Wat houdt de rappelprocedure in?

Als u geen bezwaarschrift tegen de huurverhoging heeft ingediend bij Vesteda en u heeft uw huurverhoging niet betaald, dan ontvangt u van ons een rappelbrief.

U ontvangt van ons binnen 3 maanden, na ingang van de huurverhoging, een aangetekende brief met de vraag om alsnog in te stemmen met de huurverhoging.  Nadat u de rappelbrief heeft ontvangen, moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak te doen, sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet, dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.