Kan ik mij als huurder laten horen binnen een VvE?

Als huurder neemt u geen deel aan de algemene ledenvergadering van de VvE die jaarlijks plaats vindt. Vesteda behartigt uw belangen tijdens deze vergadering.

Mocht er binnen uw complex een Huurderbelangenvereniging (HBV) actief zijn, dan is het mogelijk om, in overleg met Vesteda, een afvaardiging van deze HBV als toehoorder aanwezig te laten zijn bij de algemene ledenvergadering van de VvE. Ook kan Vesteda op verzoek van de HBV een aantal zaken laten agenderen.