Service
U betaalt maandelijks servicekosten. Hier ziet u waar u deze kosten voor betaalt. Elektrakosten voor algemeen gebruik. Onderhoud algemene verlichting (het vervangen van lampen, tl-buizen en tl-starters, alsmede het verrichten van reparaties aan kapjes en schakelaars). Servicecontract lift. Telefoonkosten lift (alarmering). Servicecontract rioolontstopping. Vuilafvoer en/of oud papier. Glasverzekering (en/of glasfonds). Servicecontract ventilatiesysteem (indien van toepassing). Glasbewassing onbereikbare ramen (buiten). Vervangen lampen algemene ruimten. Onderhoud zonwering. Kleine reparatie hang- en sluitwerk geemschappelijke ruimten. Waterverbruik algemene ruimten t.b.v. schoonmaak algemene ruimten. Servicecontract WTW systeem. Schoonmaak algemene ruimten. Glasbewassing algemene ruimten. Administratiekosten en btw over de geleverde diensten.