Huismeester

Wij willen dat u zoveel mogelijk kunt genieten van uw woning. Daarom vindt u in veel woongebouwen van Vesteda een huismeester.

Dagelijkse taken

De huismeester heeft een eerste toezichthoudende taak als het gaat om werkzaamheden die door leveranciers verricht moeten worden. Denk aan reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Hij controleert en adviseert als het gaat om het naleven van de gedragsregels die in het wooncomplex gelden. Hij doet met regelmaat controlerondes en beheert de reservesleutels van algemene ruimten. Bij calamiteiten zorgt hij voor de eerstelijns-ondersteuning en schakelt externe deskundigen in.