Wat zijn de regels m.b.t. huurverhoging bij geliberaliseerde huurovereenkomsten?

De huurprijs mag maar eens in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging na verbetering van de woning is wel toegestaan. Er is geen maximale huurverhoging en de verhuurder is niet verplicht u binnen een bepaalde termijn op de hoogte te brengen van de huurverhoging. Het puntensysteem voor huurwoningen en de maximale huurprijzen zijn niet van toepassing.