Goed om te weten

Huren in vijf stappen

Huur  Aantal huurders   Benodigd bruto inkomen per maand 
€700 - €1000  1 4 x de huur
€700 - €1000 2 4,5 x de huur
vanaf €1000 1 3,5 x de huur
vanaf €1000 2 4 x de huur
Welke huurprijs past bij uw inkomen?
-> Voor huren tot €1000: De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 4 voor 1 huurder of gedeeld door 4,5 voor 2 huurders.
-> Voor huren vanaf €1000: De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 3,5 voor 1 huurder of gedeeld door 4 voor 2 huurders.

Standaard geldt een borg van één maand huur. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom standaard 3 maanden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten.

Bent u in loondienst?
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld en bonussen. Variabele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslag of gevarentoeslag, kunnen in sommige gevallen worden meegenomen in uw inkomensberekening. De beoordeling hiervan gebeurt door Vesteda. De arbeidsduur moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een
intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting over de afgelopen 2 jaar delen door 24 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.

Bent u gepensioneerd?
U mag uw beschikbare maandelijks inkomen uit AOW en pensioen met 30% verhogen. Dit bedrag geldt als uw toetsingsinkomen voor de huur.

Extra inkomsten:
Indien u vermogen heeft dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen.
Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen. Kinderalimentatie mag u niet meetellen.

Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen. Woningdelen wordt alleen toegestaan in speciaal daarvoor aangewezen complexen