Voor- en eindinspectie

Als u uw huur opzegt wordt uw woning aan een voorinspectie en een eindinspectie onderworpen. Hier leest u waaraan u moet denken.

Voorinspectie

Als u uw huurovereenkomst opzegt, dan geeft u via Mijn Vesteda uw laatste huurdatum aan. Op deze dag zal een medewerker van Vesteda bij u langskomen voor de eindinspectie.

Via Mijn Vesteda kunt u vervolgens kiezen uit data waarop de medewerker van Vesteda bij u langs voor een voorinspectie om de woning samen met u te controleren, zodat u weet hoe u de woning bij de eindinspectie correct moet opleveren.

De woning moet in goede staat worden achtergelaten. In de brochure 'Helder over Huren', leest u wat er van u wordt verwacht. Deze brochure vindt u terug in Mijn Vesteda.

Eindinspectie en -afrekening

Vesteda neemt de lijst van acties met u door en controleert of alle afspraken nagekomen zijn. U overhandigt dan ook alle sleutels aan Vesteda.
U mag de sleutels niet zelf aan een eventuele nieuwe huurder overhandigen. Mocht Vesteda nog werk moeten verrichten omdat uw woning niet is opgeleverd als afgesproken dan ziet u die kosten terug op uw eindafrekening.

Handige tips

  • noteer voor de zekerheid alle meterstanden
  • verhuis uw telefoon-, televisie- en internetaansluiting
  • meld uw verhuizing bij uw gemeente, afdeling bevolking
  • maak gebruik van de TNT post verhuisservice
  • geef uw verhuizing zo spoedig mogelijk door aan de leverancier van gas, water, licht en warmte om uw nutscontract te beëindigen. Gebruik hiervoor de meterstanden die bij de eindinspectie worden genoteerd.