Hoe kan het dat huurders van hetzelfde complex verschillende huurverhogingen krijgen?

In een complex kunnen zowel gereguleerde huurovereenkomsten als geliberaliseerde huurovereenkomsten voorkomen. Bij een geliberaliseerde huurovereenkomst bepaalt het jaarlijkse inflatiepercentage en het in de huurovereenkomst bepaalde opslagpercentage de uiteindelijke huurverhoging.
 
Bij gereguleerde huurovereenkomsten bepaalt de inkomensindicatie van de Belastingdienst en het puntenstelsel, zoals bepaald door de overheid, de hoogte van de huurverhoging. Hierdoor kunnen binnen één complex bij huurders verschillende huurverhogingen ontstaan.