Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud
 1. ;
 2. Home
 3. Consument
 4. Service en contact
 5. Energie besparen
 6. Financiële problemen?

Voorkom financiële problemen

Verhogen van uw voorschot

U betaalt elke maand een vast bedrag als voorschot op uw energiekosten. Bij de jaarlijkse afrekening van uw stookkosten wordt uw ingeschatte verbruik vergeleken met het daadwerkelijke verbruik. Op basis hiervan wordt uw verbruik voor het volgende jaar opnieuw ingeschat en wordt het voorschot eventueel aangepast. Vanwege de hoge energieprijzen is onze verwachting dat uw energierekening dit jaar hoger zal uitvallen, ook al zet u uw thermostaat een graadje lager en verbruikt u minder gas. Om te voorkomen dat u bij de jaarlijkse eindafrekening een flink bedrag moet bijbetalen, is het verstandig om uw maandelijkse voorschot met een reëel bedrag te verhogen of maandelijks zelf een extra bedrag opzij te zetten.

Financiële problemen?

Veel gestelde vragen en antwoorden over hulp bij betalingsachterstanden

Met hoeveel moeten wij ons voorschot volgend jaar verhogen?

Gezien de huidige marktsituatie is het op dit moment nog moeilijk te voorspellen met welk bedrag u uw voorschot in 2023 moet verhogen. Huurders in een appartementencomplex met een collectieve verwarmingsinstallatie raden wij aan om het voorschotbedrag in 2023 minimaal te verdubbelen. Deze huurders worden hierover tijdig geïnformeerd, waarbij wij ook een voorstel doen voor het verhogen van het maandelijkse voorschotbedrag.

Kan ik het bedrag van mijn maandelijkse voorschot voor de servicekosten laten aanpassen?

Het is inderdaad mogelijk om het bedrag van uw maandelijkse voorschot voor de servicekosten aan te laten passen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sskhuurdersvragen@vesteda.com, met vermelding van uw naam en uw adres. U kunt zelf aangeven welk bedrag u als maandelijks voorschot voor de servicekosten wilt betalen. Wij passen dit voor u aan.

Ik kan mijn huur niet (meer) betalen. Wat moet ik doen?

Voorziet u problemen met uw huurbetaling? Informeer ons daar zo snel mogelijk over. U kunt ons bereiken via het klantportaal Mijn Vesteda of via collections@vesteda.com. We kijken dan samen naar de mogelijkheden:

 • Bij tijdelijke betalingsproblemen kunnen wij een betalingsregeling met u treffen.
 • Bij meer structurele betalingsproblemen kunnen wij samen met u op zoek naar een woning die beter past bij uw financiële mogelijkheden.
 • Leidt een gesprek niet tot een oplossing en bedraagt uw betalingsachterstand meer dan 30 dagen, dan moeten wij uw betalingsachterstand melden bij uw gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek over schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening
Op 1 januari 2021 trad de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Deze wetswijziging is bedoeld om te voorkomen dat een beginnende schuld of huurachterstand uitgroeit tot een problematische schuld. Concreet betekent deze wetswijziging dat wij -bij een huurachterstand van meer dan 30 dagen- uw contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand moeten overdragen aan de gemeente. De gemeente nodigt u vervolgens uit voor een gesprek. Hiermee wordt onze incassoprocedure tijdelijk stopgezet. Uiteraard worden uw gegevens niet zomaar overgedragen. Voorafgaand zijn de volgende stappen doorlopen:

 1. er is persoonlijk contact met u gezocht over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te beëindigen en te voorkomen;
 2. u bent gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
 3. u heeft minimaal één schriftelijke herinnering ontvangen;
 4. er is aangeboden om uw contactgegevens en huurachterstand aan te bieden bij uw gemeente en u heeft hier niet afwijzend op gereageerd.

Maakt u bezwaar tegen het informeren van de gemeente, dan stopt het vroegsignaleringsproces en wordt de normale incassoprocedure voortgezet.

Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande websites:

Vroegsignalering (NVVK)

Vroegsignalering (Projectbureau)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Rijksoverheid)

Vragen en antwoorden wijziging wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (VNG)

Log in Mijn Vesteda

Hoeveel moeten wij bijbetalen bij de eindafrekening van de stook- en servicekosten over 2022?

Ons huidige energiecontract voor complexen met blokverwarming loopt af op 31 december 2022. De energieprijs van dit contract is zeer gunstig, zeker gezien de huidige energieprijzen. De eindafrekening over 2022 vindt plaats op basis van deze energieprijs. Of u moet bijbetalen hangt af van de hoogte van uw maandelijkse voorschotbedrag en uw energieverbruik in 2022. Als dit vergelijkbaar is met 2021, dan zijn de kosten waarschijnlijk lager dan vorig jaar, omdat de overheid dit jaar korting geeft op de energiebelasting.

Niet gevonden wat u zocht?