Mijn huurovereenkomst opzeggen

Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Allereerst dient u uw huur op te zeggen. Dat doet u via Mijn Vesteda.
Let op! 
  • De opzegtermijn is ten minste één maand.
  • Wij adviseren u uw huur langer dan één maand van te voren op te zeggen. Dit om de kans te vergroten dat de huurovereenkomst op de door u gewenste einddatum daadwerkelijk beëindigd kan worden. Ook vergroot u hiermee de kans op eventuele overname van uw spullen.
  • De definitieve beëindigingsdatum is afhankelijk van de planning bij Vesteda en kan daardoor enkele dagen afwijken van uw voorkeur.
  • De laatste huurdag moet een werkdag zijn.
  • U betaalt huur tot en met uw laatste huurdag.

 

Opzegging bij verhuizing

Gaat u verhuizen en wilt u de huurovereenkomst beëindigen, geef dit tijdig door aan Vesteda. Blijft één van de huurders achter, kijk dan bij 'eenzijdige opzegging hoofd- of medehuurder'.

Opzegging bij verhuizing via Mijn Vesteda

Eenzijdige opzegging hoofd- of medehuurder

Indien één van de partners achterblijft in de woning (hoofd- of medehuurder), dan kunt u een verzoek tot eenzijdige opzegging van de huur indienen. Dit verzoek moet door beide huurders worden ondertekend.  Na de beoordeling van de gevraagde gegevens (zoals kopie legitimatiebewijs, drie loonstroken en uittreksel GBA) zal Vesteda uw verzoek in behandeling nemen. Bij een positieve beoordeling, waaruit blijkt dat u de achterblijver de huur kan betalen, kan door Vesteda één van de huurders worden uitgeschreven.

Eenzijdige opzegging hoofd- of medehuurder via Mijn Vesteda

Opzegging bij overlijden

Indien een alleenstaande huurder overlijdt, dient de huur te worden opgezegd door de nabestaanden.

Opzegging bij overlijden (door nabestaanden) via Mijn Vesteda 
Let op! Blijft bij overlijden de partner in de huurwoning wonen, dan kunt u dat aangeven via Mijn Vesteda.

Voor- en eindinspectie bij opzegging

Tijdens een voor- en eindinspectie wordt gecontroleerd of de woning naar behoren is opgeleverd. Indien de woning niet naar behoren is opgeleverd kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Contact

Heeft u vragen m.b.t. het opzeggen van uw huurovereenkomst, stuur dan een e-mail naar verhuur@vesteda.com