Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
  1. Home
  2. Zakelijk
  3. Over Vesteda
  4. Structuur en governance

Structuur en governance

Juridische structuur

Vesteda heeft de onderstaande juridische structuur, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van het fonds.

Vesteda Residential Fund

Vesteda is een beleggingsfonds voor de gezamenlijke rekening van de deelnemers. Beleggers kunnen lid worden van het fonds door een belang te nemen in het fonds. Het fonds is transparant voor belastingdoeleinden. Om deze reden kunnen deelnemers deelnemen aan Vesteda via een entiteit met een eigen juridische en fiscale structuur. Deelnemers sluiten zich aan bij of verlaten het fonds via de fondsbeheerder: Vesteda Investment Management B.V. De rechten en plichten van de beheerder, het Comité van toezicht en de deelnemers zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden van het fonds.

StAK Vesteda

Rechten en verplichtingen van de deelnemers met betrekking tot de fondsbeheerder, Vesteda Project Development B.V. en Vesteda Finance B.V., worden uitgeoefend via Stichting Administratiekantoor Vesteda (StAK Vesteda). Deelnemers worden toegekend een volmacht om deel te nemen aan en stemrechten uit te oefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders van deze drie bedrijven van StAK Vesteda op hun verzoek.

Vesteda Investment Management B.V. (de manager)

In de Algemene voorwaarden van het fonds wordt de beheerder opgedragen het fonds te beheren onder de daarin gespecificeerde voorwaarden. De manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en de implementatie van de strategie. De raad van bestuur en de medewerkers zijn in dienst van de manager.

Vesteda Finance B.V. en Vesteda Project Development B.V.

Vesteda Finance B.V. zal de ongedekte financieringsactiviteiten van Vesteda uitvoeren namens het fonds. Vesteda-project Development B.V. is verantwoordelijk voor ontwikkelingsprojecten in de toegewijde pijplijn en bepaalde geselecteerde acquisities projecten.

Custodian (bewaarder)

De custodian is de wettelijke eigenaar van het onroerend goed van het fonds, terwijl het fonds de uiteindelijk gerechtigde is.

Corporate Governance

Binnen Vesteda is corporate governance ingericht in overeenstemming met de best practice richtlijnen, met nadruk op transparantie en betrokkenheid. Het fonds is fiscaal transparant. Institutionele beleggers kunnen daarom participeren in Vesteda via een entiteit met een naar eigen inzicht gestructureerde juridische en fiscale structuur.

Corporate Governance in het kort

Vesteda Residential Fund is een contractueel beleggingsfonds zoals gedefinieerd in artikel 1: 1 van het Nederlands Financieel Toezicht Act (FSA). Het is een niet-beursgenoteerd fonds voor de gezamenlijke rekening van de deelnemers. Als zodanig wordt de economische titel van het fondsvermogen gehouden door de deelnemers naar rato van hun participatierechten. Het doel van het fonds is om te beleggen, en in het bijzonder (maar niet beperkt tot) om kapitaal, direct of indirect, te beleggen in onroerend goed dat hoofdzakelijk is bestemd voor woningdoeleinden in Nederland, voor rekening en risico van de deelnemers. De strategie van het fonds is verder uiteengezet in de beleggingsrichtlijnen die deel uitmaken van de algemene voorwaarden van het fonds.

De algemene voorwaarden van Vesteda Residential Fund zijn van toepassing op het fonds en kunnen alleen worden gewijzigd bij besluit van de participanten. Ze hebben de manager, Vesteda Investment Management B.V., het beheer en het functioneren van het fonds toevertrouwd. De manager voert zijn taak uitsluitend uit in het belang van de participanten binnen de grenzen beschreven in de Algemene voorwaarden van het fonds. De manager, in zijn hoedanigheid van als manager van het fonds, is onderworpen aan het toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (De Nederlandsche Bank - DNB). De manager heeft een licentie verkregen om op te treden als manager van een alternatief beleggingsfonds in overeenstemming met artikel 2:67 van de FSA op 17 februari 2014. De participatierechten kunnen alleen worden verkregen door professionele beleggers zoals gedefinieerd in sectie 1: 1 van de FSA.