Ik kan de huur niet meer opbrengen, ik wil een verzoek tot huurverlaging indienen.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u bij ons indienen. Als wij niet instemmen met uw verzoek, gaat de huurverlaging niet door. U kunt niet de Huurcommissie om een oordeel vragen. U kunt het huurcontract wel opzeggen, maar dan moet u de woning verlaten. U kunt ook de rechter vragen om de huur te verlagen. Deze zal de huur alleen in bijzondere gevallen verlagen, bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden. Met vragen hierover kunt u terecht bij het Juridisch Loket.