij bepalen wie uiteindelijk een woning gegund krijgt en wij gebruiken de gegevens voor het aangaan van de huurovereenkomst.

Als u Vesteda duidelijk toestemming hebt gegeven
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In uw profiel zijn velden aangemerkt als niet verplicht, als u deze invult, geeft u ons toestemming voor het gebruik van die gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang uw profiel actief is of u de gegevens zelf verwijderd.

Als u een woning niet krijgt toegewezen, kunt u uw gegevens en documenten nog 3 maanden gebruiken voor een andere woning. Dit betekent dat u voor een nieuwe bezichtiging niet alle stukken weer hoeft in te dienen. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na 3 maanden. U krijgt binnen 3 maanden een email waarin uw gevraagd wordt of u wilt dat de stukken langer bewaard worden. Als u daarvoor kiest, worden de stukken 1 jaar bewaard.

Als u niet meer geïnteresseerd bent, kunt u zich uitschrijven op hurenbij.vesteda.com in het menu privacy. Uw gehele profiel wordt dan verwijderd.

Ook als u documenten of gegevens upload waarvan u denkt dat ze relevant kunnen zijn voor de gunning van een woning, geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze documenten of gegevens. Wij behandelen echter eerst de verplichte stukken waarom wordt gevraagd.

Als Vesteda een wettelijke plicht heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daartoe verplicht zijn bij wet.

Als Vesteda een gerechtvaardigd belang heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging, voor een goede bedrijfsvoering, of om diefstal en fraude te voorkomen.

Ook vragen wij bij gewilde woningen sommige gegevens van u vóór de bezichtiging om het proces daarmee efficiënter in te richten. Het blijkt namelijk dat er anders veel bezichtigingen onnodig plaats vinden, dat is voor u vervelend, maar ook voor de vertrekkende huurder. Wij willen dus alleen bezichtigingen doen met mensen die daadwerkelijk kunnen en willen huren.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen.
 
Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda
Wilt u op de hoogte blijven van binnenkort beschikbare huurwoningen? Of uw zoekprofiel opslaan? Dan verwerken wij deze persoonsgegevens:
- gebruikersnaam en wachtwoordhash;
- voor- en achternaam;
- geslacht;
- e-mailadres;
- woonwensen;
- gewenste huurtermijn;
- gegevens over uw persoonlijke leefsituatie;
- de woning(en) die u opslaat of waarvoor u zich aanmeldt;
- de inhoud van berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt aan klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord;
- gegevens over uw apparaat, zoals IP-adres (en de daarmee verbonden onnauwkeurige locatiegegevens), internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen;
- gegevens over het gebruik van de website;
- of u updates per mail wilt ontvangen.

Als u een bezichtiging voor een woning aanvraagt
Wilt u huurwoning bezichtigen? Dan verwerken wij, naast de bovenstaande gegevens, (afhankelijk van de specifieke huurwoning) de volgende persoonsgegevens van u (en eventueel uw partner of medehuurder):
- initialen en titulatuur;
- volledige voornamen;
- adres;
- telefoonnummer;
- geboortedatum;
- gezinssamenstelling en burgerlijke staat;
- financiële gegevens;
- gegevens van wie uw eventueel medehuurder is (o.a. NAW, contactgegevens en geslacht);
- werksituatie (loondienst en contractsoort/ondernemer/ gepensioneerd);
- uw huidige woonsituatie (huurder, woning verkocht, woningbezitter, inwonend);
- legitimatietype en documentnummer;
- de periode waarvoor u de woning wilt gaan huren;
- land van herkomst;
- nationaliteit;
- de woning die u wilt bezichtigen;
- beelden van deur- of beveiligingscamera’s.

Bij woningen waar veel interesse voor is of waar een korte opvolgtijd is, kunnen wij vóór de bezichtiging al verdere gegevens of stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor de toewijzing van een woning.

Wilt u een woning huren en/of een optie nemen op een woning bij Vesteda?
Vesteda verhuurt en verkoopt woningen. Als huurder heeft u de mogelijkheid van een optie op de woning. In beide gevallen verwerken wij bij het aanmaken van een huurcontract of bij het aanvragen van een optie op een woning, naast de eerder genoemde gegevens, ook de onderstaande persoonsgegevens van u (en eventueel van uw partner of medehuurder):
- een kopie van uw legitimatiebewijs inclusief het documentnummer (geen Burgerservicenummer);
- de betreffende woning, met alle daarbij behorende gegevens;
- financiële gegevens (zoals over inkomen, borgstelling, vermogen en schulden / financiële verplichtingen);
- gegevens betreffende uw werkgever (als dit van toepassing is);
- werkgeversverklaring of kopie arbeidsovereenkomst indien u in loondienst bent;
- gegevens ten aanzien van betaling (wijze van betaling, IBAN en een verificatie daarvan (bijv. kopie bankafschrift));
- gegevens ten aanzien van alimentatie of scheiding;
- gegevens ten aanzien van uw onderneming, omzet en inkomenszekerheid;
- gegevens ten aanzien van een uitkering;
- een waarheidsverklaring;
- branche waarin u werkzaam bent;
- een foto van u (voor het controleren van uw identiteit in persoon);
- verklaring over een zorgindicatie;
- uitkomsten van een klant- en kredietonderzoek;
- andere verklaringen van u of een derde;
- als u eerder huurder geweest bent, dan verwerken wij ook gegevens van onze eerdere ervaringen met u (voor zover wij die nog hebben);
- handtekening en andere ondertekening gegevens;
- andere gegevens en documenten die u ons verstrekt.

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren:
• Om u op de juiste manier aan te spreken.
• Om u op de hoogte houden van passende woningen.
• Om de behoefte van onze bezoekers en gebruikers beter begrijpen en onze dienstverlening hierop af te stemmen.
• Om onze websites te laten functioneren en gebruikers toegang te geven tot hun eigen gegevens.
• Om op diverse manieren contact met u te onderhouden en afspraken te maken.
• Om een financiële toets en kredietwaardigheidstoets te doen en te controleren of u in staat bent om een woning te huren. 
• Om u in staat te stellen een woning te bezichtigen.
• Om een huurdersonderzoek te doen om om te beoordelen of u voldoet aan ons huurbeleid en om te bepalen wie een woning gegund krijgt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze huurvoorwaarden.
• Om uw identiteit te controleren. Daarvoor gebruiken wij diverse persoonlijke gegevens, waaronder de kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij oplevering van een woning controleren wij of de huurder echt de persoon op de pasfoto in het paspoort of op de identiteitskaart is.
• Om een huurovereenkomst met u te sluiten. Wij gebruiken dan uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van deze overeenkomst. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze privacy verklaring voor huurders.
• Om toegangspasjes voor onze huurders te maken. Wij verhuren, beheren en onderhouden verhuurbare eenheden zoals woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages en gebruiken uw gegevens daarvoor.
• Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.
• Wij halen uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken die wij gebruiken als management stuurinformatie.
• Om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de AFM, FIU, belastingdienst, politie en gemeenten.
• Om management stuurinformatie te vergaren halen wij uit uw gegevens en die van alle andere (potentiële) huurders ook statistieken.
• Om onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
• Om wijzigingen in beleid, documenten en onze diensten te melden.
• Om vragen, klachten en verzoeken te registreren en af te handelen.
• Om beveiligings- en gebruiksincidenten te voorkomen of af te handelen.

Als u op de negatieve lijst staat
Vesteda houdt voor eigen gebruik een negatieve lijst bij. Op deze lijst staan personen aan wie wij niet (meer) willen verhuren. Bijvoorbeeld omdat wij hebben vastgesteld dat ze niet eerlijk zijn geweest toen ze zich inschreven voor een huurwoning. Of omdat ze zich niet aan de regels van de huurovereenkomst hielden. Of omdat ze als huurders ongewenst gedrag vertoonden.
 
Wij denken heel zorgvuldig na voordat we iemand op de negatieve lijst plaatsen. Daarbij bekijken we onder meer hoe ernstig het gedrag was. Ook kijken we naar de kans dat de huurder dezelfde problemen zal veroorzaken bij een andere verhuurder. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze privacy verklaring voor huurders.

5. Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende gevallen delen met andere partijen. In alle gevallen zullen we zo min mogelijk gegevens verstrekken.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven
Als u bij het bezoeken van onze website toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, dan zullen we de persoonsgegevens waarvoor u toestemming geeft, verstrekken aan de partijen die vermeld zijn in het cookiebeleid.

Als dat nodig is om de huurovereenkomst met u te sluiten
Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met andere partijen om te controleren of u voldoende inkomsten hebt om een woning te huren.
 
Als er een gerechtvaardigd belang 
Vesteda mag uw persoonsgegevens delen als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te delen. Bijvoorbeeld bij misbruik van onze systemen voor het doen van aangifte, melding van misdrijven of een vermoeden daarvan. 

Als dat moet volgens de wet
Volgens de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de AFM, belastingdienst of politie als die daarom vraagt.

Als een andere partij namens u optreedt
Vraagt u aan een andere partij om namens u te communiceren met Vesteda? Bijvoorbeeld een advocaat. Dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze partij.

6. Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
In sommige complexen van Vesteda hangen beveiligingscamera’s of maken wij gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat doen wij om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. Vesteda of een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:
1. na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en / of getuigen te kunnen identificeren;
2. als een betrokkene specifiek verzoekt om inzage in de beelden waarop hij / zij zelf voorkomt;
3. als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

Wij hebben een Beleid Cameratoezicht vastgesteld. Daarin hebben we op heldere wijze vastgelegd wie wanneer toegang heeft tot de beelden en wat de bewaartermijn van beelden is. Deze voorschriften en procedures kunt u opvragen bij de VvE of bij Vesteda.
 
7. Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen en beveiligen. Wij kunnen de effectiviteit van deze beveiligingsmaatregelen helaas niet garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we met derden delen?

Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan als Vesteda.
 
Als het een organisatie is die zelf verantwoordelijk is voor het correct omgaan met de ontvangen persoonsgegevens, dan zijn er voorafgaande afspraken gemaakt of gebeurt dat alleen als er een wettelijke plicht voor is. Denk bijvoorbeeld aan de AFM, belastingdienst, FIU, FIOD, AIVD of politie. Deze organisaties zijn dan zelf verplicht om aan de privacy wet- en regelgeving te voldoen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we delen buiten de EU?
Vesteda deelt persoonsgegevens in beginsel niet met organisaties die zijn gevestigd buiten de EU (of niet EU landen), maar het kan toch voorkomen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen als die persoonsgegevens goed beschermd en beveiligd worden. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat zo is.

8. Hoe lang bewaart Vesteda uw persoonsgegevens?
Voor persoonsgegevens gelden soms wettelijke bewaartermijnen en anders hebben we zelf bewaartermijnen bepaald. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan deze termijnen. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.
 
Dit zijn onze belangrijkste bewaartermijnen:

 • Meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens (en uw account) na 1 jaar inactiviteit.
 • Wijzen wij uw huuraanvraag af omdat u niet eerlijk was bij de aanvraag? Dan bewaren wij uw naam, e-mail-adres en reden van afwijzen maximaal 5 jaar na afwijzing van uw aanvraag.
 • Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die binnen 3 maanden na de afwijzing, tenzij u aangeeft dat wij de gegevens één jaar langer moeten bewaren.
 • Hebben wij uw huurovereenkomst ontbonden omdat u zich niet aan de regels hield? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal 5,5 jaar na het einde van het huurcontract.
 • Gegevens van bezoekers van onze websites worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
 • Gegevens inzake ontvangen klachten en verzoeken bewaren wij 2,5 jaar.

9. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, ze te beperken en over te dragen. Uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd intrekken. Dat betekent dat wij daarvoor wel het recht hadden om uw persoonsgegevens te verwerken, maar daarna niet meer.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten?
Wilt u gebruikmaken van de rechten die hierboven zijn genoemd? Stuur dan een e-mail naar privacy@vesteda.com, of een brief naar: 
Vesteda Investment Management B.V., Postbus 75675, 1070 AR AMSTERDAM

Hebt u een klacht?
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Komen we er niet samen uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.  Hoe neemt u contact op met Vesteda?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda Investment Management B.V.
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als we dat doen, zullen wij u hierover op onze website informeren. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Ons cookiebeleid

Wij vinden het belangrijk dat onze websites gemakkelijk te gebruiken zijn voor onze bezoekers en dat ze technisch goed werken. Daarom maken wij gebruik van cookies. Wat betekent dat voor u als bezoeker? Dat leggen we uit in ons cookiebeleid. Hierin beschrijven we wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken en met welk doel wij de cookies inzetten.

Cookies op vesteda.com

Door gebruik te blijven maken van onze website(s) of door de cookiebanner te sluiten, geeft u ons toestemming om de cookies die we in dit cookiebeleid noemen, te plaatsen en uit te lezen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit de browser kan halen. Hiermee verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen over de informatie die via internet tussen u en Vesteda is uitgewisseld.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij plaatsen de volgende cookies op onze website(s):  Noodzakelijke cookies, Voorkeurscookies, Statistische cookies en Marketingcookies.

Hoe kan ik cookies aanpassen of verwijderen?
De instellingen van uw browser kunt u aanpassen zodat u:

a) een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, of
b) alle cookies of alleen de cookies van derde partijen kunt weigeren.

Cookies in-of uitschakelen
Neem de volgende stappen:
1.       Klik in uw browser, bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Safari, op Instellingen en kies Browsergegevens wissen of verwijderen. Zo verwijdert u uw opgeslagen cookies.
2.       Als u opnieuw de Vesteda-website bezoekt, krijgt u opnieuw de vraag of u cookies wilt accepteren of weigeren. Klik op Weigeren.
 
Vragen
Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons op.