Goed om te weten

Huren in vijf stappen

U berekent welke huurprijs past bij uw inkomen. De maximale huur is het bruto maandinkomen, gedeeld door 4,5 voor 1 huurder of gedeeld door 5 voor 2 huurders. Standaard geldt een borg van een maand huur. Voor zelfstandig ondernemers bedraagt de waarborgsom standaard 3 maanden. De gevraagde waarborgsom kan afwijken naar aanleiding van de aangeleverde documenten.

Bent u in loondienst?
Tot uw maandinkomen rekent u uw bruto salaris exclusief vakantiegeld, bonussen of andere variabele toeslagen. De arbeidsduur moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

Bent u zelfstandig ondernemer?
Dan mag u de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting over de afgelopen 2 jaar delen door 24 om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.

Bent u gepensioneerd?
U mag uw beschikbare maandelijks inkomen uit AOW en pensioen met 30% verhogen. Dit bedrag geldt als uw toetsingsinkomen voor de huur.

Extra inkomsten:
Indien u vermogen heeft  dan mag u 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen.
Indien u partneralimentatie ontvangt mag u dit optellen bij het bruto maandinkomen. Kinderalimentatie mag u niet meetellen.

Gaat u samen huren?
Als u met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt komt u in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen. Woningdelen wordt alleen toegestaan in speciaal daarvoor aangewezen complexen