Ik heb een huurgeschil met mijn verhuurder, wat moet ik doen?

Huurgeschillen kunt u alleen aan de rechter voorleggen. De Huurcommissie doet namelijk geen uitspraak over geliberaliseerde huurovereenkomsten. U kunt wel binnen de eerste 6 maanden toetsing van de huurovereenkomst aanvragen bij de Huurcommissie. Het kan zijn dat de Huurcommissie dan een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de woonruimte niet meer geliberaliseerd.