Heb ik als Vesteda-huurder een huurdersbelangenvereniging? Zo ja, hoe kan ik deze bereiken?

Vesteda heeft een Vereniging Platform van Vesteda-huurdersorganisaties. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vesteda-woningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vesteda-huurders in het algemeen.

Op www.vestedaplatform.nl staat alle informatie over de vereniging en vindt u meer informatie over de diverse huurdersbelangenverenigingen.