Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Vesteda?

Vesteda hanteert inkomensvoorwaarden. U berekent welke huurprijs past bij uw inkomen. De maximale huur is het bruto maandinkomen, gedeeld door 4,5 voor 1 huurder of gedeeld door 5 voor 2 huurders. Standaard geldt een borg van een maand huur. 
 
Bent u in loondienst?
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld, bonussen of andere variabele toeslagen. De arbeidsduur moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
 
Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de netto jaarwinst vóór belasting delen door 12 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.
 
Bent u gepensioneerd ?
U mag 30% bij het beschikbare maandelijks  inkomen optellen om tot het bruto maandinkomen te komen.
 
Extra inkomsten:
Indien u vermogen heeft  dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen.
Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen.
(kinderalimentatie wordt niet meegeteld)
 
Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om tot uw maximale huurprijs te komen.
Wij verhuren geen woningen aan studenten, woningdelers of met garantstellingen van derden.