Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Zakelijk
  3. ESG
  4. Wet- en regelgeving
  5. Sustainability-related disclosures

Duurzaamheid

Een groenere en meer duurzame toekomst is een top prioriteit voor de Europese Unie, temeer nu de klimaatdoelstellingen die zijn gezet voor 2030 in het Verdrag van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld, steeds dichterbij komen. De vraag is niet zozeer of een duurzame samenleving en economie nodig zijn, maar hoe snel en effectief deze transitie bereikt kan worden.

De EU ziet de financiële sector als een belangrijke speler in het mobiliseren van kapitaal dat nodig is om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Ook hebben investeerders een groeiende behoefte aan a) inzicht in relevante risico’s die samenhangen met klimaatverandering, de uitputting van natuurlijke bronnen, achteruitgang van het milieu and sociale problemen, b) betrouwbare informatie t.a.v. de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven waarin zij overwegen te investeren. Teneinde de standaarden voor het rapporteren over duurzaamheid te harmoniseren rolt de EU een uitgebreid raamwerk aan wet- en regelgeving uit als onderdeel van de “EU Green Deal”.

Voor Vesteda betekent dit dat we moeten voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”), die op 10 maart 2021 in werking is getreden. Onder de SFDR dient Vesteda bepaalde informatie rondom duurzaamheid, zowel op het niveau van de manager (“Vesteda Investment Management B.V.), als op fondsniveau (“Vesteda Residential Fund) beschikbaar te stellen op de website.

Deze informatie kunt u hier vinden (Engelstalig).

Vesteda Residential Fund wordt aangemerkt als een “artikel 8” product onder de SFDR en promoot duurzame en sociale kenmerken. Hoewel het duurzame beleggingen niet ten doel heeft, vertegenwoordigt 45,2% van de portefeuille (2,5% deels) beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten die kwalificeren als duurzaam (bijdragend aan de milieudoelstelling “mitigatie van klimaatverandering”) onder de EU Taxonomie per 30 juni 2022.

De EU Taxonomie hanteert het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” waarmee investeringen die voldoen aan de EU Taxonomie geen ernstige afbreuk mogen doen aan EU Taxonomie doelstellingen, als opgenomen in de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

“Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”

We merken hierbij op dat de ontwikkeling van EU wet- en regelgeving nog volop in beweging is. Wij zullen de informatie op onze website dan ook periodiek bijwerken.