Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Zakelijk
  3. ESG
  4. Wet- en regelgeving

Een groenere en meer duurzame toekomst is een top prioriteit voor de Europese Unie, temeer nu de klimaatdoelstellingen die zijn gezet voor 2030 in het Verdrag van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld, steeds dichterbij komen. De vraag is niet zozeer of een duurzame samenleving en economie nodig zijn, maar hoe snel en effectief deze transitie bereikt kan worden.


De EU ziet de financiële sector als een belangrijke speler in het mobiliseren van kapitaal dat nodig is om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Ook hebben investeerders een groeiende behoefte aan
a) inzicht in relevante risico’s die samenhangen met klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke bronnen, achteruitgang van het milieu en sociale problemen,
b) betrouwbare informatie t.a.v. de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven waarin zij overwegen te investeren.
Teneinde de standaarden voor het rapporteren over duurzaamheid te harmoniseren rolt de EU een uitgebreid raamwerk aan wet- en regelgeving uit als onderdeel van de “EU Green Deal”.

Vesteda is gecommitteerd aan het realiseren van een duurzame woningportefeuille. Ingevolge de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) dient Vesteda bepaalde informatie rondom duurzaamheid, zowel op het niveau van de manager (“Vesteda Investment Management B.V.), als op fondsniveau (“Vesteda Residential Fund) beschikbaar te stellen op de website.

Deze informatie kunt u hier vinden (Engelstalig).

Vesteda Residential Fund wordt aangemerkt als een “artikel 8” product onder de SFDR en promoot duurzame en sociale kenmerken. Hoewel het duurzame beleggingen niet ten doel heeft, vertegenwoordigt 43,74% van de portefeuille beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten die kwalificeren als duurzaam (bijdragend aan de milieudoelstelling “mitigatie van klimaatverandering”) onder de EU Taxonomie per 31 december 2022.

We merken hierbij op dat wijze waarop invulling moet worden gegeven aan rapporteringsverplichtingen onder EU wet- en regelgeving steeds duidelijker wordt. Wij zullen de informatie op onze website dan ook periodiek bijwerken.