Ik heb een geliberaliseerde huurovereenkomst en wil bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Als u bezwaar maakt tegen de huurverhoging, kan de verhuurder geen beroep doen op de Huurcommissie. De verhuurder kan de huurovereenkomst wel opzeggen als u weigert de huurverhoging te betalen. Stemt u niet schriftelijk in met de opzegging, dan kan alleen de rechter de huur beëindigen.